Úřední deska je veřejně přístupná plocha určená ke zveřejňování právních předpisů, rozhodnutí a jiných dokumentů, jako jsou například obecně závazné vyhlášky a nařízení obce. Dokumenty se zcela shodují s těmi, které jsou na fyzické úřední desce v budově ÚMČ Brno-Bystrc.

Záměr statutárního města Brna, MČ Brno-Bystrc - 28. červen 2018

Byt č. 27 v domě Kavčí 1

Rozpočtové opatření 6/2018 - 28. červen 2018

Rozpočtové opatření 6/2018

Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy - 27. červen 2018

nám. 28. dubna

Dražební vyhláška - 15. červen 2018

Usnesení o provedení elektronické dražby družstevního podílu – Exekutorský úřad Brno-město

Městská část Brno-Bystrc - 11. červen 2018

Rozpočtové opatření č. 4/2018