Úřední deska je veřejně přístupná plocha určená ke zveřejňování právních předpisů, rozhodnutí a jiných dokumentů, jako jsou například obecně závazné vyhlášky a nařízení obce. Dokumenty se zcela shodují s těmi, které jsou na fyzické úřední desce v budově ÚMČ Brno-Bystrc.

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - 6. září 2018

Zrušení zákazu odběru povrchových vod

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - 6. září 2018

Přístavní 3 - 5

Veřejná vyhláška - stavební povolení - 6. září 2018

II/384 Brno, Rakovecká

Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnoou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce - 6. září 2018

Maloměřice, Starý Lískovec, Stránice, Lesná

Veřejná vyhláška - Oznámení o záměru stanovení změny místní úpravy provozu na pozemní komunikaci - Rerychova, Kamechy - 6. září 2018

Veřejné odstavné parkoviště