Úřední deska je veřejně přístupná plocha určená ke zveřejňování právních předpisů, rozhodnutí a jiných dokumentů, jako jsou například obecně závazné vyhlášky a nařízení obce. Dokumenty se zcela shodují s těmi, které jsou na fyzické úřední desce v budově ÚMČ Brno-Bystrc.

Veřejná vyhláška - Oznámení o záměru stanovení změny místní úpravy provozu na pozemní komunikaci - 14. leden 2019

Černého - Zóna zákazu stání

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - 11. leden 2019

Zahrady Černého 7 - Černého 5

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - 10. leden 2019

Pracovník/pracovnice sociálního referátu a organizační evidence, CZECHPOINT, vidimace a legalizace

Veřejná vyhláška - 10. leden 2019

Vyvěšeno: 10.1.2019  Sňato: 29.1.2019

Veřejná vyhláška - Vyrozumění o podaném odvolání - 10. leden 2019

Odvolání proti rozhodnutí OŽPD/ZUK/1424-18