Úřední deska je veřejně přístupná plocha určená ke zveřejňování právních předpisů, rozhodnutí a jiných dokumentů, jako jsou například obecně závazné vyhlášky a nařízení obce. Dokumenty se zcela shodují s těmi, které jsou na fyzické úřední desce v budově ÚMČ Brno-Bystrc.

Městská část Brno-Bystrc - 2. únor 2018

Výroční zpráva MČ Brno-Bystrc o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2017

Policie ČR - 16. leden 2018

Vyhlášení popisu věci - kolo Amulet Europe

Policie ČR - 16. leden 2018

Vyhlášení popisu věci - kolo Passat Neuzer

Statutární město Brno, MČ Brno-Bystrc - 19. prosinec 2017

Rozpočet MČ Brno-Bystrc pro rok 2018

MČ Brno-Bystrc - 8. září 2017

Střednědobý výhled rozpočtu na období 2019 - 2023