Zastupitelstvo obce zřizuje jako své iniciativní a kontrolní orgány výbory, které mu předkládají svá stanoviska, návrhy a jsou mu odpovědny. Kontrolní a finanční výbor je ze zákona zřizován vždy, ostatní výbory zřizuje zastupitelstvo obce dle svého uvážení. Výbor ze zákona plní úkoly, kterými jej pověří zastupitelstvo obce, schází se dle potřeby a přijímají usnesení. Usnesení výboru je platné, jestliže s ním vyslovila souhlas nadpoloviční většina všech členů výboru. Usnesení výboru  se vyhotovuje  písemně a  podepisuje je předseda výboru.

Výbory zastupitelstva MČ

Výbor finanční


Předseda:     Jiří Bertschinger (ČSSD)
Místopředseda:         Michal Kaláb (ODS)
Členové: Tomáš Hejl (ANO 2011)
Mgr. Bc. Ilja Kašík (STAN)
Miroslav Klimeš (KDU-ČSL)
Bc. Jiří Kment (SPD)
Ing. Petr Laštůvka (ZpB)
Petr Morávek (ODS)
Ing. Mgr. Zdeněk Okáč (ČSSD)
Tomáš Přibislavský (Bystrčáci)
Ivan Vystrčil (ANO 2011)

Tajemník:  Ing. Luděk Štarha                                                       


 

Výbor kontrolní


Předseda:  Ing. Pavel Kříž, Ph.D. (ANO 2011)
Místopředseda:        Ing. Jaroslava Smutná (ODS)
Členové:  Jiří Bertschinger (ČSSD)
 Monika Dederová (ČSSD)
 Tomáš Hejl (ANO 2011)
 Ing. Petr Maurer (ODS)


 
Tajemník:  Ing. Dana Kalousková