Sportovec Bystrce


P R O P O Z I C E
2.   ročníku ankety
 
SPORTOVEC MČ BRNO-BYSTRC ZA ROK 2017

 
Rada městské části Brno-Bystrc vyhlašuje 2. ročník ankety „SPORTOVEC MČ BRNO-BYSTRC ZA ROK 2017“ a to v kategoriích:

I. žák / žačka věk do 15 let
celkem 2
II. junior / juniorka
věk od 15 do 18 let   
celkem 2
III. muž / žena věk nad 18 let 
celkem 2
IV. družstvo / tým
minimálně 3 členové 
celkem 1
V. 
trenér celkem 1

Způsob vyhlášení ankety:
-      www.bystrc.cz
-      Bystrcké noviny č. 11/2017
-      dopisem všem evidovaným sportovním spolkům v MČ Brno-Bystrc.

Uzávěrka došlých návrhů – úterý 2. 1. 2018 do 12:00 hodin.
Návrhy sportovních klubů, organizací, škol i občanů lze předkládat:
-   písemně na tiskopise přihlášky na podatelnu ÚMČ, nejpozději do úterý dne 2. 1. 2018 do 12:00 hodin;
-  elektronicky na tiskopise přihlášky přes webový portál www.bystrc.cz, do úterý dne 2. 1. 2018 do 12:00 hodin.
 
Konkrétní/ho sportovce (trenéra) v jednotlivých kategoriích schválí 7/35. schůze RMČ v lednu 2018. Ocenění sportovci mohou být nominováni do celoměstské ankety Brno-město.
___________________________________________________________________________
Předání ocenění proběhne v rámci programu
XXVI. reprezentačního plesu ZMČ Brno-Bystrc dne 19. 1. 2018.
_____________________________________________________________________________
Součástí ocenění budou diplomy a věcné ceny.
Akce je navržena v rozpočtu MČ Brno-Bystrc na r. 2018 ve výši 20 000 Kč (§ 3319).
Za organizační a technické zajištění akce zodpovídá odbor kultury ÚMČ Brno-Bystrc.

Přihláška Sportovec MČ Brno-Bystrc 2017 ke stažení zde.


Tomáš Kratochvíl, starosta

11. 9. 2017