Úřední deska je veřejně přístupná plocha určená ke zveřejňování právních předpisů, rozhodnutí a jiných dokumentů, jako jsou například obecně závazné vyhlášky a nařízení obce. Dokumenty se zcela shodují s těmi, které jsou na fyzické úřední desce v budově ÚMČ Brno-Bystrc.

Rozhodnutí-stavební povolení č.j. 19-0714/SU/STU, Marek Vacek, Kachlíkova 5, 635 00 Brno byt č. 31, Kuršova 3, 635 00 Brno - 16. leden 2019

Vyvěšeno: 16.1.2019  Sňato: 1.2.2019

Záměr městské části Brno-Bystrc pronajmout nebo poskytnout jako výpůjčku nemovitý majetek - 16. leden 2019

ZŠ a MŠ Pramínek

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - 15. leden 2019

Ondrova, Hrázní, Rekreační

Rozhodnutí - stavební povolení č.j. 19-00594/SU/STU, Ing. Tereza Nečasová, Podlesí 551/24, 624 00 Brno Michal Krupička, Spojenců 876, 674 01 Třebíč, stavební úpravy bytu č. 615/1, Větrná 18a, 635 00 Brno - 15. leden 2019

Vyvěšeno: 15.1.2019  Sňato: 31.1.2019

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení č. 1/2019 - 15. leden 2019

Referent/referentka rodinné politiky