Úřední deska je veřejně přístupná plocha určená ke zveřejňování právních předpisů, rozhodnutí a jiných dokumentů, jako jsou například obecně závazné vyhlášky a nařízení obce. Dokumenty se zcela shodují s těmi, které jsou na fyzické úřední desce v budově ÚMČ Brno-Bystrc.

Veřejná vyhláška – usnesení - rozhodnutí o účastenství - 16. březen 2018

Účastníci řízení - Stavební úpravy a změna v užívání části RD Nad Kašnou 32, Brno, parc.č. 723 k.ú. Bystrc

Oznámení o prodloužení termínu přihlášek do výběrového řízení - 15. březen 2018

referent/ka úseku rozpočtu a financování

Oznámení o záměru změny místní úpravy provozu na pozemní komunikaci - 15. březen 2018

Ul. Nad Kašnou – změna parkovacího režimu      nákres situace

Oznámení o přerušení dodávky el. energie - 14. březen 2018

Vypnutá oblast:
Pod Mniší horou - horní úsek od č.o.23, tj.p.b.č.174 - p.b.č.161

Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení územního řízení - 14. březen 2018

optická trasa SMART comp a.s. Brno-Bystrc - úsek 4