Úřední deska je veřejně přístupná plocha určená ke zveřejňování právních předpisů, rozhodnutí a jiných dokumentů, jako jsou například obecně závazné vyhlášky a nařízení obce. Dokumenty se zcela shodují s těmi, které jsou na fyzické úřední desce v budově ÚMČ Brno-Bystrc.

Rozhodnutí ve společném územním a stavebním řízení, č.j. 17-15233/SU/STU; přístavba zavěšených lodžií; Společenství vlastníků jednotek domu Foltýnova 15, IČ 269 72 565, Brno - 18. říjen 2017

Vyvěšeno: 18.10.2017  Sňato: 3.11.2017

4. změna rozpočtu MČ Brno-Bystrc 2017 - 18. říjen 2017

Vyvěšeno: 18.10.2017

Rozpočtové opatření č. 19/2017 - 18. říjen 2017

Rozpočtové opatření č. 19/2017

Záměr městské části Brno-Bystrc pronajmout nebo poskytnout jako výpůjčku nemovitý majetek - 17. říjen 2017

FC Dosta

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - 17. říjen 2017

Přístavní 8