Úřední deska je veřejně přístupná plocha určená ke zveřejňování právních předpisů, rozhodnutí a jiných dokumentů, jako jsou například obecně závazné vyhlášky a nařízení obce. Dokumenty se zcela shodují s těmi, které jsou na fyzické úřední desce v budově ÚMČ Brno-Bystrc.

Veřejná vyhláška - 21. červenec 2017

Změna zadání změn Územního plánu města Brna 43. soubor a změn z 2011, 2012 v části změny B108/15-0

Rozhodnutí hejtmana Jihomoravského kraje č. 1/2017 - 20. červenec 2017

Doba zvýšeného nebezpečí požáru

3. změna rozpočtu MČ Brno-Bystrc 2017 - 11. červenec 2017

3. změna rozpočtu MČ Brno-Bystrc 2017

Rozpočtové opatření č. 13/2017 - 11. červenec 2017

Rozpočtové opatření č. 13/2017

Rozpočtové opatření č. 12/2017 - 11. červenec 2017

Rozpočtové opatření č. 12/2017