Úřední deska je veřejně přístupná plocha určená ke zveřejňování právních předpisů, rozhodnutí a jiných dokumentů, jako jsou například obecně závazné vyhlášky a nařízení obce. Dokumenty se zcela shodují s těmi, které jsou na fyzické úřední desce v budově ÚMČ Brno-Bystrc.

Veřejná vyhláška - oznámení o záměru stanovení změny místní úpravy - 7. březen 2018

Úprava provozu na místní komunikaci - Stará dálnice, Kohoutovická

Veřejná vyhláška - dočasný zákaz stání - 7. březen 2018

Dočasný zákaz stání na místních komunikacích

Statutární město Brno, MČ Brno-Bystrc - 6. březen 2018

Rozpočtové opatření č. 2/2018

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení pro vznik pracovního poměru úředníka - 6. březen 2018

Stavební technik

Výběrové řízení na obsazení funkčního místa - 2. březen 2018

Rodinný asistent na úseku sociálně-právní ochrany dětí v rámci projektu na dobu určitou