Obsahují přehledně souhrnné informace o veškerých zakázkách nad 50 000,- Kč z veřejných prostředků, které MČ již realizovala, které právě probíhají, a které MČ uskutečnit teprve zamýšlí. Umožňuje Vám tak sledovat průběh jednotlivých akcí nebo přímo účast na některé z nich.

Profil zadavatele naleznete zde.

Zakázky vysoutěžené a ukončené naleznete zde.

Dodávka knih pro prvňáky

Termín nabídek do:
Termín uveřejnění:
Odbor: Kontakt:
Rozsah:
21.8.2017, 12:00 8.8.2017 OSOC
Mgr. Pavel Nemecz
tel. 546125170
>50 000 Kč
≤ 500 000 Kč 
Dodavatel: Předmět: Typ: Přihlášeno: Cena bez dph:
 Dodávka knih pro prvňáky
malého rozsahu
 Kč
Přílohy: zadávací dokumentace


氀爀Č漀Ⰰ  ㈀㔀㠀㤀㤀㠀㠀㄀

Dosadba stromů v Bystrci I. a II.

Termín nabídek do:
Termín uveřejnění:
Odbor: Kontakt:
Rozsah:
21.8.2017, 12:00 4.8.2017 OŽPD
Ing. Nicole Provazníková
tel. 546125151
> 300 000
≤ 500 000
Dodavatel: Předmět: Typ: Přihlášeno: Cena bez dph:
služby
malého rozsahu
Přílohy: zadávací dokumentace  


Rekonstrukce ohřevů TUV v obecních domech, Brno - Bystrc

Termín nabídek do:
Termín uveřejnění:
Odbor: Kontakt:
Rozsah:
21.8.2017
27.7.2017 OMI
Ing. Josef Vaverka
tel. 546125140

> 500 000 Kč
≤ 2 000 000 Kč
 
Dodavatel: Předmět: Typ: Přihlášeno: Cena bez dph:
Stavební práce malého rozsahu
 Kč
Přílohy: zadávací dokumentace