Úřední deska je veřejně přístupná plocha určená ke zveřejňování právních předpisů, rozhodnutí a jiných dokumentů, jako jsou například obecně závazné vyhlášky a nařízení obce. Dokumenty se zcela shodují s těmi, které jsou na fyzické úřední desce v budově ÚMČ Brno-Bystrc.

Záměr městské části Brno-Bystrc pronajmout nemovitý majetek - 12. říjen 2017

Prostor ve vstupní hale Společenského centra (bufet)

Výběrové řízení na obsazení funkčního místa - 9. říjen 2017

Sociální pracovník/pracovnice

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - 5. říjen 2017

Triexpert Vokolo Príglu 2017

Výběrové řízení na obsazení funkčního místa - 4. říjen 2017

Referent odboru územního a stavebního řízení

Výběrové řízení na obsazení funkčního místa - 4. říjen 2017

Referent přestupkové agendy