Oznámení o zahájení stavebního řízení, č.j. 18-07343SU/STU, Mgr. Jan Vaverka, Teyschlova 1088/17, 635 00 Brno; Stavební úpravy bytu č. 20, bytový dům Foltýnova 12, 635 00 Brno - 17. květen 2018

Vyvěšeno: 17.5.2018  Sňato: 5.6.2018