Vítání občánků

Městská část Brno-Bystrc pořádá slavnostní vítání občánků pro děti s trvalým pobytem v městské části Brno-Bystrc, a to na základě vyplněné a podepsané „Žádosti o zařazení dítěte mladšího 6 měsíců do akce „Vítání dětí"", kterou si můžete vyzvednout na recepci radnice, nebo ji naleznete zde. Akce je pořádána cca 2 – 3x ročně (s ohledem na počet přihlášených dětí) v obřadní síni ve Společenském centru v Bystrci. Obvykle vítání probíhá v sobotu v dopoledních hodinách, v po sobě jdoucích skupinkách po cca 10 dětech, délka trvání cca 30 minut. V momentě, kdy se naplní kapacita cca 40 dětí a v případě, že je volná obřadní místnost, zajistí se účast: pana starosty (popř. místostarosty) a ceremoniářky. Kulturní program je obvykle v podání souboru Valášek (vystoupení dětí - zpěv a tanec) a varhanice (hudební doprovod). V dostatečném časovém předstihu jsou rozeslány rodičům přihlášených dětí pozvánky s uvedením data a hodiny, kdy se akce koná. Na slavnostním vítání je možnost pořizování vlastních fotografií a videa (obvykle je na místě přítomen i profesionální fotograf, u kterého je možné sjednat za úplatu profesionální focení). Součástí slavnostního ceremoniálu je zápis do pamětní knihy a předání malého dárku uvítaným dětem.
Termíny pro rok 2019 jsou následující: sobota 26. ledna a dále sobota 12. října.

26. 11. 2018