Úřední deska je veřejně přístupná plocha určená ke zveřejňování právních předpisů, rozhodnutí a jiných dokumentů, jako jsou například obecně závazné vyhlášky a nařízení obce. Dokumenty se zcela shodují s těmi, které jsou na fyzické úřední desce v budově ÚMČ Brno-Bystrc.

Územní rozhodnutí č. 486, č. j. 19-00271/SU/FOLM – Novostavba rodinného domu na pozemku p. č. 1009/4 k. ú. Bystrc včetně nového sjezdu, příjezdové komunikace, nových přípojek splaškové kanalizace, přípojek vody, přípojek plynu, přípojek elektro, přeložky - 9. leden 2019

Vyvěšeno: 9.1.2019  Sňato: 25.1.2019

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na funkci "Tajemníka/ce - vedoucí/ho úřadu - 7. leden 2019

Tajemník/ce - vedoucí úřadu ÚMČ Brno-Kohoutovice

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení pro jmenování do funkce vedoucího úřadu č. 01/2019 - 7. leden 2019

Tajemník/tajemnice úřadu

Veřejná vyhláška - 7. leden 2019

Návrh změny Územního plánu města Brna celoměstského významu B1/16-CM - Areál Jaselských kasáren

Finanční úřad pro Jihomoravský kraj - 7. leden 2019

Rozšířené úřední hodiny pro podání přiznání k dani z nemovitých věcí