Úřední deska je veřejně přístupná plocha určená ke zveřejňování právních předpisů, rozhodnutí a jiných dokumentů, jako jsou například obecně závazné vyhlášky a nařízení obce. Dokumenty se zcela shodují s těmi, které jsou na fyzické úřední desce v budově ÚMČ Brno-Bystrc.

Statutární město Brno - 17. říjen 2017

Obecně závazná vyhláška č. 17/2017

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení č. 52/2017 - 17. říjen 2017

Vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany dětí odboru sociáoních věcí a zdravotnictví

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení č. 51/2017 - 17. říjen 2017

Sociální pracovník/pracovnice - kurátor/kurátorka OSPOD

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení č. 50/2017 - 17. říjen 2017

Sociální pracovník/pracovnice OSPOD

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení č. 49/2017 - 17. říjen 2017

Referent/referentka odboru stavebního