Úřední deska je veřejně přístupná plocha určená ke zveřejňování právních předpisů, rozhodnutí a jiných dokumentů, jako jsou například obecně závazné vyhlášky a nařízení obce. Dokumenty se zcela shodují s těmi, které jsou na fyzické úřední desce v budově ÚMČ Brno-Bystrc.

4. změna rozpočtu MČ Brno-Bystrc 2017 - 18. říjen 2017

Vyvěšeno: 18.10.2017

Rozpočtové opatření č. 19/2017 - 18. říjen 2017

Rozpočtové opatření č. 19/2017

MČ Brno-Bystrc - 8. září 2017

Střednědobý výhled rozpočtu na období 2019 - 2023

Rozpočtové opatření č. 16/2017 - 29. srpen 2017

Rozpočtové opatření č. 16/2017

Rozpočtové opatření č. 14/2017 - 29. srpen 2017

Rozpočtové opatření č. 14/2017