Úřední deska je veřejně přístupná plocha určená ke zveřejňování právních předpisů, rozhodnutí a jiných dokumentů, jako jsou například obecně závazné vyhlášky a nařízení obce. Dokumenty se zcela shodují s těmi, které jsou na fyzické úřední desce v budově ÚMČ Brno-Bystrc.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení pro vznik pracovního poměru úředníka - 12. listopad 2018

Stavební technik Brno-Líšeň

Veřejná vyhláška - 12. listopad 2018

Veřejné projednání Návrhu zněny Územního plánu města Brna B1/18-CM

Záměr obce pronajmout, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat ajko výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce - 8. listopad 2018

Kyjevská, Líšeň, Černovice, Židenice, Horní Heršpice, Banín, Přízřenice

Starosta MČ Brno-Bystrc - 7. listopad 2018

Svolání 8/1. ZMČ Brno-Bystrc

Veřejná vyhláška - usnesení - 7. listopad 2018

Existence veřejně přístupné účelové komunikace