Úřední deska je veřejně přístupná plocha určená ke zveřejňování právních předpisů, rozhodnutí a jiných dokumentů, jako jsou například obecně závazné vyhlášky a nařízení obce. Dokumenty se zcela shodují s těmi, které jsou na fyzické úřední desce v budově ÚMČ Brno-Bystrc.

ÚMČ Brno-Královo Pole - 22. květen 2017

Výběrové řízení na obsazení funkčního místa referenta - předsedu/předsedkyni přestupkové komise

Statutární město Brno - 19. květen 2017

Vyhláška 9/2017

Statutární město Brno - 19. květen 2017

Nařízení č. 8/2017

Výběrové řízení na obsazení funkčního místa - ÚMČ Brno-Královo Pole - 18. květen 2017

Úřeník/úřednice odboru majetkového

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - 17. květen 2017

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Jakuba Obrovského