Úřední deska je veřejně přístupná plocha určená ke zveřejňování právních předpisů, rozhodnutí a jiných dokumentů, jako jsou například obecně závazné vyhlášky a nařízení obce. Dokumenty se zcela shodují s těmi, které jsou na fyzické úřední desce v budově ÚMČ Brno-Bystrc.

Statutární město Brno - 31. říjen 2018

Nařízení 19/2018

Statutární město Brno - 31. říjen 2018

Nařízení 20/2018

Veřejné projednání upraveného Návrhu změny Územního plánu města Brna B1/13-0 včetně vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území - 29. říjen 2018

Úterý 27. listopadu 2018

Statutární město Brno, MČ Brno-Bystrc - 17. říjen 2018

Rozpočtové opatření č. 17/2018

Statutární město Brno, MČ Brno-Bystrc - 17. říjen 2018

Rozpočtové opatření č. 16/2018