Úřední deska je veřejně přístupná plocha určená ke zveřejňování právních předpisů, rozhodnutí a jiných dokumentů, jako jsou například obecně závazné vyhlášky a nařízení obce. Dokumenty se zcela shodují s těmi, které jsou na fyzické úřední desce v budově ÚMČ Brno-Bystrc.

Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce - 11. srpen 2017

Staré Brno, Stránice, Židenice, Mokrá Hora, Brněnské Ivanovice, Komárov, Maloměřice, Bystrc, Líšň, Černovice, Starý Lískovec, Žabovřesky, Štýřice

Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost - Havlíčkovi - 11. srpen 2017

Povolení vrtané studny na poz. p. č. 2168 k. ú. Bystrc

Nařízení č. 10/2017 - 10. srpen 2017

o vyhlášení záměru zadat zpracování lesní hospodářské osnovy

Obecně závazná vyhláška č. 14/2017 - 9. srpen 2017

kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 17/2013, kterou se vydává Cenová mapa stavebních pozemků statutárního města Brna č. 10

Zápis do MŠ Říčanská - 9. srpen 2017

Mateřská škola Kamechy, Kavčí 3, Brno-Bystrc