Úřední deska je veřejně přístupná plocha určená ke zveřejňování právních předpisů, rozhodnutí a jiných dokumentů, jako jsou například obecně závazné vyhlášky a nařízení obce. Dokumenty se zcela shodují s těmi, které jsou na fyzické úřední desce v budově ÚMČ Brno-Bystrc.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - ÚMČ Brno-Jundrov - 13. červen 2017

Vedoucí odboru správního

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení č. 28/2017 - 13. červen 2017

Technik/technička odboru rozvoje a investic

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - 12. červen 2017

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozamních komunikacích

Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost - Lachký - 9. červen 2017

Vyvěšeno: 9.6.2017  Sňato: 27.6.2017

Výběrové řízení na obsazení funkčního místa - 9. červen 2017

Úředník/úřednice odboru majetkového