Úřední deska je veřejně přístupná plocha určená ke zveřejňování právních předpisů, rozhodnutí a jiných dokumentů, jako jsou například obecně závazné vyhlášky a nařízení obce. Dokumenty se zcela shodují s těmi, které jsou na fyzické úřední desce v budově ÚMČ Brno-Bystrc.

Veřejná vyhláška – usnesení o přerušení stavebního řízení pro změnu v užívání Přerušení řízení - Stavební úpravy a změna v užívání části RD Nad Kašnou 32, Brno, p.č. 723 k.ú. Bystrc - 13. září 2018

Vyvěšeno: 13.9.2018  Sňato: 2.10.2018

Statutární město Brno - 12. září 2018

Obecně závazná vyhláška č. 13/2018

Statutární město Brno - 12. září 2018

Obecně závazná vyhláška č. 12/2018

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - 11. září 2018

Ukončení dočasného zákazu koupání - Rakovec

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - 11. září 2018

Výkopové práce Albert nám. 28. dubna