Úřední deska je veřejně přístupná plocha určená ke zveřejňování právních předpisů, rozhodnutí a jiných dokumentů, jako jsou například obecně závazné vyhlášky a nařízení obce. Dokumenty se zcela shodují s těmi, které jsou na fyzické úřední desce v budově ÚMČ Brno-Bystrc.

Městská část Brno-Bystrc - 11. červen 2018

2. změna rozpočtu 2018

Volební období 2018-2022 do ZMČ - 8. červen 2018

Stanovení počtu zastupitelů do ZMČ pro volební období 2018-2022

Nabídkové řízení na prodej pozemku - 31. květen 2018

p.č. 383/5 včetně stavby č. pop. 600, Štefánikova 66a a pozemku p.č. 383/6 v k.ú. Ponava

Rozpočtové opatření 3/2018 - 17. květen 2018

Rozpočtové opatření 3/2018

Nabídka pozemků k pronájmu - 3. květen 2018

Bystrc 3547/2/0