Odbor bytového hospodářství

Vedoucí odboru

 • Mgr. Romana Rajdová, kancelář č. 108, tel.: 546 125 160, email:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Kontroluje a řídí výkon správy bytového fondu ve věcné a finanční rovině, připravuje podklady pro jednání RMČ a ZMČ týkající se koncepčních záměrů v oblasti bytového hospodářství, zpracovává rozbory potřeb bydlení a stavu bytového fondu, podílí se na získávání dotací, rozhoduje o přechodu nájmu bytů.

Bytový technik

 • František Pelikán, kancelář č. 109, tel.: 546 125 163, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Vykonává funkci bytového technika, zajišťuje pronájem nebytových prostor v obecních domech, vyřizuje stížnosti nájemníků v obecních bytech, sleduje hospodaření správce obecního bytového fondu - fy. Bytasen.

Dispozice s obecním majetkem - byty a nebytové prostory

 • Mgr. Jana Holá: kancelář č. 110, tel.: 546 125 162, email:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Zajišťuje agendu: výměny bytů, přechody nájmu bytů, neoprávněné užívání bytů, podnájmy bytů

Pronájem obecních bytů a bytů, na kterých vázne dluh 

 • Ivana Ševčíková: kancelář č. 109, tel.: 546 125 165, email:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Vede evidenci žadatelů o obecní byt, vyhodnocuje údaje o žadatelích a sestavuje pořadí žadatelů o obecní byt, vyhodnocuje údaje o žadatelích o obecní byty, na kterých vázne dluh a o byty v nástavbách, sestavuje jejich pořadí a předkládá ke kontrole komisi bytové. Sleduje hospodaření správce obecního bytového fondu - fy. Bytasen sleduje neplacení nájemného v obecních bytech.

Správa obecních bytů

Správu obecních bytů pro MČ Brno-Bystrc vykonává Bytasen, s.r.o. se sídlem nám. 28. dubna 1/48 – Bystrcký mlýn - vedoucí Taťána Štěrbová: tel.546 221 493

Bytasen se zabývá těmito činnostmi 

 • v oblasti správy bytů: vede evidenci nájemců bytů a nebytových prostor, vede agendu nájemného, vč. vymáhání nedoplatků a vracení přeplatků
 • v oblasti provozu a služeb zajišťuje: dodávku vody, el. energie, tepla a teplé vody, úklid společných prostor, čištění a zimní údržbu chodníků, deratizaci a dezinfekci, vedení agendy plateb za služby
 • v oblasti údržby bytů: vede evidenci technického stavu domů a bytů, zajišťuje provádění údržby a oprav domů a bytů, zajišťuje havarijní služby v mimopracovní době

Úřední hodiny na domovní správě 

Pondělí, Středa: 7:30 - 12:00, 13:00 - 17:00

Úterý, Čtvrtek, Pátek: 7:30 - 8:30

Havárie

V případě různých havárií v bytech či oprav se mohou občané obracet na následující firmy, které pro naši městskou část smluvně pracují:

 • voda, plyn, topení: Servisní služby Svoboda, tel. 603 238 861
 • zámečnické práce:  p. Polzer, tel. 606 359 945      
 • instalatérské práce: p. Vrána, tel. 602 740 788     

 

Formuláře ke stažení     

Pravidla pronájmu bytů v domech v majetku města Brna

Kritéria pro výběr žadatelů o pronájem obecního bytu a bytovou náhradu v MČ Brno-Bystrc

Formulář pro žádost o zařazení do seznamu žadatelů o byt

Doklady nutné pro zaevidování žádosti o pronájem běžného bytu v MČ Brno-Bystrc

Formulář pro žádost o pronájem bytu bez dluhu

Formulář pro žádost o pronájem bytu s dluhem

Formulář pro žádost o dohodu o postoupení práv a povinností z nájemní smlouvy (výměnu obecního bytu)

Formulář pro žádost o přechod nájmu obecního bytu