Úřední deska je veřejně přístupná plocha určená ke zveřejňování právních předpisů, rozhodnutí a jiných dokumentů, jako jsou například obecně závazné vyhlášky a nařízení obce. Dokumenty se zcela shodují s těmi, které jsou na fyzické úřední desce v budově ÚMČ Brno-Bystrc.

Jihomoravský kraj - 21. listopad 2017

Snížení emisí z lokálního vytápění domácností v Jihomoravském kraji

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - 21. listopad 2017

Foltýnova 19

Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce - 21. listopad 2017

Kníničky, Žebětín, Židenice, Staré Brno, Trnitá, Lesná, Jundrov, Brněnské Ivanovice, Líšeň, Veveří, Komín, Banín, Bystrc

Veřejná vyhláška Oznámení zahájení územního řízení - 21. listopad 2017

Optické propojení Dial Telecom, a.s.

Nařízení č. 18/2017 - 15. listopad 2017

Úseky místních komunikací a chodníků, na nichž se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost