Záměr obce pronajmout, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat ajko výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce - 8. listopad 2018

Kyjevská, Líšeň, Černovice, Židenice, Horní Heršpice, Banín, Přízřenice