Úřední deska je veřejně přístupná plocha určená ke zveřejňování právních předpisů, rozhodnutí a jiných dokumentů, jako jsou například obecně závazné vyhlášky a nařízení obce. Dokumenty se zcela shodují s těmi, které jsou na fyzické úřední desce v budově ÚMČ Brno-Bystrc.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - 7. leden 2019

Vedoucí odboru všeobecného

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - 4. leden 2019

Pracovník v sociálních službách

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - 4. leden 2019

Řidič pečovatelské služby

Statutární město Brno, MČ Brno-Bystrc - 3. leden 2019

Rozpočtové opatření č. 26/2018

Statutární město Brno, MČ Brno-Bystrc - 3. leden 2019

Rozpočtové opatření č. 25/2018