Úřední deska je veřejně přístupná plocha určená ke zveřejňování právních předpisů, rozhodnutí a jiných dokumentů, jako jsou například obecně závazné vyhlášky a nařízení obce. Dokumenty se zcela shodují s těmi, které jsou na fyzické úřední desce v budově ÚMČ Brno-Bystrc.

Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce - 7. červen 2017

Žabovřesky, Štýřice

Veřejná vyhláška - Oznámení o záměru stanovení změny místní úpravy provozu na pozemní komunikaci - 7. červen 2017

Rakovecká - II/384

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - 7. červen 2017

Chodník Černého

SMART Comp a.s., Kubíčkova 115/8, 635 00 Brno, IČ 281 75 492 zast. Fiber Services a.s., Křižíkova 237/36a, 186 00 Praha IČ 241 70 895 Podzemní telekomunikační zařízení – úsek 1 - 7. červen 2017

Vyvěšeno: 7.6.2017  Sňato: 23.6.2017

Statutární město Brno - 1. červen 2017

vyhlašuje nabídkové řízení na prodej pozemku o výměře 2 541 m2 v k.ú. Kuřim