Úřední deska je veřejně přístupná plocha určená ke zveřejňování právních předpisů, rozhodnutí a jiných dokumentů, jako jsou například obecně závazné vyhlášky a nařízení obce. Dokumenty se zcela shodují s těmi, které jsou na fyzické úřední desce v budově ÚMČ Brno-Bystrc.

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - 11. prosinec 2018

Oldřiška Kafrdová

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - 11. prosinec 2018

Údržbář, řidič - ÚMČ Brno-Bystrc

Veřejná vyhláška - 10. prosinec 2018

Územní rozhodnutí č. 11/2018

Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy - 7. prosinec 2018

Kubíčkova 8 parkoviště

Zahájení řízení – o nařízení odstranění „Dřevěného přístřešku u bytové jednotky č. 109, Křepelčí 3“ - 7. prosinec 2018

Vyvěšeno: 7.12.2018  Sňato: 28.12.2018