Všechny dotazy řazené chronologicky
Rozbalit vše Sbalit vše
 • Dobrý den, rad bych se zeptal, zda se planuji rekonstrukce chodniku ve starem Bystrci? Za minuleho vedeni byla zrekonstruovano mnoho silnic a chodniku a od te doby nic. Napriklad ulice Pristavni by si to opravdu zaslouzila. Děkuji za odpoved Jiri

  úterý, 20 březen 2018   Jiri
  Dobrý den,

  Naprostá většina komunikací a chodníků v MČ Brno-Bystrc je ve správě společnosti Brněnské komunikace, a.s. Městská část dává zástupci této společnosti podněty k dílčím opravám či rekonstrukcím komunikačních ploch. V minulých letech byl např. opraven chodník kolem ul. Odbojářské, chodník v ul. U Sokolovny, Jakuba Obrovského, U Zoologické zahrady, Černého, Obvodová, Wollmanova (část), Pod Horkou. Městská část má ve správě méně významné chodníky, např. v parcích, některé přístupy k domům, většinu schodišť a od r. 2016 je správcem 35 km účelových komunikací. V tomto volebním období byly městskou částí opraveny např. některé úseky chodníků v Centrálním parku, část chodníku při ul. Vejrostova, serpentinový chodník při ul. Opálkova a Teyschlova, Wollmanova (část). chodník kolem hřbitovní zdi při ul. Vondrákova, několik schodišť, přístupových ramp, bezbariérových přístupů, zpevněných tzv. šlapákových tras v terénu.
  Společnost Brněnské komunikace a.s. neplánuje v naší městské části v letošním roce žádnou rozsáhlejší rekonstrukci chodníku, pouze lokální opravy např. chodníku při ul. Vejrostova a některých přístupových ramp.
  Městská část v rámci zastupitelstvem schváleným seznamem oprav a investic na r. 2018 bude realizovat např. opravu chodníku u domu Valouškova 10, Kachlíkova 6, 8, Ondrouškova za lichými čísly u trafostanice, Kuršova mezi č. 8 a 10. Seznam drobných operativních oprav právě připravujeme, jedná se pouze o jednotlivé lokální opravy výtluků, nerovností, šlapákových tras či schodišť.
  Chodník při ul. Přístavní je ve správě společnosti Brněnské komunikace, a.s., je v dobrém stavebně technickém stavu a jeho oprava se v nejbližší době nepřipravuje. Účelové komunikace vedoucí po obou stranách ul. Přístavní u rodinných domů jsou převážně v majetku soukromých vlastníků. Pravidla finančního hospodaření Statutárního města Brna neumožňují Městské části vynakládat veřejné finanční prostředky do oprav soukromého majetku.

  S pozdravem

  Ing. Yveta Bičanová, odbor životního prostředí a dopravy
  Zobrazení :  3
 • Dobrý den, dovoluji si vás toto cestou požádat o odstranění odpadu(pravděpodobně velkého PVC pytle) ze vzrostlého stromu, který se nachází v bezprostřední blízkosti vchodu Kubíčkova 3. Například za spolupráce s Technickými sítěmi Brno, které spravují plošinou veřejné osvětlení. Odpad na stromu se nachází již 3.rokem. Pokud by tato záležitost nebyla ve vašich silách samozřejmě to pochopím a obrátím se na jiné páky. Předem děkuji a jsem s pozdravem,..

  pondělí, 19 březen 2018   Benjamin
  Dobrý den,

  místním šetřením bylo zjištěno, že k odstranění PVC pytle bude zapotřebí šikovného stromolezce. Oslovili jsme tedy v této záležitosti zkušeného arboristu, který PVC pytel během příštího týdne odstraní.

  S pozdravem

  Ing. Nicole Provazníková, odbor životního prostředí a dopravy
  Zobrazení :  22
 • Tento dotaz nebude zveřejněn z důvodů nesplnění náležitostí rubriky Dotazy a odpovědi v následujícím bodu: Dle bodu č.3 Pravidel diskuze

  středa, 14 březen 2018   Karel
    
  Zobrazení :  7
 • Dobrý den, vznáším dotaz k plánovanému termínu úklidu inertního posypu chodníků v Bystrci II. S pozdravem,

  pondělí, 12 březen 2018   Ladislav Pivečka
  Dobrý den,

  vzhledem ke klimatickým podmínkám, které jsou předpovídány na nadcházející dny je kompletní úklid inertního posypu chodníků v Bystrci II. a I. je plánován na konec měsíce března.

  S pozdravem

  Ing. Nicole Provazníková, referent životního prostředí a dopravy
  Zobrazení :  51
 • Dobrý den, u některých domů v části Kamechy jsou cedule zakazující venčení psů na soukromých pozemcích. Tyto cedule jsou v některých případech umístěny i na pozemcích patřících dle katastru nemovitostí Statutárnímu městu Brno. Chci se zeptat, zda tyto cedule umísťuje přímo městská část nebo majitelé domů, které s pozemky sousedí. V případě, že cedule umístili obyvatelé, a že došlo k omylu a obyvatelé umístili ceduli na veřejný pozemek, je prosím možné sjednat nápravu a cedule posunout nebo odstranit? Děkuji za odpověď.

  sobota, 10 březen 2018   Jakub Libosvár
  Dobrý den,

  městská část žádné cedule zakazující venčení psů na Kamechy neumisťovala. Pokud nám bude známa konkrétní osoba, která ji umístila na pozemku Statutárního města Brna, vyzveme ji k jejímu přemístění. Za situace, kdy cedule reaguje na neohleduplné chování majitelů psů, avšak nijak neohrožuje zdraví občanů, ani bezpečnost silničního provozu nebudeme její odstranění na své náklady provádět. Je však třeba připomenout, že vymahatelnost takového zákazu je nulová, protože lokalita by musela být současně s označením cedulí uvedena v příloze č.2 „Vymezení prostorů kam je vstup se psy zakázán“ obecně závazné Vyhlášky statutárního města Brna č. 9/2017 o pravidlech pro pohyb psů.


  Ing.Radek Bárta, vedoucí odboru životního prostředí a dopravy
  Zobrazení :  74
 • Dobrý den, mám dotaz jestli se bude zvedat nájemné lidem co mají opravná bytová jádra děkuji

  středa, 07 březen 2018   alena
  Dobrý den,
  tento dotaz byl položen na schůzkách dne 6. a 7. 3 2018 ve společenském centru s nájemníky domů ve kterých má v letošním roce proběhnout rekonstrukce jader a za účasti vedení MČ. Zde bylo sděleno, že nájemné z důvodu rekonstrukcí jader se zvedat nebude. Pokud by mělo dojít ke zvýšení nájemného, jednalo by se o plošné zvýšení ceny nájemného, ale rozhodně ne z důvodů které uvádíte ve Vašem dotazu. Ostatně jádra byla v minulém období rekonstruována v domech Laštůvkova 14,16,33,35, 61-75, Heyrovského 20 -30, Vondrákova 17,19,21,23, Valouškova 8,12, Píškova 14, , Wollmanova 1 -11 a nájemné je zde stejné jako v ostatních obecních domech v Bystrci. Pokud v těchto domech bydlí někdo z Vašich známých, je možné si u nájemníků uvedených domů ověřit, zda se nájemné zvyšovalo v souvislosti z rekonstrukcemi jader.


  Ing. Josef Vaverka, vedoucí odboru majetkového a investičního
  Zobrazení :  53
 • Dobry den, mate uz schvaleny vyjezdni termin na svatbu mimo obradni sin na duben 2019 a kveten 2019? Dekuji Badalíková

  sobota, 03 březen 2018   Michaela
  Dobrý den,
  termíny svateb jsou Radou MČ schvalovány na celý následující rok v průběhu měsíce října roku předcházejícího. Vzhledem k tomu, že v tomto měsíci letos proběhnou komunální volby, může se tento termín poněkud posunout. Sledujte proto naši webovou stránku www.bystrc.cz, ihned po schválení termínovník zveřejňujeme.

  Ing. Dana Kalousková, vedoucí odboru vnitřních věcí
  Zobrazení :  35
 • Pane starosto. Ze stránek a ročenky ČHMU (což je asi odbornější instituce, než stránky města o ovzduší) za rok 2016 cituji z části týkající se ovzduší v Brně : Srovnání koncentrací PM10 s dopravou za období červenec–prosinec 2016 zobrazuje obr. 11, Příloha III. Zvýšené koncentrace lze pozorovat již při nízkém počtu vozidel, maxima mezi 1000 a 3000 vozidel za hodinu. Připomínám, že se jedná o rakovinotvorné látky. Takže opravdu si stojíte za konstatováním, že není třeba provádět ani jedno měření? Pravda, něco to měření stojí, např. dočasné položení betonových panelů.

  pátek, 02 březen 2018   Karel Machalíček
  Vážený pane,

   nikdo nezpochybňuje, že koncentrace PM10 jsou důležitou charakteristikou z hlediska kvality ovzduší. Skutečností však je, že imisní limit pro průměrnou roční koncentraci, který charakterizuje dlouhodobý stav kvality ovzduší, bývá na území ČR překročen již jen ojediněle a to zejména v Moravskoslezském kraji. Trochu složitější je situace u imisních limitů pro denní koncentraci. Denní imisní limit se pro PM10 vyjadřuje dvěma způsoby – počtem překročení hodnoty imisního limitu a nebo pomocí 36. nejvyšší denní koncentrace PM10 (zákon umožňuje 35 překročení hodnoty 50 µg∙m–3 za kalendářní rok). V obou případech je pro hodnocení konkrétní lokality nezbytná dlouhodobá časová osa měření, čím delší, tím lepší. Je to zejména z toho důvodu, že denní koncentrace jsou extrémně často ovlivňovány nejrůznějšími vlivy. Nejvíce topnou sezónou a rozptylovými podmínkami, ale mnohdy i takovými detaily jako je nesklizený posypový materiál po zimě, nebo dokonce odpálení ohňostroje. Je tedy zřejmé, že umístění mobilní měřící stanice na 10 kalendářních dnů, jak nabízí magistrát nemá prakticky žádnou vypovídací hodnotu. Získaná data nejsou očištěna od náhodných odchylek a nelze je použít pro detailnější analýzu a už vůbec nelze na jejich základě plánovat koncepční dopravní řešení.  

  V současné době jsou již k dispozici data za rok 2017 ze kterých je patrné, že vyšší koncentrace byly v Brně naměřeny zejména na začátku roku, což souviselo s nepříznivými klimatickými podmínkami v celé střední Evropě. Snad Vás trochu uklidní, že po odeznění těchto nepříznivých rozptylových podmínek byl celý rok velmi dobrý a lze tedy říci, že pokud zrovna není silná inverze, tak se kvalita ovzduší v Brně ve srovnání s minulými roky stále zlepšuje.

  Pokud budete mít další konkrétní dotazy na hodnoty znečištění ovzduší v Brně, obraťte se prosím na Odbor životního prostředí Magistrátu města Brna, referát ochrany ovzduší do jehož kompetence tato problematika spadá.

  S pozdravem,

  JUDr. Tomáš Kratochvíl, starosta
  Zobrazení :  59
 • Dotaz paní Olgy byl po pár dnech ÚMČ smazán. Proč? Vážená paní Olgo a všichni ostatní, kteří s mým názorem souhlasíte či nikoliv. Za někým přijde pět rodinných příslušníků denně a jezdí výtahem, za někým ani noha za celý rok, za to snad nemohu. Jde mi o princip. Proč máme platit za nájemníky, kteří službu (výtah) sprostě využívají? My platíme cca Kč 130/osoba měsíčně. Už jsem se dověděla, že v některých obecních domech platí za výtah i nájemníci v 1. patře. Jak je to možné? To v každém domě je na nájemníky „jiný metr“? O vytápění toho moc nevím. Ale prý jsou nějaké koeficienty pro výpočet spotřeby tepla, jedná-li se o byt v přízemí, pod střechou, rohový atd. Prádlo suším v bytě, v našem domě nikdo lodžii na sušení prádla nepoužívá, někteří prý chodí do sušárny. A Vy prosím poraďte i popř. vyřešte, jak zabránit krmení holubů i přes zákaz, házení vajglů z oken na trávník a chodník, exkrementům na chodníku, vytí psů v bytech, znečisťování chodby blátem apod. (několik rohožek překročí). Děkuji. Mimochodem, to není zloba, ale bezmoc.

  středa, 28 únor 2018   Danka
  Dobrý den,
  k Vašemu dotazu ve věci užívání výtahů byla již odpověď zveřejněna. Ve věci stížnosti na chování občanů Vám mohu pouze sdělit, že se jedná o záležitost slušného chování a ohleduplnosti k ostatním. Toto pronajímatel nemůže ovlivnit.

  Mgr. Romana Rajdová, vedoucí odboru bytového hospodářství
  Zobrazení :  1403
 • Tento dotaz nebude zveřejněn z důvodu nesplnění náležitostí rubriky Dotazy a odpovědi v následujícím bodu: neobsahuje žádný dotaz, žádnou otázku

  středa, 21 únor 2018   Olga
    
  Zobrazení :  37
 • Dobrý den, všiml jsem si několika nabídek práce na ÚMČ. Podminkou pro uchazeče je předložení výpisu z rejstříku trestů. Platnost tohoto výpisu je časově omezená, stojí peníze a pro uchazeče je frustrující si neustále pořizovat nové a nové výpisy. Některé organizace už před časem přešly na systém, kdy tento výpis předkládá až úspěšný uchazeč. Neuvažuje MČ o tomtéž?

  středa, 21 únor 2018   KarelK
  Dobrý den,
  náležitosti přihlášky uchazeče jsou stanoveny v § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků. MČ Brno-Bystrc postupuje v souladu s tímto právním předpisem.

  Zdravím a přeji pěkný den

  Ing. Olga Vašková, vedoucí odboru finančního
  Zobrazení :  75
 • Dobry den, v jake situaci se aktualne nachazi prodlouzeni tramvaje na Kamechy a kdy dojde k realizaci? Děkuji

  úterý, 20 únor 2018   Jiri
  Vážený pane,
  v roce 2016 provedla fa. Geotest geologický průzkum a narazila na skalní masiv. V roce 2017 odbor investiční MMB vyhodnocoval technické možnosti. V 1. čtvrtletí 2018 by měl odbor investiční MMB zadat studii proveditelnosti, která má zodpovědět otázku, jakým způsobem bude tunel realizován (povrchově nebo ražbou). Až po této studii bude možno zadat vypracování dalších stupňů dokumentace.

  Termín samotné realizace nedokážeme odhadnout, kromě nezbytného územního rozhodnutí a stavebního povolení půjde v první řadě o finance, protože skalní podloží celou stavbu výrazně prodraží.

  S pozdravem

  Jaroslav Mráz, odbor životního prostředí a dopravy
  Zobrazení :  159
 • Dobrý den pane starosto. S přihlédnutím ke snahám o zřízení dalších provozoven (marketů) v Bystrci se ptám proč ÚMČ ještě neprovedl (nezajistil) měření kvality ovzduší v Bystrci, především v zástavbě přiléhající ke komunikacím, kde narostla doprava? Připomínám např. ul. Obvodová (informace ze stránek MmB - velmi výrazný nárůst) a další. Dále chci připomenout, že dle statistik ČHMU jsou imisní limity rakovinotvorných prachů překračovány na dopravou zatížených lokalitách. Soudím, že i zastupitele by měly tyto informace zajímat, pokud chtějí fundovaně rozhodovat.

  úterý, 20 únor 2018   Machalíček Karel
  Garantem monitoringu kvality ovzduší v Brně je Magistrát města Brna, který provozuje celkem pět stacionárních měřících stanic a další data sleduje na stanicích ČHMU. Všechny tyto stanice jsou umístěny v centru u frekventovaných komunikací, kde je dle metodiky i minulých měření největší riziko zhoršené kvality ovzduší. Městská část Brno-Bystrc, nebyla Odborem životního prostředí magistrátu jako potenciálně riziková vyhodnocena a proto zde žádné měřící zařízení neumístil. Nejbližší stanice k Bystrci je umístěna na Výstavišti, kde je denní průjezd vozidel okolo 50.000. Na Odbojářské se dle našich měření z radaru denní průměr pohybuje do 9.000 projíždějících vozidel a na Obvodové je ještě o několik tisíc nižší.
  Naměřené hodnoty ze stacionárních měřících stanic jsou velmi závislé na aktuálních rozptylových podmínkách, ale u většiny z nich se hodnoty pohybují v rozmezí velmi dobré až uspokojivé, což si můžete ověřit na webových stránkách www.brnenskeovzdusi.cz. Je jen velmi málo pravděpodobné, že v Bystrci, kde se počty vozidel pohybují sotva na 20 procentech hodnot v centru bude jejich vliv na kvalitu ovzduší významnější. Ostatně v současné době skončilo měření kvality ovzduší v Řečkovicích, kde bylo mobilní zařízení umístěno vedle komunikace Hradecká s průjezdem 50.000 vozidel denně a naměřené hodnoty jsou výrazně lepší než na Výstavišti.
  Pro zajištění mobilního měření musí být zajištěno vydlážděné parkovací místo pro nákladní automobil a přípojka 400 V s jističem 3x20A. V současné době městská část takovým zázemím v těsné blízkosti zmíněných komunikací nedisponuje.
  Pro rozhodování o umístění nových obchodních jednotek je mnohem významnějším argumentem omezená kapacita stávajících komunikací a křižovatek, než množství vyprodukovaných imisí.


  JUDr. Tomáš Kratochvíl, starosta
  Zobrazení :  61
 • Dobrý den mám dotaz ohledně parkování aut v křižovatkách často chodím po chodníku ulice Kamechy od konečné tramvají k sídlišti Kamechy a auta stojí i v místech přechodu z chodníku na chodník.Jezdím s kočárkem tak nelze bezpečně přejet komunikaci.Jezdí tam sice městská ala ta jen projede a nic se neděje,v horní části je navíc ulice značka zákaz průjezdu vazidel ale hlavně v ranních hodinách tam projíždí auta jak nic.

  úterý, 20 únor 2018   Pavel
  Vážený pane,
  trasa od konečné Ečerova po Kamechy je stavebně tak upravena, že je bezbariérová. Od smyčky vede bezbariérový přechod pro chodce k parkovišti (pod ul. Rerychova), přes parkoviště vede průchod vyznačený žlutou čárou, z parkoviště bezbariérově na chodník pod Rerychovou, dále chodníkem podél ul. Kamechy (na straně ul. Rerychova), pak bezbariérově přes ul. Rerychova a Kamechy na chodník směrem k ul. Teyschlova, případně šlapákem okolo garáží.

  Sám touto trasou denně jezdím s kočárkem a Vámi popisované problémy jsem zde nezaznamenal. V bezbariérovém místě pro přecházení chodec nemá přednost, ale při současném provozu to většinou znamená nechat přejet jedno vozidlo.

  Na základě osobní zkušenosti považuji tuto trasu za bezproblémovou. Nelze samozřejmě vyloučit, že nějaký řidič zaparkuje v rozporu s dopravními předpisy, tedy na žluté čáře. V takovém případě doporučuji obrátit se na městskou policii.

  S pozdravem

  Jaroslav Mráz, odbor životního prostředí a dopravy
  Zobrazení :  64
 • Dobrý den, děkuji a reaguji na odpověď ohledně výtahu. Píšete, že jste rádi, že můžete pomoci, ale já žádnou pomoc nevidím. V zák. č. 67/2013 Sb. nic o výtahu a jeho používání nájemníky v prvním patře nečtu, nejsem si vědoma, že bychom uzavřeli nějakou dohodu. Tak jak mohu uzavřít další dohodu? Ptám se znovu, jak hodláte tuto situaci vyřešit, abychom neplatili za ty, co se vozí zadarmo. Stačí, aby platili nebo byly zablokovány dveře výtahu v 1. patře. Nebo je vám to jedno a dle vás nevyřešitelný problém? Asi v takových domech nebydlíte a za nikoho neplatíte. Vzniklá situace mne velmi mrzí. Děkuji.

  sobota, 17 únor 2018   Danka
  Dobrý den,

  protože nevím o který bytový dům se jedná nemohu celou záležitost řešit adresně. Moje odpověď v této věci je proto v souladu s příslušným zákonem (zák. č. 67/2013 § 5 odst. 1 a 2). V případě že chcete vyřešit konkrétní případ můžete se osobně dostavit ke správci firmě BYTASEN spol. s r.o. nebo na bytový odbor ÚMČ Brno-Bystrc.


  Mgr. Romana Rajdová, vedoucí odboru bytového hospodářství 
  Zobrazení :  1528
 • Dobrý den, nemáte informaci o alespoň přibližném datu otevření knihovny na ulici Vondrákova?

  středa, 14 únor 2018   Zvídavý čtenář
  Zdravím,

  předpokládaný termín zahájení provozu je přelom května/června, počítám. Dotaz je nutné směřovat na ředitelku pobočky knihovny.  Mgr. Lenka Vlčková Kryčerová, odbor kultury

  Zobrazení :  53
 • Dobrý den! Dnes jsem se zeptala nájemnice z 1. patra, proč používá výtah, za který neplatí. Odpovědí mi byl jen smích a věta „No a co.“ Je správné, aby nájemníci přispívali na používání výtahu těm, co se vozí zadarmo? Určitě se tento stav netýká pouze našeho domu. Jak se k dané situaci postavíte, jak ji hodláte řešit? Nebo řešení zmizí v nedohlednu? Děkuji za vyřešení za poctivé platiče.

  pondělí, 12 únor 2018   Danka
  Dobrý den,
  rozúčtování nákladů na služby poskytované s užíváním bytů upravuje zákon č. 67/2013 Sb. kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty. O způsobu rozúčtování nákladů na služby /výtah, osvětlení společných prostor domu, úklid spol. prostor apod./ se musí dohodnout dvoutřetinová většina nájemců v domě. Tuto dohodu jste uzavřeli, a proto jsou náklady na služby rozúčtovány dle uzavřené dohody. V případě že se chcete dohodnout jiným způsobem je nutné uzavřít novou dohodu, která bude platit až po uplynutí zúčtovacího období.

  Mgr. Romana Rajdová, vedoucí odboru bytového hospodářství
  Zobrazení :  2002
 • Dobrý den. Jaký je denní průměr vozidel projíždějících ulicemi Kníničskou, Obvodovou a Odbojářskou v pracovní dny?

  pondělí, 12 únor 2018   Machalíček Karel
  Vážený pane,

  vlastní měření průjezdu vozidel ÚMČ Brno-Bystrc neprovádí. K dispozici máme pouze data z našeho radaru, který je umístěn nad kruhovou křižovatkou na ul. Vejrostova, a to ve směru do města.
  Např. v týdnu 4.-10.12.2017 byly počty vozidel v tomto jednom směru následující:
  4.12. – 4156,
  5.12. – 4130,
  6.12. – 4246,
  7.12. – 4496,
  8.12. – 4323,
  9.12. – 3712,
  10.12. – 3003.

  Požadované údaje z ostatních komunikací by mohly mít Brněnské komunikace, a.s., nebo odbor dopravy MMB.

  S pozdravem

  Jaroslav Mráz, obor životního prostředí a dopravy
  Zobrazení :  94
 • Pane starosto, - výrok o rozevírajících nůžkách mezi odměnami nezastupitelů a zastupitelů v komisích jste na Setkání s občany vyslovil Vy, čímž jste upozornil na plošné zvýšení platů stát. zaměstnanců. Předpokládám, že Vy sám jste přidáno dostal. - to, že na tento podnět nereagujete, vyvoláváte dojem, že Vám jako reprezentantu stát. správy je lhostejné, že někteří zastupitelé často absentující v komisích, jsou za své absence odměňování z daní nás občanů. - dobře víte, že součástí jednání každé komise je bod, kdy tajemník komise informuje členy o tom, co se událo na jednání zastupitelstva a Rady. Navíc členům Rady nic nebrání, aby se jako hosté jednání komisí zúčastnili - např. Vaše účast na jednání komise KaL v souvislosti s Bystrckými hody. Naopak situace, kdy předsedy 5 z 10 komisí jsou členové Rady, oprávněně vyvolává dojem, že jde především o kontrolu a ovlivňování jejich jednání, příp. i o další odměňování neuvolněných členů Rady. Proto se ptám, zda se Rada bude těmito podněty zabývat nebo ne - stačí jednoslovná odpověď. Před blížícími se volbami to bude jistě důležitá informace pro rozhodování se nás občanů. Děkuji.

  neděle, 11 únor 2018   KarelK
  Vážený pane Karle K.,
  vzhledem k minimálnímu zájmu o přetvoření pravidel a k velké finanční zátěži z rozpočtu MČ, není uvažováno o změně.
  Část Vašeho tvrzení jsou spíše dojmy (jak správně uvádíte) a ne korektní fakta. Výrok, který mně přikládáte, není můj. Pokud absence členů komisí na jednáních komisí Rady přesáhne určitého počtu, jsou odvoláni.
  S pozdravem,

  JUDr. Tomáš Kratochvíl, starosta
  Zobrazení :  61
 • Já vám strašně moc děkuji za všechny nájemnky domu za vyřešení situace s úklidem v přístavku pro kontejnery. Opravdu tam je od nového roku perfektne uklizeno. Obyvatelé se snaží udržovat pořádek, když je tam tak čisto. I když se najdou stále lidé, kteří odpad odhodí jen tak na zem. Najdou se mezi námi tací, kteří to za ně uklidí. Děkujeme

  sobota, 10 únor 2018   Zdenka Barabášová
  Dobrý den,
  děkujeme Vám za pozitivní reakci na novou službu, kterou městská část od ledna letošního roku zajišťuje a to díky účelové dotaci Magistrátu města Brna. Věříme, že tato služba přispěje ke zlepšení kvality života v naší městské části.

  S pozdravem

  Ing. Yveta Bičanová, odbor životního prostředí a dopravy
  Zobrazení :  36