Úřední deska je veřejně přístupná plocha určená ke zveřejňování právních předpisů, rozhodnutí a jiných dokumentů, jako jsou například obecně závazné vyhlášky a nařízení obce. Dokumenty se zcela shodují s těmi, které jsou na fyzické úřední desce v budově ÚMČ Brno-Bystrc.

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - 12. říjen 2017

Opravy povrchu zastávky MHD Kavčí na ul. Říčanská

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení č. 6/2017 - 12. říjen 2017

Refrent/ka úseku rozpočtu a financování

Výběrové řízení - 12. říjen 2017

Ředitel/ka Koupaliště Brno-jih, p.o.

Výběrové řízení na místo úředníka územního samosprávného celku - 12. říjen 2017

Bytový technik

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení č. 48/2017 - 12. říjen 2017

Technik/technička odboru rozvoje a investic