Úřední deska je veřejně přístupná plocha určená ke zveřejňování právních předpisů, rozhodnutí a jiných dokumentů, jako jsou například obecně závazné vyhlášky a nařízení obce. Dokumenty se zcela shodují s těmi, které jsou na fyzické úřední desce v budově ÚMČ Brno-Bystrc.

Statutární město Brno, MČ Brno-Bystrc - 26. září 2018

Rozpočtové opatření č. 12/2018

Statutární město Brno, MČ Brno-Bystrc - 26. září 2018

Rozpočtové opatření č. 11/2018

Statutární město Brno, MČ Brno-Bystrc - 21. srpen 2018

Rozpočtové opatření č. 10/2018

Statutární město Brno, MČ Brno-Bystrc - 21. srpen 2018

Rozpočtové opatření č. 9/2018

Statutární město Brno, MČ Brno-Bystrc - 21. srpen 2018

Rozpočtové opatření č. 8/2018