Územní rozhodnutí č. 486, č. j. 19-00271/SU/FOLM – Novostavba rodinného domu na pozemku p. č. 1009/4 k. ú. Bystrc včetně nového sjezdu, příjezdové komunikace, nových přípojek splaškové kanalizace, přípojek vody, přípojek plynu, přípojek elektro, přeložky - 9. leden 2019

Vyvěšeno: 9.1.2019  Sňato: 25.1.2019