Úřední deska je veřejně přístupná plocha určená ke zveřejňování právních předpisů, rozhodnutí a jiných dokumentů, jako jsou například obecně závazné vyhlášky a nařízení obce. Dokumenty se zcela shodují s těmi, které jsou na fyzické úřední desce v budově ÚMČ Brno-Bystrc.

Statutární město Brno, MČ Brno-Bystrc - 3. leden 2019

Rozpočtové opatření č. 27/2018

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení č. 4/2018 - 13. prosinec 2018

Referent odboru stavebního

Státní pozemkový úřad - 3. říjen 2018

Nabídka pozemků k pronájmu

Městská část Brno-Bystrc - 2. únor 2018

Výroční zpráva MČ Brno-Bystrc o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2017

Městská část Brno-Bystrc - 27. únor 2017

Výroční zpráva MČ o poskytování informací za kalendářní rok 2016 Číst dál...