Úřední deska je veřejně přístupná plocha určená ke zveřejňování právních předpisů, rozhodnutí a jiných dokumentů, jako jsou například obecně závazné vyhlášky a nařízení obce. Dokumenty se zcela shodují s těmi, které jsou na fyzické úřední desce v budově ÚMČ Brno-Bystrc.

Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost - František Havlíček, Matěj Havlíček - 20. červen 2017

Vyvěšeno: 20.6.2017 Sňato: 10.7.2017

Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost - Krásný Milan, Zelená Jana Marie - 20. červen 2017

Vyvěšeno: 20.6.2017 Sňato: 10.7.2017

Starosta městské části Brno-Bystrc - 20. červen 2017

Svolání 7/3. mimořádného zasedání ZMČ dne 29.6.2017

Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost - Ing. René Vítek - 19. červen 2017

Vyvěšeno: 19.6.2017  Sňato: 8.7.2017

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení č. 29/2017 - 16. červen 2017

Vedoucí odboru rozvoje a investic