Úřední deska je veřejně přístupná plocha určená ke zveřejňování právních předpisů, rozhodnutí a jiných dokumentů, jako jsou například obecně závazné vyhlášky a nařízení obce. Dokumenty se zcela shodují s těmi, které jsou na fyzické úřední desce v budově ÚMČ Brno-Bystrc.

Veřejná vyhláška - existence veřejně přístupné účelové komunikace - 2. červenec 2018

Existence veřejně přístupné účelové komunikace

Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit nemoitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce - 2. červenec 2018

Maloměřice, Pisárky, Nový Lískovec, Komín

Oznámení o zahájení stavebního řízení, č.j. 18-10135/SU/STU, Lucie Vocílková, Teyschlova 1100/22, 635 00 Brno, stavební úpravy bytu č. 22, Kuršova 1, Brno-Bystrc - 2. červenec 2018

Vyvěšeno: 2.7.2018  Sňato: 18.7.2018

Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání - 2. červenec 2018

Elektronické dražební jednání 3.10.2018

Usnesení o nařízení dražebního roku - 2. červenec 2018

Elektronická dražba 22.8.2018