Úřední deska je veřejně přístupná plocha určená ke zveřejňování právních předpisů, rozhodnutí a jiných dokumentů, jako jsou například obecně závazné vyhlášky a nařízení obce. Dokumenty se zcela shodují s těmi, které jsou na fyzické úřední desce v budově ÚMČ Brno-Bystrc.

MČ Brno-Bystrc - 18. duben 2018

1. změna rozpočtu r. 2018

MČ Brno-Bystrc - 18. duben 2018

Závěrečný účet r. 2017 – 1. část

MČ Brno-Bystrc - 18. duben 2018

Závěrečný účet r. 2017 – 2. část

Statutární město Brno, MČ Brno-Bystrc - 6. březen 2018

Rozpočtové opatření č. 2/2018

Statutární město Brno, MČ Brno-Bystrc - 12. únor 2018

Rozpočtové opatření č. 1/2018