Úřední deska je veřejně přístupná plocha určená ke zveřejňování právních předpisů, rozhodnutí a jiných dokumentů, jako jsou například obecně závazné vyhlášky a nařízení obce. Dokumenty se zcela shodují s těmi, které jsou na fyzické úřední desce v budově ÚMČ Brno-Bystrc.

Veřejná vyhláška - 31. říjen 2018

Zahájení řízení - Omezení veřejného přístupu - umístění pevné překážky

Veřejná vyhláška - 31. říjen 2018

Omezení veřejného přístupu - umístění pevné překážky

Statutární město Brno - 31. říjen 2018

Nařízení 16/2018

Statutární město Brno - 31. říjen 2018

Nařízení 17/2018

Statutární město Brno - 31. říjen 2018

Nařízení 18/2018