Úřední deska je veřejně přístupná plocha určená ke zveřejňování právních předpisů, rozhodnutí a jiných dokumentů, jako jsou například obecně závazné vyhlášky a nařízení obce. Dokumenty se zcela shodují s těmi, které jsou na fyzické úřední desce v budově ÚMČ Brno-Bystrc.

Záměr statutárního města města Brna, Brno-Bystrc - 27. září 2017

Pronajmout obecní byt žadatelům zařazeným do "skupiny 1"

Statutární město Brno - 25. září 2017

Nabídkové řízení na prodej pozemku o výměře 285m2 v k. ú. Mokrá Hora

Výběrové řízení na obsazení funkčního místa - 22. září 2017

Úředník/úřednice odboru majetkového

Výběrové řízení na obsazení pozice - 22. září 2017

Právník MěÚ Židlochovice

Výběrové řízení pro obsazení místa - 22. září 2017

Strážník Městské policie v Židlochovicích