Ostatní
Rozbalit vše Sbalit vše
 • Tento dotaz nebude zveřejněn z důvodů nesplnění náležitostí rubriky Dotazy a odpovědi v následujícím bodu: Dle bodu č.3 Pravidel diskuze

  středa, 14 březen 2018   Karel
    
  Zobrazení :  7
 • Dobrý den, u některých domů v části Kamechy jsou cedule zakazující venčení psů na soukromých pozemcích. Tyto cedule jsou v některých případech umístěny i na pozemcích patřících dle katastru nemovitostí Statutárnímu městu Brno. Chci se zeptat, zda tyto cedule umísťuje přímo městská část nebo majitelé domů, které s pozemky sousedí. V případě, že cedule umístili obyvatelé, a že došlo k omylu a obyvatelé umístili ceduli na veřejný pozemek, je prosím možné sjednat nápravu a cedule posunout nebo odstranit? Děkuji za odpověď.

  sobota, 10 březen 2018   Jakub Libosvár
  Dobrý den,

  městská část žádné cedule zakazující venčení psů na Kamechy neumisťovala. Pokud nám bude známa konkrétní osoba, která ji umístila na pozemku Statutárního města Brna, vyzveme ji k jejímu přemístění. Za situace, kdy cedule reaguje na neohleduplné chování majitelů psů, avšak nijak neohrožuje zdraví občanů, ani bezpečnost silničního provozu nebudeme její odstranění na své náklady provádět. Je však třeba připomenout, že vymahatelnost takového zákazu je nulová, protože lokalita by musela být současně s označením cedulí uvedena v příloze č.2 „Vymezení prostorů kam je vstup se psy zakázán“ obecně závazné Vyhlášky statutárního města Brna č. 9/2017 o pravidlech pro pohyb psů.


  Ing.Radek Bárta, vedoucí odboru životního prostředí a dopravy
  Zobrazení :  74
 • Tento dotaz nebude zveřejněn z důvodu nesplnění náležitostí rubriky Dotazy a odpovědi v následujícím bodu: neobsahuje žádný dotaz, žádnou otázku

  středa, 21 únor 2018   Olga
    
  Zobrazení :  37
 • Dobrý den, všiml jsem si několika nabídek práce na ÚMČ. Podminkou pro uchazeče je předložení výpisu z rejstříku trestů. Platnost tohoto výpisu je časově omezená, stojí peníze a pro uchazeče je frustrující si neustále pořizovat nové a nové výpisy. Některé organizace už před časem přešly na systém, kdy tento výpis předkládá až úspěšný uchazeč. Neuvažuje MČ o tomtéž?

  středa, 21 únor 2018   KarelK
  Dobrý den,
  náležitosti přihlášky uchazeče jsou stanoveny v § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků. MČ Brno-Bystrc postupuje v souladu s tímto právním předpisem.

  Zdravím a přeji pěkný den

  Ing. Olga Vašková, vedoucí odboru finančního
  Zobrazení :  75
 • Tento dotaz nebude zveřejněn z důvodů nesplnění náležitostí rubriky Dotazy a odpovědi v následujícím bodu: Dle bodu č.3 Pravidel diskuze

  pátek, 09 únor 2018   Machalíček Karel
   
  Zobrazení :  19
 • Dobrý den, je v plánu dosypávat písek do pískovišť na hřištích kolem ulice Teyschlova? Děkuji

  úterý, 06 únor 2018   Hanka
  Dobrý den,

  výměnu a doplnění písku v pískovištích provádíme každoročně v termínu do 30.4. daného roku tak, aby byla pískoviště nachystána na sezónu. Tato činnost se provádí ve všech oplocených a některých vybraných neoplocených pískovištích. Konkrétně na Teyschlově ulici se bude měnit písek na pískovištích za domem Teyschlova 2, za domem Teyschlova 1, před domem Teyschlova 29, pod domem Teyschlova 25 a za domem Teyschlova 36.

  Ing. Nicole Provazníková, referent životního prostředí a dopravy
  Zobrazení :  67
 • Tento dotaz nebude zveřejněn z důvodů nesplnění náležitostí rubriky Dotazy a odpovědi v následujícím bodu: Dle bodu č.3 Pravidel diskuze

  pátek, 02 únor 2018   kozakl
    
  Zobrazení :  20
 • Tento dotaz nebude zveřejněn z důvodů nesplnění náležitostí rubriky Dotazy a odpovědi v následujícím bodu: Dle bodu č.3 Pravidel diskuze

  neděle, 28 leden 2018   Hana
     
  Zobrazení :  24
 • Tento dotaz nebude zveřejněn z důvodů nesplnění náležitostí rubriky Dotazy a odpovědi v následujícím bodu: Dle bodu č.3 Pravidel diskuze

  neděle, 31 prosinec 2017   Kocour
    
  Zobrazení :  26
 • Tento dotaz nebude zveřejněn z důvodů nesplnění náležitostí rubriky Dotazy a odpovědi v následujícím bodu: Dle bodu č.3 Pravidel diskuze

  neděle, 10 prosinec 2017   Eva
    
  Zobrazení :  29
 • Tento dotaz nebude zveřejněn z důvodů nesplnění náležitostí rubriky Dotazy a odpovědi v následujícím bodu: Dle bodu č.4 Pravidel diskuze

  čtvrtek, 07 prosinec 2017   Miroslava Valenová
    
  Zobrazení :  21
 • Tento dotaz nebude zveřejněn z důvodů nesplnění náležitostí rubriky Dotazy a odpovědi v následujícím bodu: Dle bodu č.3 Pravidel diskuze

  středa, 22 listopad 2017   Ulrika
   
  Zobrazení :  19
 • Dobrý den, je možné ještě nyní provést nutnou deratizaci před domem Ečerova 1-3-5, kde se ve velké míře přemnožili potkani!!! Již několikrát byli obyvatelé tohoto domu svědky jejich snahy dostat se do společných prostor domu. Předem děkuji za odpověď, popř. informaci, kam se v tomto případě obrátit.

  úterý, 21 listopad 2017   Martina

  Vážená paní,

  na základě Vašeho podnětu bude proveden deratizační firmou odborný průzkum a lokální deratizační zásah. Následovat bude ještě kontrola, případné doplnění materiálu a event. sběr uhynulých hlodavců (v případě nadzemního úhynu). Zároveň doporučujeme, aby byla současně provedena deratizace i v bytových domech, kde byl výskyt zaznamenán.

  S pozdravem


  Alena Kallasová, odbor životního prostředí a dopravy
  Zobrazení :  91
 • Mám dotaz zda bude letos rozsvícen vánoční strom také na tzv.Horním náměstí-Bystrc II,v minulosti radnice slibovala i tuto možnost.Děkuji za odpověď

  čtvrtek, 09 listopad 2017   Čestmír
  Dobrý den,

  na Horním náměstí bude stejně jako v loňském roce nazdobeno světelnými řetězy 5 kusů borovic u ekumenického centra na ulici Lýskova. S instalací vánočního stromu se v současné době nepočítá, protože zde není
  vybudována speciální šachta pro jeho bezpečné uchycení. Jedná se o poměrně nákladnou záležitost, kterou nelze realizovat před plánovanou investicí parkových úprav v této lokalitě.

  PhDr. Jaroslav Petr, místostarosta
  Zobrazení :  98
 • Dobrý den, na nedávné schůzi naši SVJ bylo mimo jiné probíraným tématem nadměrný výskyt potkanů v okolí ulic Fleischnerova. Vzhledem k tomu, že takovou věc není možné efektivně řešit jen v rámci domu, chtěl jsem se zeptat, zda máte sami nějaké informace o přemnožení těchto hlodavců v rámci Bystrce nebo některých ulic a zda máte nějaké možnosti jak tento problém řešit, například plošnou deratizací. Děkuji.

  středa, 08 listopad 2017   Jiří A.
  Vážený pane,

  v případě zjištěného výskytu potkanů na veřejném prostranství zajišťujeme deratizaci. Postup je takový, že na základě podnětu je proveden deratizační firmou odborný průzkum a pokud je výskyt hlodavců potvrzen, zajistíme v dané oblasti lokální deratizaci. Zároveň doporučujeme, aby byla současně provedena deratizace i v bytových domech, kde byl výskyt zaznamenán.
  V současné době nemáme žádný podnět nebo informaci o přemnožení potkanů na území Bystrce.

  S pozdravem

  Alena Kallasová, odbor životního prostředí a dopravy
  Zobrazení :  76
 • Dobrý den, pravidla poměrně striktně definují náležitosti pro položení dotazu. Rád bych se tedy zeptal : - jaká je max. lhůta mezi položením dotazu a jeho uveřejněním na webu ( i bez odpovědi )? - zda by bylo možné po položení dotazu nějakým způsobem informovat o jeho "přijetí" ať už hláškou na webu nebo mailem? - jakým způsobem je nakládáno s povinně zadávanými údaji jako je mail. adresa a telefon? Děkuji 6.11.2017 KarelK

  pondělí, 06 listopad 2017   KarelK
  Dobrý den, lhůta zveřejnění není striktně vymezena, je to dáno především možnostmi a vytížením pracovníka, který v první fázi dotazy třídí a kontroluje dodržování pravidel. V případě, že dotaz pravidla neporušuje by měl být dotaz zveřejněn prakticky ihned po obdržení ovšem s přihlédnutím k tomu, že se nejedná o automatizovanou činnost ale o manuální vkládání zaměstnancem úřadu, který tedy například může v danou chvíli vykonávat jinou činnost. Automatická odpověď o obdržení dotazu, např. na uvedený email by asi možná byla a asi by to bylo i vhodné, tedy proberu možnosti s IT. Povinně zadávané údaje jsou využívány pro kontakt s tazatelem při nejasnostech v dotazu, pro upřesnění a podobně.

  S pozdravem, Tomáš Přibislavský, místostarosta
  Zobrazení :  117
 • Dobrý den, zajímalo by mě, kde je pro občany Bystrce možné v současné době využívat kopírování a skenování (svých vlastních) tištěných materiálů. Tuto službu nabízela KJM na Vondrákove, která je od června v rekonstrukci. Děkuji za odpověď a zdravím, Z. P.

  čtvrtek, 02 listopad 2017   Zdenka
  Kopírovací služby (černobílé a do velikosti A3) poskytuje za úplatu ÚMČ Brno-Bystrc na recepci. O možnosti skenování nám není nic známo.  Ing. Dana Kalousková, vedoucí odboru vnitřních věcí
  Zobrazení :  79
 • Bystrcké noviny - NUCENÝ ODBĚR Dobrý den, info o Bystrci si najdu ne netu.. Co mám udělat, abych nedostával do schránky BN.. Žádal jsem doručovatele, na poště a s odkazem na povinnost pošty doručovat, jsem neuspěl.. Ostatní tiskoviny, které nejsou adresované mé osobě se mi podařilo zrušit.. Díky za odpověď MK

  středa, 01 listopad 2017   Marcel
  Vážený pane,
  dle zákona o obcích č. 128/2000Sb., § 97 - má obec povinnost informovat občany o činnosti orgánů obce na zasedání zastupitelstva obce a dále jiným vhodným způsobem v místě obvyklým“.
  Bystrcké noviny, které vycházejí 10x do roka nejsou z tohoto pohledu tedy reklamní časopis a stávající distributor Česká pošta jej distribuuje do všech schránek v naší městské části, tedy i do schránek kde je potisk „Nedávat reklamní noviny“. V současné době neuvažujeme o zrušení roznášení BN a jejich šíření pouze internetem, neboť ne všichni naši spoluobčané mají internet. Jediným řešením vaší situace by bylo umístit si na schránku nálepku např. „Nedávat Bystrcké noviny“.
  S pozdravem

  Miroslav Klimeš, místostarosta
  Zobrazení :  91
 • dobry den chtěl jsem se zeptat v cim majetku jsou lavicky před domem Teyschlova 24,26,28 co jsem zjistoval od domovního důvěrníka mi bylo řeceno ze napis na těchto lavičkách zakaz koureni je práce Bystrckého magistratu prijde mi to absolutne absurdni jsou to jedine lavicky v Bystrci ktere to mají nastrikano a akorát jsme každému pro smich dekuji za odpoved

  pondělí, 30 říjen 2017   josef
  Dobrý den,

  Městská část lavičky pouze udržuje v provozuschopném stavu. To znamená že provádí pravidelné nátěry a výměny poškozených latí. Žádné nápisy na ně však neumisťuje.
  Patrně se jedná o soukromou iniciativu občanů, které kouření na nich může obtěžovat.


  Ing. Radek Bárta, vedoucí odboru životního prostředí a dopravy
  Zobrazení :  136
 • Dobrý den, před novou mateřskou školkou na Kamechách jsou na silnici betonové květináče. Plánuje se jejich osazení květinami? Pokud ne, obávám se, že jim hrozí osud odpadkových košů. Děkuji za odpověď. Michal K.

  čtvrtek, 19 říjen 2017   munik
  Dobrý den,

  osazení betonových květináčů vhodnými rostlinami před novou školkou na Kamechách, proběhne během jara příštího roku.

  S pozdravem

  Ing. Nicole Provazníková, odbor životního prostředí a dopravy
  Zobrazení :  90