Úřední deska je veřejně přístupná plocha určená ke zveřejňování právních předpisů, rozhodnutí a jiných dokumentů, jako jsou například obecně závazné vyhlášky a nařízení obce. Dokumenty se zcela shodují s těmi, které jsou na fyzické úřední desce v budově ÚMČ Brno-Bystrc.

Statutární město Brno, MČ Brno-Bystrc - 20. červenec 2018

Rozpočtové opatření č. 7/2018

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje - 20. červenec 2018

Dočasný zákaz používání vody ke koupání - vodní nádrž Brno

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - 20. červenec 2018

Uzavírka komunikace v obci Ostrovačice

Doručení písemnosti 18-10871/SU/VIN - 20. červenec 2018

Vyvěšeno: 20.7.20118  Sňato: 7.8.2018

Záměr městské části Brno-Bystrc pronajmout nebo poskytnout jako výpůjčku nemovitý majetek - 20. červenec 2018

Rerychova