Úřední deska je veřejně přístupná plocha určená ke zveřejňování právních předpisů, rozhodnutí a jiných dokumentů, jako jsou například obecně závazné vyhlášky a nařízení obce. Dokumenty se zcela shodují s těmi, které jsou na fyzické úřední desce v budově ÚMČ Brno-Bystrc.

1. změna rozpočtu MČ Brno-Bystrc 2017 - 27. duben 2017

Vyvěšeno: 27.4.2017

Závěrečný účet MČ Brno-Bystrc 2016 - 27. duben 2017

Vyvěšeno: 27.4.2017

Rozpočtové opatření 02/2017 - 5. duben 2017

Vyvěšeno: 5.4.2017

Rozpočtové opatření 01/2017 - 13. březen 2017

Vyvěšeno 13. 3. 2017

Schválený rozpočet MČ Brno-Bystrc na rok 2017 - 13. březen 2017

Vyvěšeno 13. 3. 2017