Úřední deska je veřejně přístupná plocha určená ke zveřejňování právních předpisů, rozhodnutí a jiných dokumentů, jako jsou například obecně závazné vyhlášky a nařízení obce. Dokumenty se zcela shodují s těmi, které jsou na fyzické úřední desce v budově ÚMČ Brno-Bystrc.

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - 10. květen 2018

Ondrouškova 17

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - 3. květen 2018

Starobrno Ignis Brunensis 2018

Rozhodnutí ve společném územním a stavebním řízení č.j. 18-06355/SU/STU Společenství vlastníků pro dům Kubíčkova 15, 635 00 Brno IČ 293 07 996 Stavební úpravy bytového domu Kubíčkova 15, Brno-Bystrc - 3. květen 2018

Vyvěšeno: 3.5.2018  Sňato: 22.5.2018

Územní rozhodnutí č.464, č.j. 18-06395/SU/FOLM pro stavbu s názvem: Optická trasa SMART Comp a.s.: Brno-Bystrc – úsek 4 - 3. květen 2018

Vyvěšeno: 3.5.2018  Sňato: 22.5.2018

Nabídka pozemků k pronájmu - 3. květen 2018

Bystrc 3547/2/0