Investice a záměry v MČ, stavební úřad, územní plán
Rozbalit vše Sbalit vše
 • Vazeny pane Starosto, Vazeni zastupci radnice, prosim o sdeleni informace jak MČ Brno Bystrc pristupuje k aktualnimu projednavani změny Územního plánu města Brna - B1/13-0 ve věci trasování D43 přes Bystrc? Souhlasí radnice MČ Bystrc s trasou D43 přes Bystrc a podá do 4.12 namitku k trasovaní v této variante? viz.: https://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-rozvoje-mesta/odbor-uzemniho-planovani-a-rozvoje/dokumenty/upmb/navrhovane-zmeny-upmb/zmena-b113-0/ Dekuji

  středa, 28 listopad 2018   Jiri
  Dobrý den, odpověď na Váš dotaz už zde byla zveřejněna, a to u podobného dotazu pana Michaela Piskora ze dne 26.11.2018.
  Zobrazení :  68
 • Dobrý den, zajímalo by mě, zda i naše bystrcká radnice podává nějaké námitky, týkající se D43. Anebo se chová, jako že se nic neděje? „Námitky proti návrhu Změny Územního plánu města Brna (ÚPmB) B1/13-0 transevropské dálnice D43“ Děkuji. Michael Piskor

  pondělí, 26 listopad 2018   Michael Piskor
  Trasování D43 je věcí Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje. K jeho návrhu se vyjadřuje zastupitelstvo MČ. ZMČ se k otázce trasování R43 (dnes D43) vyjadřovalo již od r. 2002, kdy na svém 3/22 zasedání přijalo toto usnesení:
  Usnesení č.1:
  Zastupitelstvo MČ Brno-Bystrc, v rámci připomínkového řízení, po projednání dokumentace “Posouzení vlivů stavby  rychlostní komunikace R 43 na životní prostředí“ došlo k závěru, že dokumentace v oblasti
      - emisí,
      - dopravního napojení na okolí (např. ul. Heyrovského, ve směru od jihu na Bystrc II),
      - přechod pro pěší mezi Bystrcí I a II,
      - hluku při nezahloubeném řešení,
  členy zastupitelstva nepřesvědčila o kvalitě a dostatečném rozsahu zpracování. Bližší     zdůvodnění stanoviska je v příloze č. 1 tohoto zápisu
  Schváleno.
  Usnesení č.2
  Zastupitelstvo MČ Brno-Bystrc bez prokázání plnění imisních limitů se zohledněním     současného pozadí a vlivu středních a liniových zdrojů u  všech variant řádným výpočtem a bez     dořešení výše uvedených problémů nemůže posoudit a tudíž ani souhlasit s žádnou     předkládanou variantou stavby rychlostní komunikace R 43, zejména v trase D.
  Schváleno.
  Usnesení č.3
  Zastupitelstvo MČ Brno-Bystrc žádá dopracování posouzení vlivu stavby rychlostní     komunikace R 43  na životní prostředí z hlediska norem a limitů Evropské unie.
  Schváleno.

  V průběhu dalších volebních období přijímalo ZMČ k dané tématice obdobná stanoviska, která zamítala polohu komunikace označované původně jako R43, dnes D43, na území MČ Brno-Bystrc. Důvody byly vždy stejné, tedy obava z negativních dopadů na životní prostředí, zejména z hluku, a z nárůstu dopravního zatížení.  Poslední jednání v této věci ZMČ Brno-Bystrc proběhlo na 7/4. zasedání konaném dne 15. 4. 2015 a bylo přijato následující usnesení:   
  3.15 Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje - připomínky MČ Brno-Bystrc k návrhu

  Schváleno usnesení (Návrh 1):
  Zastupitelstvo MČ Brno-Bystrc požaduje, aby Magistrát města Brna, odbor územního plánování a rozvoje respektoval při dalším zpracování připomínek k ZÚR JMK následující požadavky:
  Zastupitelstvo MČ Brno-Bystrc opakovaně požaduje vymístění R 43 mimo území MČ Brno-Bystrc.

  Pro: 26  Proti: 0  Zdržel se: 0  Nehlasoval: 0
  Celkem při hlasování přítomno: 26

  Schváleno usnesení (Návrh 2):
  Zastupitelstvo MČ Brno-Bystrc požaduje, aby Magistrát města Brna, odbor územního plánování a rozvoje respektoval při dalším zpracování připomínek k ZÚR JMK dosud přijatá usnesení ZMČ Brno Bystrc, týkající se rychlostní komunikace R 43, která jsou uvedena příloze č. 1 tohoto bodu.

  Pro: 16  Proti: 5  Zdržel se: 5  Nehlasoval: 0
  Celkem při hlasování přítomno: 26

  Schváleno usnesení (Návrh 3):
  Zastupitelstvo MČ Brno-Bystrc požaduje, aby do připomínek z ZÚR JMK byl zahrnut požadavek plného a závazného dopracování všech koridorů silniční infrastruktury v celé oblasti Brněnské aglomerace (t. j. aby všechny koridory silniční infrastruktury byly závazně vymezeny a ne nahrazovány územními rezervami) a aby bylo provedeno plné posouzení variant rychlostní komunikace R 43 z hlediska dopadů na obyvatelstvo, životní prostředí a veřejné zdraví.

  Pro: 26  Proti: 0  Zdržel se: 0  Nehlasoval: 0
  Celkem při hlasování přítomno: 26

  Podrobnější zápis včetně hlasování je dostupný na stránkách http://bystrc.cz/.

   
  Ing.arch. Ivana Krejčová, odbor stavební

  Zobrazení :  86
 • Co se děje podél tramvajové trati od zastávky ZOO směrem nahoru? Opravuje se pouze protihluková zeď, nebo podle "hlasu lidu" bude postaven tunel pro tramvaj ? A jak dlouho to bude trvat? (pro Heyrovského je to v současné době mírně řečeno - zatěžující, hluk stavby ve dne, v noci tramvaje). Děkuji

  středa, 07 listopad 2018   bartonova
  Dobrý den,
  zdejší stavební úřad nevedl žádné správní řízení (územní, stavební … atd.) ve věci vámi uvedené stavby, projektová dokumentace s námi nebyla projednávána. Jedná se o stavbu na dráze, což znamená, že případné stavební řízení provádí Drážní úřad se sídlem v Olomouci, jako speciální stavební úřad. Ten je rovněž kompetentní k posouzení toho, zda se jedná o udržovací práce nebo novou stavbu. Doporučujeme proto  obrátit se s dotazem buď na Drážní úřad, nebo na Dopravní podnik města Brna, oddělení investic.
  S pozdravem
   
  Ing.arch. Ivana Krejčová, odbor stavební
  Zobrazení :  104
 • Zajimalo by me, zda reklamni billboard s predvolebnimi plakaty Slusnych lidi, ktery vyrostl na krizovatce Obvodova/Odbojarska (presne na tomto miste https://mapy.cz/s/365AX) ma potrebna povoleni stavebniho uradu, pokud ne, jak bude stavebni urad postupovat? Dekuji

  pondělí, 01 říjen 2018   Jirka
  Reklamní billbord s předvolebnimi plakáty Slušných lidí, o kterém se zmiňujete nebyl povolen naším stavebním úřadem. Stavební úřad v takových případech postupuje v souladu se stavebním zákonem. Především bude nutné identifikovat stavebníka nebo vlastníka stavby. Tyto informace v současné době nejsou stavebnímu úřadu známy.

   
  Ing. Marie Vinarská, odbor stavební
  Zobrazení :  125
 • Dobry den, zajimalo by mne zda jsou nejake novinky ohledne vystavby obchodniho centra (kaufland) pod Maxem. Musim dodat, ze ja sam patrim mezi priznivce teto myslenky, a hodlam k tomu prihlednout u komunalnich voleb. Pochopil jsem ze Bystrcka radnice zablokovala prodej nicmene ze rozhodnuti bylo na meste Brnu, popripade ze develper chtel prosadit zmensenou verzi. Takze by mne zajimalo zda se neco deje/bude dit. Dekuji

  pondělí, 01 říjen 2018   entes
  Žádné novinky týkající se obchodního centra pod OC MAX stavební úřad neeviduje.


  Ing. Marie Vinarská, odbor stavební
  Zobrazení :  196
 • Dobrý den, můžete mi, prosím, sdělit, proč se bourají některé části Obchodního centra JAVOR a co se do budoucna plánuje s OC JAVOR? Budou zde další obchody a které? Děkuji za odpověď.

  úterý, 25 září 2018   Jaroslav
  Bourací práce na části obchodního centra JAVOR probíhají z důvodů stavebních úprav stavby. Tato část objektu bude mít 2 nadzemní podlaží. Podle předložené dokumentace budou v objektu ordinace lékařů a obchodní prostory. Specifikace obchodních prostor není zatím stavebnímu úřadu zcela známa.  

   
  Ing. Marie Vinarská, odbor stavební
  Zobrazení :  205
 • Dobrý den, chci se zeptat, jak je daleko zbourání chátrajícího objektu bývalého obchodního centra Letná při ulici Černého a výstavba nových bytů - developerský projekt Letná. Poslední informaci co jsem dohledal je někdy z března tohoto roku, kde je uvedeno, že by se mělo bývalé obchodní centrum zbourat do konce tohoto roku. Děkuji.

  pátek, 07 září 2018   David
  Dobrý den, na demolici objektu již bylo vydáno stavební povolení, v současné době probíhá stavební řízení na výstavbu objektu nového. Dle aktuálního vyjádření developera se letos bourat nezačne, počítá se se s rokem příštím. S pozdravem,

  Tomáš Přibislavský, místostarosta
  Zobrazení :  164
 • Dobrý den. Tento týden se objevily na konečné tramvaje v prostoru smyčky na ul. Ečerova díry propojené kovovými proužky. Zde se něco nového buduje, nebo se to týká jen tramvajového tělesa? A kdy má být tato stavba ukončena?

  sobota, 18 srpen 2018   Věra
  Dobrý den,

  zdejší odbor stavební vydával v r. 2017 územní souhlas pro umístění provozního objektu Dopravního podniku města Brna v prostoru tramvajové smyčky Ečerova. Stavební povolení vydává Drážní úřad v Olomouci, jako příslušný speciální stavební úřad. Podle našich informací se může rovněž jednat o práce, související s opravou a stavebními  úpravami tramvajové trati přes Bystrc, stavební povolení na tyto úpravy rovněž spadá do kompetence Drážního úřadu. Zdejší stavební úřad vám proto bohužel podrobnější informace nemůže poskytnout, neboť z uvedených důvodů nemá k dispozici příslušnou dokumentaci.

  S pozdravem

   
  Ing. arch. Ivana Krejčová, odbor stavební
  Zobrazení :  230
 • Dobrý den, obracím se s prosbou o zaslání aktuální informace k plánované výstavbě garáží na ulici Rerychova, Brno. Jednání v červnu 2018 jsem se bohužel nemohla zúčastnit. Předem děkuji za ochotu. S pozdravem Mališová.

  středa, 04 červenec 2018   Iva Mališová
  Dobrý den, vážená paní Mališová,

  výstavbu garážových dvorů plánuje realizovat soukromý investor. Veškeré informace Vám poskytne ing. Kouba – tel: 602 434 495, 548 128 286, EKOSTAVBY Brno.

  PhDr. Jaroslav Petr, 1. místostarosta
  Zobrazení :  76
 • Dobrý den, ve spojitosti se zpracováním mé diplomové práce bych se chtěla zeptat, zdali je někde veřejně dostupný aktuální Strategický plán MČ Brno-Bystrc? Na internetu jsem našla dostupný pouze Program rozvoje MČ Brno-Bystrc (koncept), a to z roku 2009. Děkuji předem za informace a pokud by bylo možné poskytnout mi kontakt na někoho, kdo by mi mohl tyto a další informace pro vypracování mé diplomové práce poskytnout, byla bych moc ráda. Děkuji a přeji hezký den.

  sobota, 16 červen 2018   Petra
  Vážená paní,

  k Vašemu dotazu ze dne 16.6.2018 ve věci strategického plánu MČ Brno-Bystrc Vám sděluji následující:

  5/22. Zastupitelstvo MČ Brno-Bystrc, dne 14.4.2010 projednalo Program rozvoje městské části Brno-Bystrc s tímto usnesením:

  Zastupitelstvo městské části Brno-Bystrc projednalo Program rozvoje městské části Brno-Bystrc a schvaluje Strategickou část Programu rozvoje městské části Brno-Bystrc dle přílohy.

  Pro: 24  Proti: 0  Zdržel se: 0  Nehlasoval: 0
  Celkem při hlasování přítomno: 24


  Znění najdete na našich webových stránkách http://www.bystrc.cz/zastupitelstvo.html
  -    zápisy ze zasedání ZMČ
  -    Zápisy za volební období 2006 – 2010 (archiv zip)
  -    ZM%205_22%20prilohy
  -    3.02 Příloha (Program rozvoje MČ Brno-Bystrc)  RNDr. Jiří Kroupa, tajemník ÚMČ
  Zobrazení :  97
 • Dobrý den, mezi bloky Teyschlova 18 a 20 je postavená prodejna. Po dlouhé době chátrání jí teď někdo začal upravovat, vybouraný materiál položil vedle budovy - plechy, dřeva, sklo, plasty atd. Při každém zafoukání větru se ten nepořádek vznáší po ulici. Můžete nám pomoci majitele zkontaktovat a zajistit, aby si nebezpečný odpad, již 2 týdny vyhozený vedle budovy, odklidil? děkuji

  pondělí, 23 duben 2018   petra
  Dobrý den,
  stavební úřad ÚMČ Brno-Bystrc v současné době nevede žádné řízení podle zák.č. 183/2006 Sb. v platném znění (stavební zákon), týkající se prodejny mezi bytovými domy Teyschlova 18 a 20. Z vašeho dotazu není zcela jasné, zda se jedná pouze o vyklizení původního zařízení, o nepodstatné stavební úpravy nebo o zásahy do nosných konstrukcí a změny stavby, které by bylo nutné projednat v režimu stavebního zákona. Stavební úřad situaci prověří na místě a na základě výsledku šetření bude postupovat podle platné legislativy.

  Ing.arch. Ivana Krejčová, vedoucí odboru stavebního
  Zobrazení :  170
 • Dobrý den, prosím informaci, zda již byla vybrána dodavatelská firma a kdy začne rekonstrukce bytových jader na ulici Opálkova. Děkuji AB

  pondělí, 23 duben 2018   AB
  Dobrý den,
  dne 13.4.2018 byly odevzdány nabídky na dvě veřejné zakázky – Rekonstrukce jader v domech Opálkova 2,6,10,12 a Rekonstrukce jader v domech Větrná 1,3,5
  Na první byly doručeny dvě nabídky a na druhou celkem pět nabídek. Poté prošly nabídky důkladnou kontrolou, jak rozpočtové části, tak v části týkající se splnění kvalifikace a požadavků zadavatele.
  Nyní jsou připravována jednání komisí pro posouzení a hodnocení nabídek, komise následně doporučí radě MČ dodavatele, se kterými bude po proběhnutí zákonných lhůt uzavřena smlouva o dílo.
  Vítězové jednotlivých zakázek by měli být známí v průběhu měsíce května. Harmonogram v nabídkách týkající se ulice Opálkova počítá se zahájením prací od 1.6.2018, ovšem tento termín zahájení je odvislý od data
  podpisu smlouvy o dílo tak, aby se dodavatel stačil dostatečně připravit na tuto náročnou veřejnou zakázku. Pravděpodobnější je posun zahájení o dva až tři týdny.
  Bližší informace Vám poskytneme na telefonním čísle 546 125 140 v průběhu května. MČ plánuje provést ještě jedno setkání s nájemníky ve Společenském centru, kde budou představeni zástupci dodavatelů a TDI a kde bude
  nájemníků sdělen přesný harmonogram realizace. Na setkání Vám bude zaslána pozvánka.


  Ing. Josef Vaverka, vedoucí odboru majetkového a investičního
  Zobrazení :  129
 • Dobrý den, rád bych se zeptal: - kdo vybíral zástupce MČ Bystrc do architektonické soutěže na centrum volného času Nová Bystrouška? - proč nebyli vybráni lidé, kteří profesně (architekti, projektanti, stavaři) mají k této oblasti blízko - např. z odboru stavebního, odborníci z řadových občanů nebo opozice ? - podle jakých kriterií se pro různá jednání a soutěže vybírají zástupci Bystrce (předpokládám, že nestačí jako před rokem 1989 správná stranická knížka nebo dnes jen příslušnost ke koalici) ? Děkuji 6.11.2017 KarelK

  pondělí, 06 listopad 2017   KarelK
  Vážený pane,
  architektonickou soutěž vyhlásilo Statutární město Brno a organizátorem byla Kancelář architekta města Brna, Zelný trh 331/13, Brno – město.
  Se svými dotazy se obracejte na výše uvedenou adresu.
  Děkuji za pochopení a jsem s pozdravem

  PhDr. Jaroslav Petr, místostarosta

  Zobrazení :  116
 • Dobrý den, chtěl bych se zeptat, kdy bude v provozu veřejné osvětlení v souboru Panorama, ulice K Jelenici a okolí. Také prosím o informaci, kdy bude vybudována nová zastávka Sýčky, která měla být v provozu již v létě. Děkuji

  sobota, 07 říjen 2017   sata
  Dobrý den,
  Veřejné osvětlení v OS Panorama je zkolaudováno s výjimkou 1 stožáru. V současné době podle našich informací probíhají jednání mezi developerskou společností, která VO budovala, Technickými sítěmi Brno a statutárním městem ve věci převzetí VO do majetku města (resp. TSB) a následného provozování. Po dobu probíhajících jednání developer slíbil alespoň část VO provozovat ze svých finančních prostředků. Jiné informace v tuto chvíli nemáme k dispozici.


  Ing.arch. Ivana Krejčová, vedoucí stavebního odboru
  Zobrazení :  244
 • Dobry den, predem se omlouvam, mozna jsem informaci prehledla, ale zajimalo by me , ceho se tykaji vymerovaci a vykopove prace na zelenem prostranstvi pod OC Max nad ulicemi Nad dedinou a Paterni. Dekuji za odpoved Iva

  pátek, 08 září 2017   Iva
  Dobrý den,

  Stavební úřad v lokalitě Nad dědinou, v prostoru za stávajícími řadovými garážemi, vydával v listopadu 2016 územní rozhodnutí na stavbu technické infrastruktury. Jedná se o nové kabely VN a NN, vedené v rozsahu od vstupní rozvodny Výhon v ul. Nad dědinou po spojkoviště na nároží ulic Přístavní a Nad Dědinou. Kabel bude veden zhruba v souběhu s ulicí Nad Dědinou, v travnatých plochách za stávajícími garážemi.


  Ing.arch. Ivana Krejčová, vedoucí odboru stavebního
  Zobrazení :  173
 • Přeji pěkný den, rád bych se otázal, co je onou nepovolenou stavbou zmíněnou v Bystrckých novinách č. 12/2015 ve zprávách z jednání Rady MČ Brno-Bystrc dne 27.10.2015, kde se píše o nabytí pozemku p.č. 2480/50 k.ú. Bystrc s nepovolenou stavbou. Děkuji za odpověď, Luboš Raus.

  sobota, 02 září 2017   Luboš Raus
  Na p.p.č. 2480/50, k.ú. Bystrc se nachází část stavby společnosti Outulný, investiční . Jedná se o lokalitu Horní náměstí. V současné době probíhá řízení o odstranění stavby, z důvodu odvolání vlastníka stavby se řízení komplikuje a k dnešnímu dni není pravomocně ukončeno.


  Ing.arch. Ivana Krejčová, vedoucí odboru stavebního
  Zobrazení :  171
 • Dobrý den. Chtěla bych se zeptat na "stavbu", která nyní probíhá v blízkosti zastávky Říčanská (přes ulici je prodejna Albert). V ulici Listnatá a v ulici Lišejníková probíhají úpravy terénu a je vytěžována zemina s tím, že se jde značně pod profil přidruženého parkoviště a vozovky. O jakou stavbu se prosím tedy jedná? Předem díky za odpověď.

  pondělí, 29 květen 2017   Krupičková
  Dobrý den,
  váš dotaz se týká katastrálního území Žebětín. Na tomto území probíhá dostavba OS Kamechy, investorem žebětínské části obytného souboru je společnost REKO, a.s.
  Příslušným obecným stavebním úřadem je SÚ ÚMČ Brno-Žebětín. Ten vydává rozhodnutí a opatření podle stavebního zákona a má k dispozici i dokumentaci staveb.
  S pozdravem

  Ing.arch. Ivana Krejčová, vedoucí stavebního odboru
  Zobrazení :  224
 • Dobrý den, dovolte mi dva dotazy k projektu Panorama II a III. 1) Projekt se blíží svému dokončení, noví majitelé se stěhují do svých domů a zpřístupňují se pěší komunikace. Jednotlivé ulice (Čihadla, Markůvky, Nad Přehradou a K Jelenici) jsou vertikálně propojeny schodišti, které jsou však neschůdné pro kočárky, což poměrně zásadním způsobem limituje přístup k hlavní místní rekreační atrakci - přehradě. Bylo by možné tato schodiště vybavit nějakým jednoduchým řešením, které by umožnilo sjezd/výjezd s kočárkem (např. kamenné profily, které by vyplnily jednotlivé stupně schodišť)? Myslím, že by takové řešení prospělo i pěší dostupnosti mateřské školky na ulici Čihadla. 2) Na konci ulice Markůvky se původně předpokládala výstvba šesti velkých rodinných domů, v tuto chvíli je ale prostor zarovnaný a zoraný, stejně jako prostor nad ulicí Nad Přehradou. Upustil investor od další výstavby? Jaký je aktuální plán výstavby v tomto prostoru? Děkuji a srdečně pozdravuji, Tomáš

  pátek, 05 květen 2017   Tomáš
  Dobrý den,

  pěší stezky v rámci obytného souboru Panorama nad přehradou, II. a III. etapa, propojují hlavní komunikační trasy v území. Vzhledem k tomu, že obytný soubor je realizován ve svažitém území, nebylo možné krátké příčné pěší stezky řešit jako bezbariérové, projektant se musel vypořádat s terénními rozdíly. Bezbariérový průchod územím je však možný. Podél místních komunikací jsou vedeny bezbariérově řešené chodníky, které zajišťují pohodlný průchod územím z prodloužené ulice Nad dědinou k ulici Rakovecké.

  Co se týče plánovaných volně stojících rodinných domů, na ty je vydáno územní rozhodnutí, jsou vybaveny přípojkami inženýrských sítí, jsou to tedy ve smyslu stavebního zákona stavební pozemky. Stavební povolení, případné změny a následnou realizaci staveb volně stojících RD si však, na základě předchozích ujednání s developerem, budou postupně zajišťovat jednotliví vlastníci těchto pozemků.


  Ing.arch. Ivana Krejčová, vedoucí stavebního odboru

  Zobrazení :  234
 • Dobrý den, můžete mi prosím vysvětlit, že výstavba velkého obchodního centra při ulici Páteřní představovala z hlediska dopravního nepřiměřený nárůst dopravní zátěže a nárůst dalších negativních vlivů na stávající obytnou zástavbu X oproti tomu výstavba jednopodlažního komerčního objektu v ploše mezi ulicemi Rerychova - Foltýnova - Kamechy tento nárůst nepředstavuje? Troufám si tvrdit, že hustota zabydlení je v druhém případě daleko vyšší. Předem děkuji za odpověď.

  úterý, 25 duben 2017   Johana
  viz odpověď na dotaz z 24.4.2017
  Zobrazení :  302
 • Dobrý den, zaujala mě odpověď na dotaz pana Ivo. Proto mám tento dotaz: Výstavba jednopodlažního komerčního objektu s parkováním přemístěným na střechu objektu v ploše mezi ulicemi Rerychova - Foltýnova - Kamechy nepředstavuje zejména z hlediska dopravního nepřiměřený nárůst dopravní zátěže a nárůst dalších negativních vlivů na stávající obytnou zástavbu ??? (jak odpovídáte na dotazy uvedené níže) Já osobně nevidím rozdíl mezi obytnou zástavbou podél ul. Páteřní a pod ul. Rerychovou. Jaký ten rozdíl je? Děkuji. ****************************************************************************************************************** Dobrý den! Před časem se mluvilo o tom, že se bude na území podél ulice Páteřní stavět nákupní centrum Kaufland. Už jsme se loni všichni těšili na pohodlný nákup v typu prodejny, který v Bystrci dosud chybí. Kde to vázne? Proč se nestaví? pondělí, 16 leden 2017 Ivo Dobrý den, zřejmě máte na mysli otázku výstavby velkého obchodního centra při ulici Páteřní. Investor v uplynulém období se zástupci ÚMČ Brno-Bystrc a s vedením radnice sice projednával investiční záměr, ale předložený IZ byl v rozporu s platným Územním plánem města Brna a představoval zejména z hlediska dopravního nepřiměřený nárůst dopravní zátěže a nárůst dalších negativních vlivů na stávající obytnou zástavbu. K dnešnímu dni investor nový, doplněný či pozměněný návrh nepředložil, záměr nedopracoval tak, aby bylo možné zkonstatovat, že všechny problémy byly uspokojivě vyřešeny. O vydání územního rozhodnutí rovněž nepožádal. Ing.arch. Ivana Krejčová, vedoucí stavebního odboru ******************************************************************************************************************* Dobrý den, prosím o informaci, kdo schválil výstavbu obchodu na místě parkoviště pod ulicí Rerychova. Zajímají mne konkrétní osoby a také jejich stranická příslušnost. Dále mne zajímá, pokud stavba započne, kde budou parkovat auta z tohoto velkého parkoviště? I nyní, když je parkoviště funkční se večer nedá zaparkovat. Obyvatelé ulic Kuršova apod. musi parkovat až na parkovišti Vejrostova. V současné době je však i parkoviště u ulice Ečerova u zastávky 54 večer úplně plné, na parkovišti mezi Albertem a tramvají bývá večer volných pouze 10-15 míst. Takže kde budou parkovat auta, pokud se začne stavět? úterý, 31 leden 2017 Pavla Přikrylová Dobrý den, výstavba jednopodlažního komerčního objektu s parkováním přemístěným na střechu objektu v ploše mezi ulicemi Rerychova - Foltýnova - Kamechy je zatím pouze ve fázi projednaného územněplánovacího podkladu (projednaná ÚS Bystrc II - západ). Podle našich informací investor připravuje podklady pro projednání v územním řízení. Součástí každé nové stavby je i řešení dopravní obsluhy a parkování, takže součástí DÚ musí být výpočet potřeby parkovacích stání pro navrhovaný typ objektu a projektantem uváděnou kapacitu. Projektant musí nárůst potřeby parkovacích stání vyřešit, jakým způsobem to udělá, to v tuto chvíli nemůžeme předjímat. O územní rozhodnutí zatím požádáno nebylo, proto nelze v tuto chvíli výsledek případného územního řízení předvídat. Ing.arch. Ivana Krejčová, vedoucí stavebního odboru

  pondělí, 24 duben 2017   Johana
  Dobrý den, výstavba komerčního objektu při ulici Rerychova – Foltýnova, v místě dnešního parkoviště, byla předmětem prověřování v rámci Územní studie Bystrc II – západ. Vzhledem k velikosti plochy a záměru investora se tato plocha ukázala jako vhodná pro výstavbu běžné menší samoobsluhy s prodejní plochou, odpovídající běžným sídlištním samoobsluhám, které jsou určeny pro každodenní nákupy obyvatel přilehlého území.
  Prodejna na ul. Rerychova by měla mít kapacitu cca 990 m2 prodejní plochy a další menší obchodní jednotky, stávající počet parkovacích stání pro veřejnost na dané ploše bude zachován, parkování budou umístěna na střeše nového objektu ve stávající kapacitě, tj. 94 stání. Potřebu nových parkovacích stání pro vlastní novostavbu prodejny bude řešit investor na terénu v docházkové vzdálenosti. V současné době nemáme k dispozici dokumentaci k ÚR. takto koncipovaná obchodní jednotka je v souladu s platným ÚPmB a nevyvolá negativní vlivy např. z hlediska dopravní obsluhy, napojení na inženýrské sítě, atd. na stávající zástavbu. (Samozřejmě, tím není myšlen vlastní proces výstavby, který je vždy po určitou omezenou dobu zdrojem negativních vlivů na okolní zástavbu).
  K objektu Kauflandu na ulici Páteřní: k dnešnímu dni nebyl developer schopen doložit takové řešení, které by bylo v souladu s platným Územním plánem a které by jednoznačně poskytovalo odpovědi na otázky dopravní obslužnosti území, posouzení zvýšení dopravní zátěže na přilehlých křižovatkách )již dnes ve špičkách přetížených), začlenění stavby do území, řešení hospodaření s dešťovými vodami, architektonické řešení objektu atd. Stručně řečeno: do této chvíle developer neprokázal, že jeho záměr je v souladu s platným ÚPmB a negativní vlivy na území (zejména z dopravy) v záměru převažují.


  Ing.arch. Ivana Krejčová, vedoucí odboru stavebního
  Zobrazení :  291