Úřední deska je veřejně přístupná plocha určená ke zveřejňování právních předpisů, rozhodnutí a jiných dokumentů, jako jsou například obecně závazné vyhlášky a nařízení obce. Dokumenty se zcela shodují s těmi, které jsou na fyzické úřední desce v budově ÚMČ Brno-Bystrc.

Záměr statutárního města Brna, MČ Brno-Bystrc - 1. březen 2018

Pronájem bytů s dluhem a žadatelům zařazeným do "skupiny 2"

Výběrové řízení na obsazení funkčního místa - 28. únor 2018

Referent - veřejný opatrovník

Výběrové řízení na obsazení funkčního místa - 28. únor 2018

Referent sociálních věcí

Výběrové řízení na obsazení funkčního místa - 16. únor 2018

Referent/ka odboru veřejných služeb

Výběrové řízení na obsazení funkčního místa úředníka/úřednice - 16. únor 2018

Odbor majetkový