Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce - 20. duben 2017

Židenice, Stránice, Kuřim, Bystrc, Černovice, Chrlice, Slatina, Tuřany