Komunální volby 2018

Kandidátní listiny pro volby do Zastupitelstva městské části Brno-Bystrc se podávají do 31. 7. 2018 do 16 hod v míst. č. 206 (2. patro Ing. Dana Kalousková, tel. 546 125 180), v případě její nepřítomnosti v míst. č. 015 (přízemí Mgr. Šárka Sedláčková, tel. 546 125 181), a to v každý úřední den od 8 do 17 hod, v neúřední dny po telefonické domluvě.