Výměna oken v objektu technických služeb ve sběrném středisku odpadů Páteřní 3 - 10. květen 2017

Termín nabídek do:
Termín uveřejnění:
Odbor: Kontakt:
Rozsah:
24.5.2017, 12:00 10.5.2017 OŽPD
Ing. Radek Bárta
tel. 546125150
> 50 000
≤ 
300 000
Dodavatel: Předmět: Typ: Přihlášeno: Cena bez dph:
OKNOSTYL GROUP, s.r.o., Tišnovská 305, 664 34 Kuřim služby
malého rozsahu
7 103 850 Kč
Přílohy: zadávací dokumentace    smlouva    vyhodnocení


Montáž a demontáž vánočního osvětlení