Úřední deska je veřejně přístupná plocha určená ke zveřejňování právních předpisů, rozhodnutí a jiných dokumentů, jako jsou například obecně závazné vyhlášky a nařízení obce. Dokumenty se zcela shodují s těmi, které jsou na fyzické úřední desce v budově ÚMČ Brno-Bystrc.

Rozpočtové opatření 5/2017 - 26. květen 2017

Vyvěšeno: 26.5.2017

Rozpočtové opatření 4/2017 - 26. květen 2017

Vyvěšeno: 26.5.2017

Rozpočtové opatření 3/2017 - 26. květen 2017

Vyvěšeno: 26.5.2017

ÚMČ Brno-Královo Pole - 22. květen 2017

Výběrové řízení na obsazení funkčního místa referenta - předsedu/předsedkyni přestupkové komise

Rexim Reality - 12. květen 2017

Dražba Schauer