Úřední deska je veřejně přístupná plocha určená ke zveřejňování právních předpisů, rozhodnutí a jiných dokumentů, jako jsou například obecně závazné vyhlášky a nařízení obce. Dokumenty se zcela shodují s těmi, které jsou na fyzické úřední desce v budově ÚMČ Brno-Bystrc.

Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce - 15. červen 2017

Žabovřesky, Komín

Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení č.j. 17-06604/SU/STU, stavební úpravy bytového domu Lýskova 1,3,5 v Brně-Bystrci; Průkopník stavební bytové družstvo, Foltýnova 1, 635 00 Brno - 15. červen 2017

Vyvěšeno: 15.6.2017  Sňato: 4.7.2017

Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost - Urbánek - 15. červen 2017

Vyvěšeno: 15.6.2017  Sňato: 4.7.2017

Výběrové řízení na obsazení funkčního místa - ÚMČ Brno-Královo Pole - 14. červen 2017

Referent odboru ÚSŘ

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - 14. červen 2017

Obvodová, Stará dálnice, Píškova, Valouškova