Úřední deska je veřejně přístupná plocha určená ke zveřejňování právních předpisů, rozhodnutí a jiných dokumentů, jako jsou například obecně závazné vyhlášky a nařízení obce. Dokumenty se zcela shodují s těmi, které jsou na fyzické úřední desce v budově ÚMČ Brno-Bystrc.

Rozpočtové opatření 8/2017 - 27. červen 2017

Vyvěšeno: 27.6.2017

2. změna rozpočtu MČ Brno-Bystrc 2017 - 27. červen 2017

Vyvěšeno: 27.6.2017

2. změna rozpočtu MČ Brno-Bystrc 2017 (2) - 27. červen 2017

Vyvěšeno: 27.6.2017

Exekutorský úřad Brno-město - 26. červen 2017

usnesení o dražbě M&L Trend

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení č. 32/2017 - 26. červen 2017

právník/právnička