Úřední deska je veřejně přístupná plocha určená ke zveřejňování právních předpisů, rozhodnutí a jiných dokumentů, jako jsou například obecně závazné vyhlášky a nařízení obce. Dokumenty se zcela shodují s těmi, které jsou na fyzické úřední desce v budově ÚMČ Brno-Bystrc.

Statutární město Brno, MČ Brno-Bystrc - 19. prosinec 2017

Rozpočet MČ Brno-Bystrc pro rok 2018

Městská část Brno-Bystrc - 27. únor 2017

Výroční zpráva MČ o poskytování informací za kalendářní rok 2016 Číst dál...

Statutární město Brno - 27. únor 2017

Výroční zpráva o poskytování informací za kalendářní rok 2016

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí fin. prostředků - 13. červen 2016

FC DOSTA BYSTRC - KNÍNIČKY

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí fin. prostředků - 13. červen 2016

Miroslav Koťa - Karate Bystrc