Úřední deska je veřejně přístupná plocha určená ke zveřejňování právních předpisů, rozhodnutí a jiných dokumentů, jako jsou například obecně závazné vyhlášky a nařízení obce. Dokumenty se zcela shodují s těmi, které jsou na fyzické úřední desce v budově ÚMČ Brno-Bystrc.

Veřejná vyhláška – Návrh opatření obecné povahy - 20. březen 2018

Blokové čištění MČ Brno-Bystrc 2018 1. část

Veřejná vyhláška – Návrh opatření obecné povahy - 20. březen 2018

Blokové čištění MČ Brno-Bystrc 2018 2. část

Záměr městské části Brno-Bystrc pronajmout nebo poskytnout jako výpůjčku nemovitý majetek - 20. březen 2018

U Sokolovny p.č. 108/2

Rada města Brna - 20. březen 2018

Konkurz na pracovní místa – ředitelé/ky MČ a ZŠ

Veřejná vyhláška – oznámení pokračování řízení stavebního a pro změnu v užívání - 16. březen 2018

Pokračování řízení - Stavební úpravy a změna v užívání části RD Nad Kašnou 32, Brno, p.č. 723 k.ú. Bystrc