Odbor stavební

Stavební odbor (stavební úřad):
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Rozhoduje jako orgán státní správy - obecný stavební úřad - v 1. stupni o stavební činnosti na území městské části Brno - Bystrc. Na základě stavebním zákonem předepsaných řízení vydává územní rozhodnutí o umístění staveb, o ochranných pásmech, o využití území, o dělení či scelování pozemků a o případných stavebních uzávěrách. Podle výsledků územních řízení pak vydává vlastní stavební povolení, povolení k odstraňování staveb, povolení ke změnám v užívání staveb nebo jejich částí a pod. Pokud účastníci řízení s rozhodnutími stavebního úřadu nesouhlasí, mají možnost se odvolat k příslušnému odvolacímu orgánu, kterým je odbor územního a stavebního řízení Magistrátu města Brna, Malinovského nám. 3, 601 67 Brno.

V rámci stavebního odboru jsou vykonávány v rozsahu stanoveném Statutem města Brna i některé činnosti tzv. speciálních stavebních úřadů. V našem případě se jedná o povolování dopravních staveb místního významu (komunikací) pro městské části Brno - Bystrc, Brno - Kníničky a Brno - Žebětín. Pro tyto městské části zabezpečuje stavební odbor i výkon činností speciálního stavebního úřadu vodoprávního (jde především o povolování nakládání s podzemními vodami - studny, vrty - pro občany).

Základním podkladem pro činnost stavebního úřadu je schválený Územní plán města Brna, platný od 15. prosince 1994 spolu s následně schvalovanými změnami a doplňky . Od r. 1998 je v platnosti regulační plán Bystrc IIa - Žebětín (Kamechy). Pro území rekreační oblasti Brněnské přehrady je stavebnímu úřadu Zastupitelstvem městské části Brno - Bystrc doporučen samostatný územně plánovací podklad.

Jednotliví pracovníci stavebního oddělení mají v zásadě rozdělenu činnost takto:

1. Ing. arch. Ivana Krejčová - vedoucí odboru: odpovědnost za komplexní činnost odboru, územní řízení pro území městské části Brno - Bystrc stavební řízení pro náročnější výstavbu v těchto městských částech (tel.: 546 125 130, mobil 732 543 743, fax: 546 125 220), e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

2. Ing. Marie Vinarská: územní řízení pro území městské části Brno - Bystrc, stavební řízení na území městské části Brno - Bystrc, činnost vodoprávního úřadu pro městské části Brno - Bystrc, Brno - Kníničky a Brno - Žebětín (tel.: 546 125 131), e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

3. Ing. arch. Eva Nováková: speciální stavební úřad - dopravní stavby na územích městských částí Brno - Bystrc, Brno - Kníničky a Brno - Žebětín, obecný stavební úřad pro území staré zástavby (tel.: 546 125 133),email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

4. Ing. Zdenka Lihocká: obecný stavební úřad zejména pro území rekreační oblasti Brněnské přehrady (tel. 546 125 134), email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

5. Ludmila Studená: obecný stavební úřad zejména pro území panelového sídliště v Bystrci (zejména stavební úpravy bytových domů), (tel. 546 125 132) email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

6. Ing. Marcela Foltynová: stavební a územní řízení pro k.ú. Bystrc, (tel. 546 125 137). email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.