Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - 1. prosinec 2017

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - měnírna Páteřní