Úřední deska je veřejně přístupná plocha určená ke zveřejňování právních předpisů, rozhodnutí a jiných dokumentů, jako jsou například obecně závazné vyhlášky a nařízení obce. Dokumenty se zcela shodují s těmi, které jsou na fyzické úřední desce v budově ÚMČ Brno-Bystrc.

Veřejná vyhláška o opatření obecné povahy - 17. srpen 2017

Rakovecká - II/384

Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost adresátovi. Jiří Sopkovič, Švermova 272/2, 625 00 Brno - 17. srpen 2017

Vyvěšeno: 17.8.2017  Sňato: 5.9.2017

Rozhodnutí č.j. 17-12159/SU/STU ve spojeném územním a stavebním řízení; přístavby 64 lodžií s názvem „Nové lodžie a zateplení štítu BD Lýskova 1,3,5, Brno-Bystrc“ “, na pozemku p. č. 7566/1, 7566/2, 7566/3, 7566/4, 7567/1, 7567/2, 7567/3, 7568/1, 7568/2 k - 17. srpen 2017

Vyvěšeno: 17.8.2017  Sňato: 5.9.2017

Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost adresátovi. Miloslav Procházka, poslední známá adresa trvalého pobytu Jánská 449/12, 602 00 Brno, spolumajitel p.p.č. 2248 a 2249, k.ú. Bystrc - 17. srpen 2017

Vyvěšeno: 17.8.2017  Sňato: 5.9.2017

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení č. 42/2017 - 16. srpen 2017

Právník/právnička odboru stavebního