Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout. propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce - 10. srpen 2018

Kníničky, Bystc, Jundrov, Štýřžice, Židenice, Pisárky, Straý Lískovec, Jehnice, Trnitá, Nový Lískovec, Chrlice, Maloměřice.....