Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - 17. květen 2017

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Jakuba Obrovského