Úřední deska je veřejně přístupná plocha určená ke zveřejňování právních předpisů, rozhodnutí a jiných dokumentů, jako jsou například obecně závazné vyhlášky a nařízení obce. Dokumenty se zcela shodují s těmi, které jsou na fyzické úřední desce v budově ÚMČ Brno-Bystrc.

Veřejná vyhláška o opatření obecné povahy - 4. srpen 2017

Komunikace v Údolí oddechu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení pro vznik pracovního poměru úředníka - 4. srpen 2017

sociální pracovnice (pracovník) odboru pečovatelské služby

Výběrové řízení na obsazení funkčního místa - ÚMČ Brno-Královo Pole - 2. srpen 2017

Úředník/úřednice odboru majetkového

Česká republika - Státní pozemkový úřad - 1. srpen 2017

Bystrc 1727/74/0

Nabídkové řízení na prodej pozemku - 24. červenec 2017

Statutární město Brno vzhlašuje nabídkové řízení na prodej pozemku p.č. 873 se stavbou Sadová č.e. 437 a pozemku p.č. 874 v k.ú. Sadová