Úřední deska je veřejně přístupná plocha určená ke zveřejňování právních předpisů, rozhodnutí a jiných dokumentů, jako jsou například obecně závazné vyhlášky a nařízení obce. Dokumenty se zcela shodují s těmi, které jsou na fyzické úřední desce v budově ÚMČ Brno-Bystrc.

Statutární město Brno - 25. září 2017

Nabídkové řízení na prodej pozemku o výměře 285m2 v k. ú. Mokrá Hora

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - 25. září 2017

Zábor při výměně stávajících balkónů nabytovém domě Lýskově č. or. 1, 3, 5

Návrh opatření obecné povahy - 25. září 2017

Výjimka ze zákazu škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje zvláště chráněných druhů žvočichů

Výběrové řízení na obsazení funkčního místa - 22. září 2017

Úředník/úřednice odboru majetkového

Výběrové řízení na obsazení pozice - 22. září 2017

Právník MěÚ Židlochovice