Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na funkci "Tajemníka/ce - vedoucí/ho úřadu - 7. leden 2019

Tajemník/ce - vedoucí úřadu ÚMČ Brno-Kohoutovice