Rada obce zřizuje své poradní orgány, které se označují jako komise. Tyto orgány mají funkci iniciativní a poradní, nikoliv tedy kontrolní. Svá stanoviska a náměty komise předkládají výhradně svému zřizovateli, tedy radě obce. Komise je kolektivní fakultativní orgán, který  se usnáší většinou hlasů všech svých členů. Komise je ze své činnosti odpovědna radě obce, ve věcech výkonu přenesené působnosti na svěřeném úseku pak odpovídá starostovi obce.

Komise rady MČ

komise Redakční rada BN 


Předseda:          Ing. Eva Harangiová (ODS)       

Místopředseda:

Členové:

RNDr. Vladimír Vetchý, CSc., (ČSSD)      

Ing. Petr Laštůvka (ZpB)
Ing. Petr Maurer (ODS)
Mgr. Daniel Munzar (STAN)
Michael Piskor (Bystrčáci)
Ivan Vystrčil (ANO 2011)


komise Životního prostředí 


Předseda:          Ing. Zdeněk Vala, Ph.D., (ANO 2011)                      


Místopředseda:Členové:
 

Jiří Soška (ODS)Petr Cajzl (KDU-ČSL)
Edita Kirkby (ANO 2011)
Ing. Milan Krátký, Ph.D. (Bystrčáci)
Helena Küfhaberová (ČSSD)      
Ing. František Ujčík
komise Veřejných zakázek 


Předseda:          Milchal Kaláb (ODS)
Místopředseda:

Členové:
 David Špičák (ČSSD)

Mgr. Eva Barovjanová (KDU-ČSL)         
Mgr. Bc. Ilja Kašík (STAN)
Bc. Jiří Kment (SPD)
Jaroslava Smutná (ODS)
 Dalibor Velfl (ANO 2011)                                                           

komise Sociální, zdravotní a protidrogová 

Předseda:          Alena Weissová (ČSSD)                                                         
Místopředseda:

Členové:
 Ludovít Mikloš (ANO 2011)

 Mgr. Eva Barovjanová (KDU-ČSL)
 Mgr. Ondřej Hájek (ZpB)
 Mgr. Michal Kříž (STAN)
 Ing. Mgr. Zdeněk Okáč (ČSSD)
 Miroslav Sláma (ODS)komise Regenerace Bystrce, rozvoje, stavební a územního plánování 

Předseda:          Ing. Pavel Kříž, Ph.D., (ANO 2011)          
Místopředseda:

Členové:
 Ing. Daniel Bárta (ČSSD)

 Ing. Hana Jindrová (Bystrčáci)
 Ing. Petr Maurer (ODS)
 Ludovít Mikloš (ANO 2011)
 Jana Páková (ZpB)
 PhDr. Jaroslav Petr (SPD)


                                                     


komise Majetková 

Předseda:          Ing. Pavel Kříž, Ph.D., (ANO 2011)            
Místopředseda:

Členové:
 Petr Morávek (ODS)

 Miroslav Klimeš (KDU-ČSL)
 Tomáš Přibislavský (Bystrčáci)
 Ing. Michal Vaverka, Ph.D. (ZpB)
 Dalibor Velfl (ANO 2011)
 Alena Weissová (ČSSD)
                                                        


komise Bytová

Předseda:          Tomáš Hejl (ANO 2011)
Místopředseda:

Členové:
 Ludovít Mikloš (ANO 2011)

 Ondřej Mišustov (KDU-ČSL)
 Miroslava Peřinová (ČSSD)
 Patrik Prokeš (STAN)
 Ing. Luboš Raus (Bystrčáci)
 Marie Špindlerová (ODS)
                                                       komise Dopravní a bezpečnostní 

Předseda:          Michal Kaláb (ODS)
Místopředseda:

Členové:
 Edita Kirkbi (ANO 2011)

 Ing. Pavel Jankuj st. (ODS)
 JUDr. Eva Lukavská (KDU-ČSL)
 Bc. Jiří Kment (SPD)
 Ing. Jan Suchý (STAN)
 Miroslava Peřinová (ČSSD)

                                                           


komise Rada bystrckých škol 

Předseda:         RNDr. Vladimír Vetchý, CSc., (ČSSD)           
Místopředseda:

Členové:
Mgr. Zdeněk Černošek

Šárka Malá Aujeská
Bc. Hana Mišková
Mgr. Ludmila Eliášová
Mgr. Petr Křivka
Hana Ondráčková
Ing. Radmila Zábršová
Blanka Pelikánová
Mgr. Dagmar Procházková
Anna Kimlová
Ema Roupcová
Bc. Radka Pollaková
                                             


komise Kulturní a letopisecká 

Předseda:          Monika Dederová (ČSSD)
Místopředseda:

Členové:
 PhDr. Pavla Valčáková, CSc., (ODS)        

 Jaromíra Dubšíková (ČSSD)
 Ing. Karel Kašpárek
 Mgr. Daniel Munzar (STAN)
 Mgr. Monika Šimková (ZpB)
 Ivan Vystrčil (ANO 2011)