Úřední deska je veřejně přístupná plocha určená ke zveřejňování právních předpisů, rozhodnutí a jiných dokumentů, jako jsou například obecně závazné vyhlášky a nařízení obce. Dokumenty se zcela shodují s těmi, které jsou na fyzické úřední desce v budově ÚMČ Brno-Bystrc.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení č.j. MCBSLA/06675/17/TAJ - 27. listopad 2017

Právník odboru výstavby a územního rozvoje

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - 24. listopad 2017

Vedoucí odboru kultury - platová třída 10

Výběrové řízení na obsazení funkčního místa - 13. listopad 2017

Úředník/úřednice odboru majetkového

Výběrové řízení na obsazení funkčního místa - 9. listopad 2017

Ekonom/ekonomka

Rozpočtové opatření č. 21/2017 - 2. listopad 2017

Rozpočtové opatření  č. 21/2017