Úřední deska je veřejně přístupná plocha určená ke zveřejňování právních předpisů, rozhodnutí a jiných dokumentů, jako jsou například obecně závazné vyhlášky a nařízení obce. Dokumenty se zcela shodují s těmi, které jsou na fyzické úřední desce v budově ÚMČ Brno-Bystrc.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení č. 39/2017 - 8. srpen 2017

Sociální pracovník/pracovnice OSPOD

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení č. 3/2017 - 8. srpen 2017

Refrent/ka správních činností

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - 4. srpen 2017

referent stavebního úřadu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - 4. srpen 2017

právmík stavebního odboru

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - 4. srpen 2017

Vondrákova 15 - Knihovna Jiřího Mahena