Úřední deska je veřejně přístupná plocha určená ke zveřejňování právních předpisů, rozhodnutí a jiných dokumentů, jako jsou například obecně závazné vyhlášky a nařízení obce. Dokumenty se zcela shodují s těmi, které jsou na fyzické úřední desce v budově ÚMČ Brno-Bystrc.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - 16. květen 2018

Řidič pečovatelské služby

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - 16. květen 2018

Pracovník v sociálních službách - zdravotnický asistent

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení pro vznik pracovního poměru úředníka - 15. květen 2018

ÚMČ Brno-Líšeň - Sociální pracovníce

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - 15. květen 2018

Výběrové řízení BBV/12/2018

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - 15. květen 2018

Starobrno Ignis Brunensis 2018