Úřední deska je veřejně přístupná plocha určená ke zveřejňování právních předpisů, rozhodnutí a jiných dokumentů, jako jsou například obecně závazné vyhlášky a nařízení obce. Dokumenty se zcela shodují s těmi, které jsou na fyzické úřední desce v budově ÚMČ Brno-Bystrc.

Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání - 2. červenec 2018

Elektronické dražební jednání 3.10.2018

Rozpočtové opatření 6/2018 - 28. červen 2018

Rozpočtové opatření 6/2018

Městská část Brno-Bystrc - 11. červen 2018

Rozpočtové opatření č. 4/2018

Městská část Brno-Bystrc - 11. červen 2018

2. změna rozpočtu 2018

Volební období 2018-2022 do ZMČ - 8. červen 2018

Stanovení počtu zastupitelů do ZMČ pro volební období 2018-2022