Úřední deska je veřejně přístupná plocha určená ke zveřejňování právních předpisů, rozhodnutí a jiných dokumentů, jako jsou například obecně závazné vyhlášky a nařízení obce. Dokumenty se zcela shodují s těmi, které jsou na fyzické úřední desce v budově ÚMČ Brno-Bystrc.

Rozpočtové opatření č. 20/2017 - 2. listopad 2017

Rozpočtové opatření  č. 20/2017

Rozpočtové opatření č. 18/2017 - 2. listopad 2017

Rozpočtové opatření  č. 18/2017

Rozpočtové opatření č. 17/2017 - 2. listopad 2017

Rozpočtové opatření č. 17/2017

Nabídkové řízení na prodej pozemku - 31. říjen 2017

K.ú. Líšeň p.č. 3463 429m2

ČR - Státní pozemkový úřad - 31. říjen 2017

Bystrc p.č. 573/0/0 a 3547/2/0