Úřední deska je veřejně přístupná plocha určená ke zveřejňování právních předpisů, rozhodnutí a jiných dokumentů, jako jsou například obecně závazné vyhlášky a nařízení obce. Dokumenty se zcela shodují s těmi, které jsou na fyzické úřední desce v budově ÚMČ Brno-Bystrc.

Veřejná zakázka – výzva k podání nabídky - 22. červen 2018

Zpracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru pro stavbu „Zateplení MŠ Laštůvkova 57/59 v Brně-Bystrci.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - 22. červen 2018

Referent/ka odboru výstavby a územního rozvoje (stavebního úřadu)

Záměr MČ Brno – Bystrc pronajmout nebo poskytnout jako výpůjčku nemovitý majetek - 21. červen 2018

Bystrc

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - 21. červen 2018

Referent/ka životního prostředí

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - 20. červen 2018

Hospodářsko správní pracovník odboru kultury