Úřední deska je veřejně přístupná plocha určená ke zveřejňování právních předpisů, rozhodnutí a jiných dokumentů, jako jsou například obecně závazné vyhlášky a nařízení obce. Dokumenty se zcela shodují s těmi, které jsou na fyzické úřední desce v budově ÚMČ Brno-Bystrc.

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - 14. březen 2018

dočasný zákaz stání na místních komunikacích

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na místo - 9. březen 2018

rodinného asistenta na úseku sociálně-právní ochrany dětí v rámci projektu na dobu určitou - MČ Brno-Královo pole

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na místo - 9. březen 2018

stavební technik Líšeň

Oznámení o možnosti převzít písemnost č.j. 18-01762/SU/STU – Oznámení o zahájení řízení o dodatečném povolení stavby - stavebních úprav na pozemku p.č. 4624, 4627/1 k.ú. Bystrc - 8. březen 2018

Vyvěšeno: 8.3.2018 Sňato: 28.3.2018

Oznámení o možnosti převzít písemnost č.j. 18-01161/SU/STU – nařízení o odstranění stavby objektu rodinné rekreace na pozemku p.č. 4624, 4627/1 k.ú. Bystrc - 8. březen 2018

Vyvěšeno: 8.3.2018 Sňato: 28.3.2018