Životní prostředí a zeleň, odpady
Rozbalit vše Sbalit vše
 • Dobrý den! Zajišťuje MČ v současné době svoz starých elektrospotřebičů (praček ap.) do sběrného střediska odpadu? Konkrétně na ulici Foltýnova. Pro některé naše občany je odvoz takto velkých spotřebičů problematický. Děkuji za odpověď.

  pondělí, 17 duben 2017   Ivo
  Dobrý den,

  městská část svoz starých elektrospotřebičů nezajišťuje. Fyzické osoby jsou totiž ze zákona povinny odkládat elektrozařízení pouze na místa k tomu určená, nebo místa jejich zpětného odběru. Místem určeným k odložení jsou Sběrná střediska odpadů a jejich provozovatel firma SAKO Brno, a.s nabízí možnost odvozu za úplatu. Domluva na konkrétních podmínkách je možná na telefonních číslech 548 138 203, nebo 607 807 701. Kromě toho při pořizování nových spotřebičů dnes již mnoho prodejců nabízí současně s jejich dovozem i zdarma odvoz starého spotřebiče.

  Ing.Radek Bárta, vedoucí odboru životního prostředí a dopravy
  Zobrazení :  6
 • Dobrý den, Ráda bych se zeptala, jestli již Magistrát města Brna prověřil možnosti svozu bioodpadu, viz dotaz z 30.5.2016. Děkuji, MH

  pondělí, 10 duben 2017   MH
  Odpověď v řešení. 
  Zobrazení :  32
 • Jak zorganizovat v rámci ukliďme Česko úklid v přístavcích na popelnice, konkrétně Heyrovského. Mám v úmyslu nalepit na domovní dveře pozvánkku na úklid. Na nástěnkách sice pozvánky jsou, úření a všeobecné, domnívám se, že to většina lidí bude ignorovat. Jedná se mi konkrétně o ty popelnice. děkuji

  úterý, 04 duben 2017   Zdenka Barabášová
  Dobrý den,
   
  termín pro zaregistrování do akce Ukliďme Česko již vypršel. V případě úklidu kontejnerových stání to však nijak nevadí a na úklidu se můžete v domě domluvit nezávisle na této akci. Úklid kontejnerového stání je však především povinností správce přilehlé nemovitosti, jejíž obyvatelé toto stání využívají k ukládání komunálního odpadu.
   

  Ing. Radek Bárta, vedoucí odboru životního prostředí a dopravy  
  Zobrazení :  22
 • Dobrý den, včera byly dost razantně ořezány keře ve svahu za sudou Štouračovou, konkrétně za domy 2 - 6. Budou takhle radikálně ořezány i keře kolem dřevěných schůdků vedoucích na parkoviště? Ta houština kolem nich je sama o sobě dost nevzhledná nehledě na to, že se v ní ukrývá spousta smetí, které lze jen těžko uklidit. Děkuji.

  pátek, 24 březen 2017   Andrea
  Dobrý den,

  pro letošní rok bylo zmlazování keřů již ukončeno, jelikož skončilo období vegetačního klidu, ve kterém se tento zásah provádí. V rámci komplexního pohledu na údržbu zeleně se snažíme vytvářet určitou rovnováhu, z toho důvodu se keřové skupiny nezmlazují celoplošně v celém území, ale vždy na etapy po jednotlivých menších úsecích jednou za 3-4 roky.
  Nepořádek v keřích bude vysbírán v nejbližším možném termínu v rámci úklidu ploch veřejné zeleně.

  S pozdravem,

  Ing. Nicole Provazníková, odbor životního prostředí a dopravy
  Zobrazení :  59
 • Dobrý den,chtěla bych se zeptat,zda by radnice nemohla zařídit a a na požádání vydávat,barevně rozlišené ,plastové tašky na tříděný odpad v domácnosti,tak jak to mají např. v Mor.Krumlově. Abychom nemuseli s každou plastovou láhví nebo papírem chodit do kontejneru a nebo,aby se nám tyto odpady nepovalovaly různě po domácnosti. Děkuji za odpověď.

  pondělí, 13 březen 2017   Machová Miloslava
  Dobrý den,
   

  každá obec má zavedený svůj vlastní systém sběru, třídění a likvidace odpadů, který pokud možno co nejvíce vyhovuje místním podmínkám. Ten brněnský předpokládá elementární spoluúčast občanů v to smyslu, že s vytříděným odpadem navštíví nebližší stanoviště kontejnerů na separovaný sběr. Je pak zcela na jejich uvážení jak často a s jakým objemem odpadu toto stanoviště navštíví.  

  Za situace, kdy již i poslední obchodní řetězce z ekologických důvodů upouští od vydávání plastových tašek je prakticky vyloučené, aby statutární město Brno něco podobného zavádělo.


  Ing.Radek Bárta, vedoucí odboru životního prostředí a dopravy
  Zobrazení :  60
 • Dobrý den. Na můj popud, byly umístěny 2 nové kontejnery na plast a papír na Heyrovského 9 . Osvědčilo se. Nájemnící třídí a kontejnery jsou plné. Kontejnery byly umístěny vedle přístřešku na popelnice za obrubník silnice. Ale "popeláři" si je nechávají přímo na silnici, v zatáčce, kde někdy i brání provozu. Nešlo by pro tyto kontejnery postavit drátěný prostor, jako je to před Heyrovského 3 a 5 ??? Ano, informujete, že prostory kolem popelnic si mají uklízet vlastníci bytů. Heyrovského 7 a 9, a další nejsme vlastníky bytů. Věříte, že někdo bude uklízet něco, co mu nepatří? Je to stále dokola v celém Bystrci. Udělete něco co se posune dál a bude mít výsledek. Ve Švýcarsku existují placení domovníci, kteří za to odpovídají a je tam pořádek. Jinak to nepůjde! Vydáváte peníze za černé skládky a uklízení odpadků na zeleni v pátek a pondělí. Na Heyrovského jsem ještě nikdy nikoho neviděla. Není žádná kontrola že to ti pracovníci dělají. Nešlo by, pro začátek, dát případným zájemcům nějaký obnos, aby každý týden přístřešky na popelnice uklidili? U nás to dělá dobrovolně pan Chrástecký z Heyrovského 9, ale nepravidelně a jen zběžně. Ještě nikdy nebyl ten přístřešek na popelnice důkladně vyčištěn. Je to stále bakteriální nebezpečné smetiště, kde běhají krysy vedle dětského hřiště. Nedala by se ta odměna za úklid dát nájemníkům jako příplatek do nájmu bytu? Jeden přístřešek je pro 5 domů, 100 bytů. Za 5 nebo 10,- Kč měsíčně !!! je to 500,- nebo 1000,- Kč. To by se už někdo o to staral! Pracujte konstruktivně, jinak se tento problém nevyřeší v Bystrci nikdy!!! Děkuji za odpověď.

  úterý, 14 únor 2017   Zdenka Barabášová
  Dobrý den,

  v letošním roce oplocování kontejnerů na separovaný sběr neplánujeme. Oplocení 26 stanovišť v roce 2011 bylo provedeno v rámci spolupráce s firmou Asekol. Jednalo se převážně o stanoviště s větším počtem umístěných kontejnerů a od loňského listopadu zajišťujeme nově jejich pravidelný úklid s četností 1x 14 dnů. Máme však zkušenost, že některé osádky svozových vozů si práci ulehčují a nevrací kontejnery ani do těchto oplocených stání. Situaci u Heyrovského 9 projednáme s příslušnou svozovou firmou a požádáme ji o vracení kontejnerů zpět na určené místo.

  Pokud jde o úklid kontejnerových stání na komunální odpad, tak proto že nejsou svěřená do správy městské části, nemůže městská část zajišťovat jejich správu a údržbu. Z téhož důvodu není možné úklid kontejnerových stání hradit z prostředků určených na správu a opravu obecních bytů, ani sjednat poskytování této služby s nájemci obecních bytů. V současné době však je projednávána změna a doplnění obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna. V případě že bude tato změna schválena, bude možné ze strany městské části zajistit správu a údržbu kontejnerových stání která náleží k domům ve vlastnictví statutárního města Brna.

  Úklid kontejnerových stání na komunální odpad není možné zajišťovat ani v rámci úklidu ploch veřejné zeleně, protože tato stání nejsou z důvodu nevyjasněných majetkových vztahů do smluv na údržbu zahrnuta. Mnohá jsou navíc uzamčena a nemáme do nich umožněn přístup.Úklidy trávníků i kontroly však probíhají pravidelně. Ostatně pokud by neprobíhaly, byla by situace na veřejných plochách velmi záhy podobná té, ve zmiňovaném kontejnerovém stání.

  Mgr. Romana Rajdová, vedoucí odboru bytového hospodářství

  Ing.Radek Bárta, vedoucí odboru životního prostředí a dopravy
  Zobrazení :  71
 • Dobrý den, která firma se stará o údržbu chodníků kolem domů Opálkova 14,16,18,12,10 a další? Tak zanedbaná údržba chodníků nikdy nebyla, je snad nová firma a pracovníci nevidí co je chodník? Dříve každou zimu bylo svědomitě posypané a odhrnuté. Napiště kontakt na firmu. Děkuji za odpověď.

  úterý, 31 leden 2017   Dana Novosádová
  Dobrý den,

  údržbu veřejné zeleně a údržbu chodníků v majetku obce pro část Bystrc I., tedy i na ulici Opálkova, skutečně zajišťuje od 1. 11. 2016 nový dodavatel. Jedná se o firmu Dvořák comte, a.s., kontakt na vedoucího pracovníka zimní údržby je: 739060681.

  S pozdravem

  Ing. Nicole Provazníková, odbor životního prostředí a dopravy
  Zobrazení :  58
 • Dobrý den,bydlím na nám.28.dubna 55,je to dům,který se stáčí ke konečné autobusů. Před naším domem je "zelený" ostrůvek,který slouží převážně k venčení psů,jako toaleta pro opilce a odpadkový koš. V létě se z něj line nepříjemný zápacha a teď v zimě,kdy okolo leží sníh je na něm vidět k čemu slouží. Chci se zeptat,jestli by tento ostrůvek nešlo zrušit a místo něj třeba umístit nakraj chodníku veliké květináče? Děkuji Markéta

  pondělí, 23 leden 2017   Markéta
  Dobrý den,

  záhon před Vaším domem je součástí tzv. silniční zeleně. Jeho správu a údržbu tedy nezajišťuje MČ Brno-Bystrc, ale městská firma Brněnské komunikace, a.s. Přirovnání k zelenému ostrůvku je velmi trefné, protože se jedná skutečně o malou oázu zeleně v jinak zcela vydlážděné ploše.

  Městská zeleň je pro mnohé obyvatele měst leckdy jednou z mála možností kontaktu s přírodou. Zelené kousky přírody odstraňují nudu a šeď často tak jednotvárných sídlištních komplexů a dopravních komunikací, změkčují tvrdé a strohé linie nebo tvary budov a vytvářejí jejich protiklady. Ne všechny funkce, jež zeleň plní, jsou zřetelné na první pohled. Ale vzrostlá zeleň zajištuje velkou měrou ochlazování prostoru, jeho zvlhčení, snižuje prašnost. Stromové, keřové porosty i trávníky poskytují útočiště pro volně žijící živočichy, podmínky pro hnízdění ptactva a rovněž plody pro jejich obživu. To sice spoustě lidí potěšení a uspokojení nepřináší, ale z ekologického hlediska je tato funkce velice důležitá.


  Zrušit stávající záhon a dotvořit prostor květináči – tedy mobilní zelení, jak navrhujete, není v tomto případě vhodným řešením ozelenění daného prostoru.

  Mobilní zeleň se využívá všude tam, kde z nějakého důvodu nelze pěstovat rostliny přímo v zemi. Pořizovací náklady nádob a zejména náklady na jejich údržbu jsou značně vysoké (nutná pravidelná zálivka, pravidelné hnojení, výměna substrátu, odplevelování.). Jsou i mnohem více náchylné na projevy vandalismu. Z výše uvedených důvodů se na veřejných plochách upřednostňuje pěstování v záhonech.

  S pozdravem


  Ing. Nicole Provazníková, odbor životního prostředí a dopravy


  Zobrazení :  57
 • Dobrý den ,mám dotaz kdo má uklízet kolem popelnic,sníh před domem na Kachlikove a schody z Kchlikove směrem do parku děkuji

  čtvrtek, 12 leden 2017   Alena
  Dobrý den,

  ÚMČ Bystrc zajištuje zimní údržbu na místních komunikacích a většině přilehlých přístupových chodnících mající ve své správě, prostory kolem kontejnerových stání na odpad připadá do údržby vlastníkům bytových jednotek, kteří tyto prostory využívají.

  K otázce úklidu sněhu před domem na ul. Kachlíkově, bych potřebovala znát konkrétní označení domu, o který se jedná. Každopádně situace je taková, že ÚMČ zajištuje údržbu přístupových chodníků ke vchodům domů Kachlíkova 1, 3, 5, 7 a Kachlíkova 2, 4. Údržbu přístupových chodníků vedoucích ke vchodům zbylých obecních domů tj., Kachlíkova 9,11,13,15 a Kachlíkova 6,8,10, zajištuje BYTASEN.


  Schodiště za domem Kachlíkova 11 vedoucí směrem do centrálního parku není zahrnuto v zimní údržbě. K přístupu do parku je možné použít chodník vedoucí od domu Kachlíkova 9.


  S pozdravem


  Ing. Nicole Provazníková, odbor životního prostředí a dopravy
  Zobrazení :  55
 • Dobrý den, chtěl jsem se zeptat jakým způsobem lze donutit prostřednictvím ÚMČ majitele či provozovatele bývalého hotelu JELENICE, ulice Rakovecká 71, 635 00 Brno - Bystrc (dnes patrně ubytovna) na Brněnské přehradě k tomu, aby komunální odpad produkovaný nájemníky tohoto objektu byl pravidelně vyvážen tak, aby se odpadky neválely všude kolem. Pro celý objekt jsou v současnosti venku pouze 3 - 4 malé popelnice, které jsou vzhledem k objemu odpadu na počet nájemníků zcela nedostačující a jsou neustále obskládány dalšími pytli s odpadky (některé roztrhané a roztahané po okolí zvěří), které se do popelnic již prostě nevlezou... Tato situace je zde již více než rok a neustále se zhoršuje. Majitel či provozovatel objektu musí mít přece dimenzovány popelnice a zajištěn pravidelný odvoz komunálního odpadu v množství předpokládaném kapacitou objektu. Argumentem nemůže být ani nynější dočasná nesjízdnost příjezdové komunikace pro tzv. popelářský vůz (tato situace je zde pořád i v jiných ročních obdobích) a ani to, že mnozí (nebo možná všichni...) z nájemníků nemají v objektu hlášený trvalý pobyt. Prosím o vaše vyjádření a pokud možno i zajištění nápravy tohoto stavu. Děkuji mnohokrát.

  čtvrtek, 12 leden 2017   Skalník
  Dobrý den,

  po projednání s Ing. Hudcem, MMB OŽP bylo dohodnuto, že u bytového domu Rakovecká 71 buden navýšen počet nádob na směsný komunální odpad, případně s výměnou za větší kontenery o objemu 1 100 l. Současný neutěšený stav je zapříčiněn jednak nedostatečným počtem nádob, ale také neprovedeným svozem z důvodu nesjízdnosti příjezdové komunikace a bude napraven ihned, jakmile komunikace bude sjízdná i pro popelářský vůz.

  Alena Kallasová, odbor životního prostředí a dopravy
  Zobrazení :  73
 • Dobrý den, chtěla bych poprosit, jestli se nemůže uklidit prostor trávy u Kubíčkové 1 a3,kde jsou vzrostlé stromy a z nich plno listí a bodlin z modřínu. Kromě toho od severního větru neustále se zde kupí igelity. Tohoto nepořádku už jsme odklidili sami 2 pytle. Děkujeme za odklizení.

  středa, 07 prosinec 2016   Olga
  Dobrý den,

  komplexní úklid listí na Kubíčkové se prováděl již v listopadu. Dodavatelská firma se sem ale příští týden ještě vrátí a větrem nafoukané listí uklidí.


  Ing. Radek Bárta, vedoucí odboru životního prostředí a dopravy
  Zobrazení :  77
 • Dovolím si jen připomínku k dotazu na psí výběh Kamechy (v Bystrckých novinách 11/2016): "Žebětínské louky" mezi rybníkem a chatami U Křivé borovice jsou soukromé pozemky s dotací na trvalý travní porost kvůli žábám a možná nebylo nejlepší posílat tam "pejskaře" z Kamech. Podrobnější informace Vám může podat žebětínský starosta nebo Agentura ochrany přírody a krajiny Brno. Děkuji.

  středa, 23 listopad 2016   Esterka Jiří
  Dobrý den,

  děkujeme za upozornění. O ochraně žab samozřejmě víme, ale Žebětínské louky jsou natolik rozsáhlé, že případný pohyb psů nemůže žáby nijak ohrozit. Zvláště když pejskaři se pohybují nejčastěji v jejich horní části, kolem cesty vedoucí k hájence U Křivé borovice.  


  Ing.Radek Bárta,  odbor životního prostředí a dopravy
  Zobrazení :  90
 • Dobrý den, prosím o informování firmy, která má na starosti odvoz odpadu z odpadkových košů, že zapomínají na odpadkový koš umístěný u ekumenického centra Archa. Tento koš je již déle jak týden přeplněný. Děkuji

  pondělí, 21 listopad 2016   Robert P.
  Dobrý den,
  děkujeme Vám za upozornění na nevysypaný koš na ul. Lýskova. Od listopadu má městská část uzavřenou smlouvu na vývoz košů s novou firmou. Bohužel došlo k tomu, že tento koš z neznalosti svozaři nevysypali. Náprava byla provedene včera dopoledne.

  S pozdravem

  Ing. Yveta Bičanová, odbor životního prostředí a dopravy
  Zobrazení :  80
 • Dobry den, ptam se, kdy se bude uklizet listi na sidlisti Kamechy a proc se nevybiraji odpadkove kose na krizovatce ulic Krepelci a CHudcicka a Krepelci-Chvalovka, ktere se vzdy vybiraly. Jsou preplnene a kolem je smetiste.Dekuji za odpoved.

  úterý, 15 listopad 2016   jana
  Dobrý den,
  minulý rok opadávalo listí ze stromů postupně, ovšem letos listí spadlo po prvním mrazíku prakticky naráz v celém Bystrci. V lokalitě Kamechy jsou vysazeny mladé výsadby stromů, opadanka z nich je tu minimální. Vážnost situace opadaného listí v jiných částech Bystrce si tudíž vyžádala upřednostnění před touto lokalitou. Pracovníci údržby se přednostně zaměřovali zejména na úseky nejvíce frekventovaných míst a plochy u školských zařízení.
  Úklid listí z ploch patřících do správy ÚMČ Bystrc (tj. ul. Kavčí, Hvozdecká, Chudčická, Vlaštovčí, Chvalovka) v sídlišti Kamechy je v plánu během příštího týdne.

  Ing. Nicole Provazníková, odbor životního prostředí a dopravy


  Děkujeme Vám za upozornění na nevysypané koše na ul. Křepelčí. Od listopadu má městská část uzavřenou smlouvu na vývozy odpadkových košů s novou firmou, jejíž pracovníci se stále ještě zaučují. Koše na Kamechách, přestože má osádka kompletní seznam, bohužel skutečně zapomněli vysypat. Náprava byla provedena dnes dopoledne.

  Ing. Yveta Bičanová, odbor životního prostředí a dopravy
  Zobrazení :  73
 • Dobrý den, chci se zeptat jak to že městská část letos neuklízí listí z chodníků po celé Bystrci? Já jsem mladší generace a problém s tím nemám (navíc je to romantické), ale starší lidé mají problém, aby na listí neuklouzli, hlavně když bylo mokro nebo dnes když už nasněžilo. Je to tak na zlomení nohy. Děkuji za odpověd.

  čtvrtek, 10 listopad 2016   Krejčí
  Dobrý den,

  spadané listí se uklízí stejně, jako v minulých letech. Rozdíl je však v tom, že letos spadlo po prvním mrazíku dříve než jindy a  navíc prakticky naráz v celé Bystrci. Při výměře udržovaných chodníků 56 kilometrů a počtu stromů v řádech tisíců není možné z kapacitních důvodů uklidit napadané listí během několika dní. Přednostně se zaměřujeme zejména na frekventované chodníky a ty které jsou  v kopcovitém terénu.     
   

  Ing.Radek Bárta, vedoucí odboru životního prostředí a dopravy

   
  Zobrazení :  77
 • Dobrý den, proč byl dnes ráno, ve čtvrtek 13.10., pokácen mladý zdravý javor opodál zastávky trolejbusu Laštuvkova? Proč se tyto aktivity dělají brzy ráno a velmi rychle (podezřele)? Aby si toho všimlo co nejméně lidí? Proč jsou pracovníci, kteří kácení prováděli, arogantní a proč se chovají povýšeně? Děkuji za odpovědi.

  čtvrtek, 13 říjen 2016   Veronika Sobková
  Dobrý den,

  javor mléč o obvodu kmene 99 cm rostoucí na pozemku p.č. 6227/1, k.ú. Bystrc byl ve velmi špatném zdravotním stavu,         prosychající, napadený houbovou chorobou v pokročilém stádiu s plodnicemi v koruně a podélnou prasklinou na kmeni. Vzhledem k popsanému havarijnímu stavu a jeho umístění v blízkosti křižovatky ul. Odbojářská a Černého ohrožoval bezpečnost provozu na přilehlé komunikaci.

  Odstranění bylo zadáno odborné firmě současně se souhlasným stanoviskem orgánu ochrany přírody. Časový harmonogram postupu prací je zcela v kompetenci jejich dodavatele. V případě pochybností o legálnosti kácení je vždy lépe se obrátit přímo na Úřad městské části, než na manuální pracovníky zhotovitele.    
   

  Ing.Radek Bárta, vedoucí odboru životního prostředí a dopravy
  Zobrazení :  160
 • Dobrý den,prosím můžete mi sdělit který den je možné pálit trávu a listí? Jelikož sousedé pálí každý den někdo jiný. Už mě to obtěžuje protože se nedá větrat a dát sušit prádlo ven. Děkuji za brzkou odpověď.

  neděle, 25 září 2016   Pospíšilová Dagmar

  Dobrý den,

  v MČ Brno-Bystrc nemáme stanoveny dny, na které by bylo spalování suchých rostlinných materiálů  omezeno. V souladu s přílohou vyhlášky města Brna č. 21/2011, kterou se stanovují  podmínky pro spalování  suchých rostlinných materiálů ve statutárním městě Brně, lze tedy pálit klestí bez časového omezení.
  Dle ustanovení §3 odst. 5 zákona č. 86/2002, Sb. o ochraně ovzduší  lze v otevřených ohništích spalovat dřevo, dřevěné uhlí, suché rostlinné materiály, přičemž materiály nesmějí být kontaminovány chemickými látkami (např. nátěry a pod.).

  S pozdravem

  Alena Kallasová, odbor životního prostředí a dopravy
  Zobrazení :  109
 • dobrý den, v Bystrci by mělo být umístěno až 200 odpadkových košu na psí exkrementy. Nicméně na ulici Výhon není žádny, přestože je hojně vyhledávaná pejskaři k venčení, potažmo zelená plocha na Píškové. Denně nám končí v popelnici obrovské množství psích exkrementů,mnohdy ani ne zavázaných v sáčku, obvzláště v letních měsících je to strašné. Nešlo by někde na křížení pěší cesty z Výhonu směr Píšková umístit odpadkový koš se sáčky? Byli by jsme moc vděční, popelnicím, co si lidé neschovávají, už uhnívají dna. Děkuji

  čtvrtek, 22 září 2016   Tereza
  Dobrý den,          

   
  po Bystrci je skutečně umístěno celkem 197 ks odpadkových košů, jejichž údržba a pravidelné vyvážení stojí nemalé finanční prostředky.

  Odkládání psích exkrementů do kontejnerů na komunální odpad není v rozporu s žádnou vyhláškou, ani hygienickými předpisy. Zápach z popelnice opatřené víkem, by měl být logicky méně obtěžující, než ten z otevřeného koše.

  Popelnice na komunál jsou v majetku svozové firmy a pokud má poškozené dno, stačí požádat o výměnu za novou.

  Možnost umístit v lokalitě zásobník se sáčky prověříme.

   

  Ing.Radek Bárta, vedoucí odboru životního prostředí a dopravy

   
  Zobrazení :  75
 • Dobrý den, na sídlišti Kamechy nebyla sečená tráva, která patří pod patronát Městské části Bystrc již hodně dlouho, takhle přerostlou trávu tady nepamatuji a kazí vzhled sídlišti Kamechy. Ptám se, kdy bude tráva posečená, ostatní firmy již trávu mají posečenou. Děkuji

  pondělí, 05 září 2016   jana
  Dobrý den,

  zelené plochy v sídlišti Kamechy spadající do údržby zeleně městské části Brno-Bystrc byly koseny začátkem měsíce srpna v rámci 4 pokosu trávníků. Od tohoto týdne, tj. od 5.9. byl zahájen 5. pokos trávníků. Pokos již zmíněných ploch je v plánu během tohoto týdne.
  S pozdravem

  Ing. Nicole Provazníková, odbor životního prostředí a dopravy

   

  Zobrazení :  151
 • Dobrý den. Chtěl bych se zeptat, jestli by nebylo možné úplně odstranit nekontrolovatelně rostoucí keř jasmínu na ulici Štouračova č.p. 22. Pracovníci údržby zeleně tento keř již asi 3 roky nechávají bez povšimnutí a keř zasahuje do opravené fasády domu i do lodžie bytu v prvním patře. V poslední době tohoto keře využívají v nočních hodinách kolemjdoucí jako toalety. Děkuji za odpověď a přeji hezký den.

  pondělí, 29 srpen 2016   Honza
  Dobrý den,


  zmlazování keřů se dle smlouvy neprovádí každoročně, ale v průměru jednou za čtyři roky, zejména pak v době vegetačního klidu. Každoročně provádíme tvarovací řez, a to v červnu a září, za účelem odstranění větví zasahujících do profilu chodníků a komunikací.

  V červnu tohoto roku byl Vámi zmíněný jasmín v rámci tvarování keřů ořezán pouze z boční strany směrem k chodníku, z důvodu hnízdění ptactva. Váš požadavek na ořezání keře, především ze strany k fasádě a balkonové lodžii jsem předala firmě provádějící údržbu zeleně, která keř ořeže v rámci 2. tvarovacího řezu v měsíci září. Případné zmlazení keře bychom řešili v době vegetačního klidu (tzn. listopad- březen).  


  S pozdravem

  Ing. Nicole Provazníková, odbor životního prostředí a dopravy
  Zobrazení :  105