Úřední deska je veřejně přístupná plocha určená ke zveřejňování právních předpisů, rozhodnutí a jiných dokumentů, jako jsou například obecně závazné vyhlášky a nařízení obce. Dokumenty se zcela shodují s těmi, které jsou na fyzické úřední desce v budově ÚMČ Brno-Bystrc.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení č. 41/2017 - 16. srpen 2017

Právník/právnička odboru bydlení

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení č. 40/2017 - 16. srpen 2017

Právník/právnička odboru rozvoje a investic

Výběrové řízení na obsazení funkčního místa - 15. srpen 2017

Referent odboru územního a stavebního řízení

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2019 - 2023 - 15. srpen 2017

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2019 - 2023

Rozpočtové opatření č. 15/2017 - 15. srpen 2017

Rozpočtové opatření č. 15/2017