Oznámení o zahájení stavebního řízení č.j. 18-18421/SU/STU, Marek Vacek Kachlíkova 5, 635 00 Brno, stavební úpravy bytu č. 31, bytový dům Kuršova 3, 635 00 Brno - 6. prosinec 2018

Vyvěšeno: 6.12.2018  Sňato: 28.12.2018