Úřední deska je veřejně přístupná plocha určená ke zveřejňování právních předpisů, rozhodnutí a jiných dokumentů, jako jsou například obecně závazné vyhlášky a nařízení obce. Dokumenty se zcela shodují s těmi, které jsou na fyzické úřední desce v budově ÚMČ Brno-Bystrc.

Rozpočtové opatření č. 10/2017 - 11. červenec 2017

Rozpočtové opatření č. 10/2017

Rozpočtové opatření č. 9/2017 - 11. červenec 2017

Rozpočtové opatření č. 9/2017

Rozpočtové opatření 8/2017 - 27. červen 2017

Vyvěšeno: 27.6.2017

2. změna rozpočtu MČ Brno-Bystrc 2017 - 27. červen 2017

Vyvěšeno: 27.6.2017

2. změna rozpočtu MČ Brno-Bystrc 2017 (2) - 27. červen 2017

Vyvěšeno: 27.6.2017