Úřední deska je veřejně přístupná plocha určená ke zveřejňování právních předpisů, rozhodnutí a jiných dokumentů, jako jsou například obecně závazné vyhlášky a nařízení obce. Dokumenty se zcela shodují s těmi, které jsou na fyzické úřední desce v budově ÚMČ Brno-Bystrc.

Statutární město Brno, MČ Brno-Bystrc - 3. leden 2019

Rozpočet MČ Brno-Bystrc 2019

Statutární město Brno, MČ Brno-Bystrc - 3. leden 2019

4. změna rozpočtu MČ Brno-Bystrc 2018

Statutární město Brno, MČ Brno-Bystrc - 3. leden 2019

Rozpočtové opatření č. 22/2018

Statutární město Brno, MČ Brno-Bystrc - 3. leden 2019

Rozpočtové opatření č. 29/2018

Statutární město Brno, MČ Brno-Bystrc - 3. leden 2019

Rozpočtové opatření č. 28/2018