Jsou zajišťovány na základě Zastupitelstvem MČ schváleného seznamu oprav a investic a plánu regenerace bytového fondu. Veškeré investice i opravy majetku podléhají zákonu o veřejných zakázkách.