Ostatní
Rozbalit vše Sbalit vše
 • Tento dotaz nebude zveřejněn z důvodů nesplnění náležitostí rubriky Dotazy a odpovědi v následujícím bodu: Dle bodu č.3 Pravidel diskuze

  neděle, 02 prosinec 2018   Jiri P.
   
  Zobrazení :  10
 • Tento dotaz nebude zveřejněn z důvodů nesplnění náležitostí rubriky Dotazy a odpovědi v následujícím bodu: Dle bodu č.3 Pravidel diskuze

  pátek, 23 listopad 2018   Klara
   
  Zobrazení :  4
 • Dobrý den, při poslední zkoušce sirén mě napadlo, že vlastně nevím, jak na případné nebezpečí reagovat. Jak bychom v Bystrci postupovali? Jak bych se dozvěděl o jaký druh nebezpečí se jedná? Existuje v Bystrci nějaké seřadiště či kryt pro civilní obyvatelstvo? Existují ještě sklady plynových masek a pokud ano, kde a jak by se vydávaly? Bylo by možné na toto téma zpracovat článek do Bystrckých novin?

  středa, 14 listopad 2018   Tomáš
  Elektronické sirény slouží jako základní prostředek varování v případě požáru, přírodních, průmyslových katastrof. Systém sirén neprodleně varuje při ohrožení takového charakteru, kdy je nezbytné okamžité ukrytí nebo evakuace. Další způsoby varování, kdy jsou sděleny upřesňující informace, jsou úřední deska, elektronická úřední deska, tlampače na vozech PČR a Městské policie, MČ má k dispozici též přenosný tlampač. Občané mohou zatelefonovat  na ÚMČ Bystrc, kde budou podány upřesňující informace.
  Kryty pro civilní obyvatelstvo v Bystrci nejsou, taktéž MČ Bystrc nedisponuje žádnými plynovými maskami.
  Seřadiště pro obyvatelstvo je plánováno v souvislosti s možným ohrožením typu povodně. V Povodňovém plánu, který je pravidelně aktualizován a zveřejněn na stránkách MČ Brno-Bystrc, je podrobně řešena plošná evakuace na území městské části, jsou určena evakuační stanoviště a seznam evakuačních míst. Nejen tyto místa předpokládáme pro využití i při jiných mimořádných událostí. Scénáře všech možných mimořádných událostí, které se mohou vyskytnout na území městské části,  jsou rozpracovány v Plánu odezvy na vznik mimořádné události, který není veřejný. Plán je využitelný i při řešení krizových situací. Plán je pravidelně aktualizován a byl nedávno prověřen ze strany HZS i Magistrátu města Brna, odboru obrany. Pravidelně probíhají cvičení organizovaná krajským úřadem, kterých se MČ účastní. Naposledy proběhlo cvičení narušení dodávek el. energie velkého rozsahu.
  Není problém zpracovat článek do Bystrckých novin. Uveřejnění podléhá schválení Redakční radou.

  Ing. Silvie Kocmanová, krizové řízení
  Zobrazení :  63
 • Dobrý den, na ulici Lýskova není skoro vůbec vidět na chodník, zvláště nyní, kdy se již brzy stmívá. Osvětlení, které je umístěné u silnice je nahnuté nad silnici a již vyrostlé stromy stíní tak, že lampy skoro vůbec neosvětlují chodník. Tímto je také vytvořeno nebezpečí úrazu. Můj dotaz zní, jestli s tím bude příslušný odbor něco dělat, aby občané, kteří zde bydlí a tudy procházejí vč. dětí a seniorů, měli pocit bezpečí. Děkuji za odpověď a doufám, že se tento problém bude nějakým způsobem řešit. S pozdravem Dagmar Ježková, Lýskova 17, Brno.

  pondělí, 05 listopad 2018   Ježková Dagmar
  Vážená paní,

  veřejné osvětlení pochází z doby výstavby sídliště a bylo vybudováno s primární funkcí osvětlit vozovku. Chodníky byly osvětlovány jen zbytkovým světlem z těchto lamp. S růstem vegetace mezi chodníkem a vozovkou se toto zbytkové světlo snižovalo a stavu nepomohla ani výměna výbojek za novější typ, který neprodukuje tolik světelného smogu. Osvětlení chodníku na ulicích Lýskova, Kuršova, Foltýnova aj. tak má k ideálnímu stavu daleko. V některých místech je vzdálenost sloupů VO od chodníku již tak velká, že by nestačilo ,,pouhé“ osazení sloupů dalšími výložníky se svítidly, ale bylo by nutné vybudovat nové sloupy VO parkového typu podél chodníku. Veřejné osvětlení je ve správě městské firmy Technických sítí Brno. Investice do výstavby nového VO jsou podle Statutu v gesci města. Městská části ve svém rozpočtu nedisponuje prostředky na jeho výstavbu.

  Podle aktuálních informací z Technických sítí Brno se v Bystrci počítá pouze s vybudováním VO na ulici Na Zeliskách (snad rok 2019).
  V letech 2019-20 by také měly Technické sítě Brno obdržet dotaci na posilování VO v rámci celého Brna. Městská část Brno-Bystrc vytipuje vhodné lokality. Vzhledem k počtu městských částí je ale téměř jisté, že všechny požadavky městských částí uspokojeny nebudou.

  S pozdravem   

   
  Jaroslav Mráz, odbor životního prostředí a dopravy
  Zobrazení :  41
 • Tento dotaz nebude zveřejněn z důvodů nesplnění náležitostí rubriky Dotazy a odpovědi v následujícím bodu: Dle bodu č.3 Pravidel diskuze

  pondělí, 01 říjen 2018   AS
   
  Zobrazení :  42
 • Tento dotaz nebude zveřejněn z důvodů nesplnění náležitostí rubriky Dotazy a odpovědi v následujícím bodu: Dle bodu č.3 Pravidel diskuze

  úterý, 18 září 2018   kAREL
   
  Zobrazení :  22
 • Tento dotaz nebude zveřejněn z důvodů nesplnění náležitostí rubriky Dotazy a odpovědi v následujícím bodu: Dle bodu č. 2 Pravidel diskuze

  pondělí, 03 září 2018   KarelK
    
  Zobrazení :  17
 • Tento dotaz nebude zveřejněn z důvodů nesplnění náležitostí rubriky Dotazy a odpovědi v následujících bodech: 1. neobsahuje žádný dotaz, žádnou otázku 2. dle bodu č.3 Pravidel diskuze.

  úterý, 17 červenec 2018   Helena
   
  Zobrazení :  27
 • Tento dotaz nebude zveřejněn z důvodů nesplnění náležitostí rubriky Dotazy a odpovědi v následujícím bodu: Dle bodu č.3 Pravidel diskuze

  středa, 30 květen 2018   Jan
   
  Zobrazení :  50
 • Dobrý den, pane Klimeši, odkaz na nález a rozhodnutí soudu máte. Nemusíte s ním souhlasit, jako politik a představitel státní správy byste ho měl alespoň respektovat. 1/opravdu nevíte, že TK nebyl odsouzen za rvačku, ale za ublížení na zdraví, kdy odcházejícího člověka udeřil pěstí do hlavy a způsobil mu zlomení sanice? 2/byl byste tak tolerantní, kdyby se jednalo o někoho z Vašich blízkých? 3/skutečně souhlasíte s tím, že celá záležitost je (i díky Vašemu vedení BN) vykládána pomocí konspirační teorie jako boj s tajnou službou a velké vítězství staršího necvičeného nad mladším a cvičeným? Pochopte, jako voliče KDU (i Vás samého) a nepolitika mě zajímá, podle čeho se politici rozhodují a jaké hodnoty prezentují. Děkuji.

  pátek, 20 duben 2018   KarelK
  Vážený pane Kašpárku,
  již začátkem dubna jsem Vám v této rubrice „Dotazy a odpovědi“ odpověděl (a předtím i v soukromém emailu, kdy jste oslovil zastupitele za „KDU“) v téměř totožném dotazu toto: „Vnímám velký rozdíl mezi trestným stíháním pana premiéra vlády v demisi A. Babiše a odsouzením bystrckého starosty T. Kratochvíla (za rvačku mezi dvěma muži)“.
  Žádné rozhodnutí soudu u sebe nemám a navíc dost vážně pochybuji, že člověk kandidující za Bystrčáky volí „KDU“ – to jde proti lidskému rozumu! Komunální volby se sice tváří, že jsou volbami o jednotlivých kandidátech, ale pravý opak je pravdou! Komunální volby jsou volby o politických stranách a hnutí, to je potřeba si uvědomit! Upozorňuji Vás, že tato rubrika „Dotazy a odpovědi“ není o politických názorech a přesvědčeních, ale dotazech k činnosti městské části a jejího úřadu.
  Loni na 7/18. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Bystrc konaném 6. září jsem v problému pana starosty hlasoval pro toto usnesení: Zastupitelstvo MČ Brno-Bystrc bylo seznámeno s povinnostmi, které vyplývají pro starostu MČ z právních předpisů a konstatuje, že nedošlo k jejich porušení tím, že ZMČ neinformoval o svém soudním sporu a jeho výsledku. (Pro: 20 Proti: 1 Zdržel se: 1 Nehlasoval: 3 Celkem při hlasování přítomno: 25).
  Důvody, proč jsem hlasoval pro toto usnesení, hledejte ve Volebním zákoně č. 491/2001Sb., § 55, odst.3 a též v Trestním zákoníku č. 40/2009 Sb., § 67, 68, 69, 105 a 106.

  Přeji Vám pokoj v duši!

  Miroslav Klimeš, místostarosta
  Zobrazení :  105
 • Dobrý den, prosím pana místostarostu Klimeše, jako zastupitele, politika, předsedu MO KDU ČSL a veřejného činitele o odpověď na následující otázku : vedoucí představitelé KDU odmítají vstoupit do vlády vedené trestně stíhaným A. Babišem. Vy sám jste signatářem petice Milion chvilek pro demokracii požadující jeho odstoupení z funkce premiéra. Jaké máte důvody (kromě finančních) být součástí koalice v Bystrci vedené trestně odsouzeným starostou T. Kratochvílem? Děkuji

  čtvrtek, 12 duben 2018   KarelK
  Vážený pane,

  vnímám velký rozdíl mezi trestným stíháním pana premiéra vlády v demisi A. Babiše a odsouzením bystrckého starosty T. Kratochvíla (za rvačku mezi dvěma muži).

  Miroslav Klimeš, místostarosta
  Zobrazení :  119
 • Tento dotaz nebude zveřejněn z důvodů nesplnění náležitostí rubriky Dotazy a odpovědi v následujícím bodu: Dle bodu č.3 Pravidel diskuze

  pondělí, 09 duben 2018   Michaela
    
  Zobrazení :  30
 • Tento dotaz nebude zveřejněn z důvodů nesplnění náležitostí rubriky Dotazy a odpovědi v následujícím bodu: Dle bodu č.3 Pravidel diskuze

  středa, 14 březen 2018   Karel
    
  Zobrazení :  29
 • Dobrý den, u některých domů v části Kamechy jsou cedule zakazující venčení psů na soukromých pozemcích. Tyto cedule jsou v některých případech umístěny i na pozemcích patřících dle katastru nemovitostí Statutárnímu městu Brno. Chci se zeptat, zda tyto cedule umísťuje přímo městská část nebo majitelé domů, které s pozemky sousedí. V případě, že cedule umístili obyvatelé, a že došlo k omylu a obyvatelé umístili ceduli na veřejný pozemek, je prosím možné sjednat nápravu a cedule posunout nebo odstranit? Děkuji za odpověď.

  sobota, 10 březen 2018   Jakub Libosvár
  Dobrý den,

  městská část žádné cedule zakazující venčení psů na Kamechy neumisťovala. Pokud nám bude známa konkrétní osoba, která ji umístila na pozemku Statutárního města Brna, vyzveme ji k jejímu přemístění. Za situace, kdy cedule reaguje na neohleduplné chování majitelů psů, avšak nijak neohrožuje zdraví občanů, ani bezpečnost silničního provozu nebudeme její odstranění na své náklady provádět. Je však třeba připomenout, že vymahatelnost takového zákazu je nulová, protože lokalita by musela být současně s označením cedulí uvedena v příloze č.2 „Vymezení prostorů kam je vstup se psy zakázán“ obecně závazné Vyhlášky statutárního města Brna č. 9/2017 o pravidlech pro pohyb psů.


  Ing.Radek Bárta, vedoucí odboru životního prostředí a dopravy
  Zobrazení :  154
 • Tento dotaz nebude zveřejněn z důvodu nesplnění náležitostí rubriky Dotazy a odpovědi v následujícím bodu: neobsahuje žádný dotaz, žádnou otázku

  středa, 21 únor 2018   Olga
    
  Zobrazení :  48
 • Dobrý den, všiml jsem si několika nabídek práce na ÚMČ. Podminkou pro uchazeče je předložení výpisu z rejstříku trestů. Platnost tohoto výpisu je časově omezená, stojí peníze a pro uchazeče je frustrující si neustále pořizovat nové a nové výpisy. Některé organizace už před časem přešly na systém, kdy tento výpis předkládá až úspěšný uchazeč. Neuvažuje MČ o tomtéž?

  středa, 21 únor 2018   KarelK
  Dobrý den,
  náležitosti přihlášky uchazeče jsou stanoveny v § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků. MČ Brno-Bystrc postupuje v souladu s tímto právním předpisem.

  Zdravím a přeji pěkný den

  Ing. Olga Vašková, vedoucí odboru finančního
  Zobrazení :  119
 • Tento dotaz nebude zveřejněn z důvodů nesplnění náležitostí rubriky Dotazy a odpovědi v následujícím bodu: Dle bodu č.3 Pravidel diskuze

  pátek, 09 únor 2018   Machalíček Karel
   
  Zobrazení :  25
 • Dobrý den, je v plánu dosypávat písek do pískovišť na hřištích kolem ulice Teyschlova? Děkuji

  úterý, 06 únor 2018   Hanka
  Dobrý den,

  výměnu a doplnění písku v pískovištích provádíme každoročně v termínu do 30.4. daného roku tak, aby byla pískoviště nachystána na sezónu. Tato činnost se provádí ve všech oplocených a některých vybraných neoplocených pískovištích. Konkrétně na Teyschlově ulici se bude měnit písek na pískovištích za domem Teyschlova 2, za domem Teyschlova 1, před domem Teyschlova 29, pod domem Teyschlova 25 a za domem Teyschlova 36.

  Ing. Nicole Provazníková, referent životního prostředí a dopravy
  Zobrazení :  85
 • Tento dotaz nebude zveřejněn z důvodů nesplnění náležitostí rubriky Dotazy a odpovědi v následujícím bodu: Dle bodu č.3 Pravidel diskuze

  pátek, 02 únor 2018   kozakl
    
  Zobrazení :  28
 • Tento dotaz nebude zveřejněn z důvodů nesplnění náležitostí rubriky Dotazy a odpovědi v následujícím bodu: Dle bodu č.3 Pravidel diskuze

  neděle, 28 leden 2018   Hana
     
  Zobrazení :  28