Úřední deska je veřejně přístupná plocha určená ke zveřejňování právních předpisů, rozhodnutí a jiných dokumentů, jako jsou například obecně závazné vyhlášky a nařízení obce. Dokumenty se zcela shodují s těmi, které jsou na fyzické úřední desce v budově ÚMČ Brno-Bystrc.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení č. 57/2017 - 29. listopad 2017

Sociální pracovník/pracovnice OSPOD

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - 29. listopad 2017

Návrh na stanovení změny místní úpravy provozu na místní komunikaci - ulice Pod Mniší horou

Rozpočtové opatření č. 22/2017 - 29. listopad 2017

Rozpočtové opatření č. 22/2017

Starosta MČ Brno-Bystrc - 28. listopad 2017

Počet a sídlo volebních okrsků

Výběrové řízení na obsazení funkčního místa - 28. listopad 2017

Referent odboru územního a stavebního řízení