Úřední deska je veřejně přístupná plocha určená ke zveřejňování právních předpisů, rozhodnutí a jiných dokumentů, jako jsou například obecně závazné vyhlášky a nařízení obce. Dokumenty se zcela shodují s těmi, které jsou na fyzické úřední desce v budově ÚMČ Brno-Bystrc.

Záměr statutárního města Brna, MČ Brno-Bystrc - 1. červen 2017

Pronajmout obecní byt žadatelům zařazeným do "skupiny I"

Veřejná vyhlláška - MMB OÚPR - 31. květen 2017

Návrh - Změny zadání změn Územního plánu města Brna 43. soubor a změn Z 2011, 2012 v části změny B65/15-0

Výběrové řízení na obsazení funkčního místa - 31. květen 2017

Veřejné služby (se zaměřením na správu veřejných ploch, veřejnou zeleň, hřiště a sportoviště)

Rozpočtové opatření 7/2017 - 26. květen 2017

Vyvěšeno: 26.5.2017

Rozpočtové opatření 6/2017 - 26. květen 2017

Vyvěšeno: 26.5.2017