Úřední deska je veřejně přístupná plocha určená ke zveřejňování právních předpisů, rozhodnutí a jiných dokumentů, jako jsou například obecně závazné vyhlášky a nařízení obce. Dokumenty se zcela shodují s těmi, které jsou na fyzické úřední desce v budově ÚMČ Brno-Bystrc.

Statutární město Brno - 7. listopad 2018

Konkurz - ředitel/ka MŠ Slunná 25

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení č. MCBSLA/07511/18/TAJ/St - 5. listopad 2018

Referent/ka odboru výstavby a územního rozvoje

Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce - 2. listopad 2018

Kuřim

Exekutorský úřad Brno-venkov - 2. listopad 2018

Elektronické dražební jednání

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na funkci samostatné účetní - 2. listopad 2018

Referent(ka) státní správy a samosprávy