Úřední deska je veřejně přístupná plocha určená ke zveřejňování právních předpisů, rozhodnutí a jiných dokumentů, jako jsou například obecně závazné vyhlášky a nařízení obce. Dokumenty se zcela shodují s těmi, které jsou na fyzické úřední desce v budově ÚMČ Brno-Bystrc.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na místo úředníka územního samosprávného celku - 21. březen 2018

Agenda podatelny a pokladny

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na místo úředníka územního samosprávného celku - 21. březen 2018

Agenda podatelny a pokladny Číst dál...

Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce - 20. březen 2018

Zahradníkova, Slatina, Židenice

Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce - 20. březen 2018

Trnitá

Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy - 20. březen 2018

Zlinmark DZ Ostrovačice