Úřední deska je veřejně přístupná plocha určená ke zveřejňování právních předpisů, rozhodnutí a jiných dokumentů, jako jsou například obecně závazné vyhlášky a nařízení obce. Dokumenty se zcela shodují s těmi, které jsou na fyzické úřední desce v budově ÚMČ Brno-Bystrc.

Záměr městské části Brno-Bystrc pronajmout nebo poskytnout jako výpůjčku nemovitý majetek - 21. duben 2017

Krajní, Wollmanova, Údolí oddechu, Markůvky, Černého

Statutární město Brno - 21. duben 2017

Obecně závazná vyhláška č. 7/2017

ÚMČ Brno-Královo Pole - 20. duben 2017

Výběrové řízení na obsazení funkčního místa úředníka/úřednice odboru majetkového

Rada města Brna - 20. duben 2017

Konkurzní řízení na obsazení místa ředitel/ka Mateřské školy Brno, Jugoslávská 70

Základní škola Vejrostova 1, Brno - 20. duben 2017

Konkurz na místo školníka