Úřední deska je veřejně přístupná plocha určená ke zveřejňování právních předpisů, rozhodnutí a jiných dokumentů, jako jsou například obecně závazné vyhlášky a nařízení obce. Dokumenty se zcela shodují s těmi, které jsou na fyzické úřední desce v budově ÚMČ Brno-Bystrc.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na místo úředníka územního samosprávného celku - 2. listopad 2018

Referent stavebního úřadu

Záměr obce pronajmout běžný obecní byt - 31. říjen 2018

Vondrákova 23, Laštůvkova 67, Foltýnova 18, Opálkova 2

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - 31. říjen 2018

Protihluková stěna Obvodová - rekonstrukce

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - 31. říjen 2018

Parkovací stání při křižovatce ulic Rerychova - Kamechy

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - 31. říjen 2018

Parkovací stání v ulici Kachlíkova