Doprava, komunikace
Rozbalit vše Sbalit vše
 • Dobrý den, mám dotaz ohledně parkování na Kamechách II - Přírodní a přilehlé ulice. Vzhledem k nízkému počtu parkovacích míst zde lidé parkovali tzv. " kde se dalo ", po 1+ hodině zde prakticky místo na parkovišti nenaleznete. POsledních pár dní nacházíme za čelním sklem vzkazy od MP a jsme pokutování. Můj dotaz zní , kde tedy máme parkovat ??? Bude nějaké záchytné parkoviště ? Staví se tu další nové domy, které město muselo odsouhlasit, a tak se ptám, myslelo město na to, že lidé, kteří zde bydlí mají automobily a rádi bychom parkovali u svých domovů? Pokud mi nebudete moci na tuto otázku, prosím pošlete kontakt na kompetentní osobu, se kterou bychom mohli problém dále řešit. Děkuji za odpověď.

  úterý, 23 květen 2017   Klára Dolhá
  Speciální stavební úřad pro pozemní komunikace ÚMČ Brna, Brno – Bystrc, Odbor stavební, vydal dne 20.09.2016 stavební povolení pro stavbu (stavební objekt) SO 01 – Parkoviště a chodníky – pozemní komunikace v Obytném souboru Kamechy II. a III. etapa. Jedná se o 114 parkovacích stání při ulici Přírodní a 128 parkovacích stání při ulici Listnatá. Se stavbou bylo započato.

  Ing.arch. Eva Nováková, odbor stavební
  Zobrazení :  19
 • Chtěl bych se zeptat, zda se neplanuje rekonstrukce povrchu silnice Kníničská, když už nejaká vetší přestavba je u ledu? Bohužel, celá silnice je v dezolatním stavu a v pravém pruhu se místy nedá jet. Vím, že není na území Bystrce a majitelem je město, ale nemohla by bystrcká radnice iniciovat rekonostrkukci vozovky, protože ji většinou využívají právě obyvatele Bystrce? Diky Jirka

  čtvrtek, 18 květen 2017   Jiri
  Odpověď v řešení. 
  Zobrazení :  55
 • Dobrý den, prosím o informaci, kdy a kde bude realizována nová autobusová a tramvajová zastávka pro obsluhu komplexu Panorama. Děkuji

  čtvrtek, 11 květen 2017   Martin
  Vážený pane,

  nová tramvajová zastávka ,,Nad Dědinou“, o které se uvažovalo v souvislosti s výstavbou OS Panorama, nebude realizována. Dopravní podnik města Brna a Odbor dopravy MMB se k zastávce vyjádřili negativně z důvodu nedostatečné délky nástupní hrany, snížení cestovní rychlosti a blízkosti zastávky Rakovecká. Investor tak požádal o upuštění od vybudování tramvajové zastávky, tím se zabývalo Zastupitelstvo MČ, kdy požadavku investora vyhovělo, bylo však také dohodnuto, že nová autobusová zastávka ,,Sýčky“ na ul. Rakovecké bude vybudována v zastávkovém zálivu na místo pouhého vyznačení na vozovce, jak byl původní záměr. Tato změna přispěje k zachování plynulosti dopravy na Rakovecké.

  Zmíněná autobusová zastávka Sýčky bude vybudována v místě vyústění nové komunikace na Rakoveckou. Původní termín realizace, který předpokládal investor, měl být červenec 2017. Podle posledních informací bude termín realizace posunut kvůli protahujícím se jednáním mezi investorem, městem Brnem a Správou a údržbou silnic JMK, která má silnici Rakoveckou ve správě. Bližší informace nemáme, neboť nejsme účastníky zmíněných jednání.


  S pozdravem

  Jaroslav Mráz, odbor životního prostředí a dopravy
  Zobrazení :  35
 • Dobrý den zajímalo by mě v Bystrci se už při blokovém čištění neodtahují auta? Jen dávají pokuty a jen někomu? Sledoval jsem pár čištění v okolí (ne nonstop) a zaujalo mě to i dnes po čištění když jsem procházel ulicí a jedno auto pokutu, další 4 nic. A odtahování? Taky letos nějak nejsou akční. Já jen jestli má příště smysl přeparkovávat. Děkuji

  úterý, 09 květen 2017   Jarda
  Vážený pane,

  je nezbytné, aby při blokovém čištění na dané komunikaci neparkovala žádná vozidla, která znesnadňují, někdy až znemožňují mechanizované vyčištění vozovky. Proto jsou také do jednotlivých ulic s časovým předstihem umísťovány příslušné dopravní značky. Blokového čištění se účastní více nezávislých subjektů:
  Městská část, která organizuje průběh blokového čištění po administrativní a technické stránce,
  Městská policie, která řeší přestupky v dopravě a uděluje tedy i zmíněné pokuty,
  Brněnské komunikace, které za vlastníka komunikace jsou oprávněny odstranit vozidla zanechaná na komunikaci.

  Zástupci městské části nejsou přítomni činnosti Městské policie ani Brněnských komunikací, proto jejich činnost v zásadě neovlivňují. V některých případech jsme však nuceni požádat je o součinnost, zejména když zanechané vozidlo výrazně omezuje možnost vyčištění komunikace, nebo když řidiči nerespektují dopravní značení a na parkovišti zastavují i přes to, že zde právě probíhá nástřik dopravního značení (typicky parkoviště pod OC Max nebo před Radnicí).

  Závěrem musím souhlasit s Vaším poznatkem, že v Bystrci se od roku 2016 odtahuje méně aut než tomu bývalo. Souvisí to zřejmě s přesunem záchytného parkoviště z Bohunic do Slatiny a tedy i výrazně delší odtahovou vzdáleností.

  S pozdravem

  Jaroslav Mráz, odbor životního prostředí a dopravy
  Zobrazení :  93
 • Dobrý den, chtěl bych se zeptat, kdo měl na starosti výběr opravovaných míst na pozemních komunikacích v horní Bystrci? Tzv. "látování" děr. S hrůzou zjišťuji, že se celé odehrálo asi jen namátkovým výběrem.. Tuhle uděláme, tuhle ne.. Mluvím zejména o hl. komunikaci Vejrostova v trase poblíž točny Ečerova ve směru do centra, dále o komunikaci Kamechy, poblíž připojení ul. Lýskova, a také ul. Kuršova, kde je situace velmi vtipná.. některé malé díry byly opraveny, ale velkých 20x30, např. u popelnic mezi vchodem Kuršova 26 a 28, si nikdo nevšímá.. Podobná je situace i na ul. Odbojářské.. Vždyť po těch komunikacích sami jezdíte, Vy jste si ničeho nevšimli?

  úterý, 02 květen 2017   Petr
  Vážený pane,
  tyto komunikace jsou ve správě Brněnských komunikací, a.s., a opravy jsou tak čistě v jejich režii včetně výběru míst a rozsahu. Příslušný sektorář Brněnských komunikací, a.s., komunikace přibližně jednou týdně projíždí, takže jejich stav je mu znám. Bližší informace by Vám sdělily přímo Brněnské komunikace, a.s.

  S pozdravem

  Jaroslav Mráz, odbor životního prostředí a dopravy

  Zobrazení :  44
 • Dobrý den, chtěla jsem se zeptat bydlím na Teyschlove . Jedná se mi o parkovací místa za domy Teyschlova 25-31 dalo by se udelat parkovací místa podél cesty. Jak to má Teyschlova 1-23 u předního vchodu tak by se to dalo udelat i u našich zadních dveří Teyschlova 25-31, mohlo by se udelat širší chodník . Není to špatný nápad Opravdu přijede se kolem 18:00 a jezdíme a nemuže najít místo. Až někde dole. Chtěla jsem se zeptat jestli to proberete , děkuji Katka J.

  pondělí, 24 duben 2017   Katka J
  Vážená paní,
  dotazy na situace na Teyschlové 25-31 se zde opakují poměrně často. Jedná se o vozovku šířky přibližně 3,5 m, na které je obousměrný provoz. Platí zde příslušná ustanovení zákona o provozu na pozemních komunikacích, podle kterého musí být při stání vozidla ponechán průjezd šířky 3 m na každý jízdní směr, tj. celkem 6 m. Při zastavení sice stačí ponechat průjezd 3 m na oba směry jízdy, zde však ani toto nebude splněno.

  Případné rozšíření komunikace a vytvoření parkovacího zálivu na úkor zeleně je zde problematické vzhledem k profilu terénu, především však kvůli tomu, se nejedná o neudržovanou plochu zeleně, ale o sadovnicky upravenou zeleň.

  Nelze také pominout skutečnost, že uvažované plochy pro parkování jsou blízko domu, a nemalá část občanů je obecně naopak proti tomu, aby jim ,,auta smrděla pod okny".

  Na území Bystrce II budeme prověřovat plochy neudržované zeleně podél komunikací, které by byly vhodné pro stavbu zálivů, a to i s ohledem na výskyt inženýrských sítí. Předběžně se však zdá, že na Teyschlové bude takových vhodných ploch minimum. Situaci v okolí Teyschlové mírně zlepší nové parkoviště, které vznikne před budovanou mateřskou školou.

  S pozdravem

  Jaroslav Mráz, odbor životního prostředí a dopravy

  Zobrazení :  154
 • Dobrý den přeji. Mám dotaz:mezi zastávkou busu 52,54 Ruda a Říčanskou (horní Albert) je chodník, který není vůbec osvětlen veřejným osvětlením. Počítá se zde s tímto prodloužením, nebo zde bude značka "večer nepoužívat". Děkuji za odpověď.

  čtvrtek, 20 duben 2017   Hlaváčová Jaroslava
  Vážená paní,

  Vaším námětem jsme se zabývali s následujícím výsledkem. Jedná se o chodník délky asi 400 m, kdy by bylo nutno instalovat minimálně 10 ks sloupů veřejného osvětlení. Cena jednoho sloupu se přitom pohybuje v částce nad 50 tis. Kč. Celková trasa mezi zastávkami Ruda-Říčanská má pak délku asi 600 m. Je však možno využít ulici Teyschlovu, podél které vede osvětlený chodník, který byl v souvislosti s výstavbou Albertu prodloužen až na Kamechy. Celková délka této alternativní trasy má rovněž asi 600 m.
  Vzhledem těmto okolnostem považujeme nasvětlení chodníku podél ul. Vejrostova za neopodstatněné. Z hlediska prevence kriminality je vhodnější využít chodník, který vede podél obytné zástavby než chodník, který vede podél lesa, byť by byl osvětlený. Městská část nedisponuje finančními prostředky na investice do veřejného osvětlení. Veřejné osvětlení obhospodařují Technické sítě Brno, a.s., které s posílením veřejného osvětlení v tomto místě neplánují.

  S pozdravem

  Jaroslav Mráz, odbor životního prostředí a dopravy
  Zobrazení :  152
 • Dobrý den, jako jeden z mála jsem si všiml, že na Kniničské, směrem do města, byla odstraněna značka povolující rychlost 70km/h. Úprava rychlosti vzhledem k blízké cyklostezce byla zapotřebí, nicméně nešlo tam dát alespoň dočasně značku upozorňující na změnu v dopravě? Řidiči tam hodně jezdí po paměti a tak vůbec chybějící značku nepostřehnou, dokonce i policie tam stále jezdí 70kou. Zato tam hned někoho napadlo umístit skrytě radar, což asi není nejlepší způsob, jak řidiče upozornit, že se něco změnilo.

  čtvrtek, 20 duben 2017   Jiří
  Vážený pane,

  předpokládám, že máte na mysli značku, která byla za přechodem pro chodce na úrovni zastávky Kamenolom. Jedná se již o území MČ Komín, tato změna nebyla s naší MČ projednána ani jsme ji nedostali na vědomí. Údajně se jedná o změnu v souvislosti s doplněním betonových svodidel, čímž došlo ke zúžení průjezdního profilu. Bližší informace by Vám poskytl odbor doprav MMB, který změny dopravního značení povoluje.

  S pozdravem

  Jaroslav Mráz, odbor životního prostředí a dopravy
  Zobrazení :  186
 • Dobrý den, zajímalo by mě, na kdy je letos plánováno blokové čištění parkoviště pod smyčkou Ečerova. Policie toto parkoviště adresuje jako Rerychova, jediný vjezd je z ulice Kamechy, stejně tak na mapy.cz je parkoviště označeno jako Kamechy (https://mapy.cz/zakladni?x=16.5069636&y=49.2176607&z=18&base=ophoto&source=traf&id=48355). Bohužel, ani jedno z těchto označení jsem v rozpisu pro parkoviště 2017 nenašel. Kdy tedy proběhne, pokud vůbec? Díky za odpověď. Jsem s pozdravem

  středa, 19 duben 2017   Antonín B.
  Vážený pane,

  komunikace která vede podél tohoto parkoviště se v některých mapách nazývá Kamechy, v pasportu komunikací pak Lýskova. Samotné parkoviště bylo dříve v tabulce označeno jako Rerychova. Se startem aplikace blokového čištění od Brněnských komunikací v září 2016 (https://cisteni.bkom.cz) jsme název parkoviště v tabulce upravili na ,,Lýskova (pod Rerychovou)“, protože o ulici Rerychova se fakticky nejednalo. Toto parkoviště se letos čistí 27.4. a 5.10.

  S pozdravem

  Jaroslav Mráz, odbor životního prostředí a dopravy
  Zobrazení :  71
 • Dobrý den, mám dotaz, do dnešního dne t.j. 27. 3. nejsou uklizeny na ulici Kachlíkova chodníky od zimního posypu. Nevím zda máte jiného dodavatele na údržbu, ale zpětně několik let bylo vždy jak opadl sníh uklizeno. Můžete mi prosím odpovědět, kdy budou chodníky poklizeny a proč se o to nikdo nestará. S pozdravem Machálek

  pondělí, 27 březen 2017   A. Machálek
  Dobrý den,

  dle platných smluv uzavřených s dodavatelskou firmou je pro odstranění posypových hmot po zimní údržbě stanoven termín, tj. do 15.4.2017, do kterého by měli být tyto práce hotové. Úklid ploch chodníků od posypových materiálů byl již zahájen, dá se proto předpokládat, že do konce tohoto týdne bude úklid proveden i na ulici Kachlíkova.

  S pozdravem,

  Ing. Nicole Provazníková, odbor životního prostředí a dopravy
  Zobrazení :  59
 • Zajímalo by mne,jestli budou parkovací pruhy na parkovišti za domem Opálkova 18.Večer se tam nedá parkovat a jsou tam takové mezery jakoby tam měly být ještě motorky či skůtry,ale nic tam neparkuje a každýmu tam vůz "odpadne od ruky" a nechá ho tak stát a další majitelé vozidel musí parkovat skoro až u Javoru nebo při nejlepším na parkovišti u Alberta. S pozdravem Zdenek K.

  středa, 15 březen 2017   Zdenek K
  Vážený pane,

  vyznačit parkovací boxy bílou barvou samozřejmě lze. Jako nové dopravní značení však musí být nejdříve vyprojektováno podle současných předpisů a následně schváleno Odborem dopravy MMB. Podle současné normy je šířka kolmého stání 2,5 m, u krajních stání je to pak 2,75 m. V projektu se však musí zohlednit vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Konkrétně § 4 odst. 2:

  Na všech vyznačených vnějších i vnitřních odstavných a parkovacích plochách a v hromadných garážích pro osobní motorová vozidla musí být vyhrazena stání pro vozidla přepravující osoby těžce pohybově postižené6) nejméně v následujícím počtu vycházejícím z celkového počtu stání každé dílčí parkovací plochy:  2 až 20 stání 1 vyhrazené stání

  21 až 40 stání 2 vyhrazená stání

  41 až 60 stání 3 vyhrazená stání

  61 až 80 stání 4 vyhrazená stání

  81 až 100 stání 5 vyhrazených stání

  101 až 150 stání 6 vyhrazených stání

  151 až 200 stání 7 vyhrazených stání

  201 až 300 stání 8 vyhrazených stání

  301 až 400 stání 9 vyhrazených stání

  401 až 500 stání 10 vyhrazených stání

  501 a více stání 2 % vyhrazených stání.  Na parkovišti by proto musela být vyznačena místa pro invalidní osoby v odpovídajícím počtu (zde odhadem tedy 3 místa), která pochopitelně osoby bez průkazu ZTP využít nemohou. Tato místa mají větší šířku, 3,5 m, v případě spárování je šířka 5,8 m. Ve výsledku se tak ukazuje, že po vyznačení parkovacích boxů se počet parkovacích míst často reálně sníží. Přínos tohoto vyznačení je tak diskutabilní a Komise dopravní a bezpečnostní při radě MČ, která se podněty v dopravě zabývá, vyznačování nových parkovacích boxů nedoporučuje.

  S pozdravem


  Jaroslav Mráz, odbor životního prostředí a dopravy
  Zobrazení :  69
 • Dobrý den, chtěla bych se zeptat jestli je možné si zřídit v Brně Bystrci na ulici Teyschlova ŽÁDOST O VYHRAZENÍ PARKOVACÍHO STÁNÍ pro člověka, který není tělesně postižen a kolik by to stálo kdyby to šlo. Předem děkuji za kladnou odpověd.

  úterý, 07 březen 2017   Jana
  Dobrý den,

  stejný dotaz v této rubrice byl odpovězen 24.2.2017.

  S pozdravem

  Ing. Yveta Bičanová, odbor životního prostředí a dopravy
  Zobrazení :  106
 • Dobrý den, v loňském roce byly opraveny chodníky a schody ke kontejnerům za domy Foltýnova 2 -14. Chci se zeptat, jestli se bude v tomto roce v opravách pokračovat, a to od č.p. 16 -22.

  pátek, 03 březen 2017   Jan Lepka
  Dobrý den,
  v Seznamu oprav a investic MČ Brno-Bystrc je pro letošní rok zastupitelstvem schválená oprava pěších tras v ulici Foltýnova za bloky domů 2 - 22 (vyjma úseků, které byly opraveny v předchozích obdobích). V letošním roce se tedy bude pokračovat v započatých opravách za bloky domů Foltýnova sudá.

  S pozdravem

  Ing. Yveta Bičanová, odbor životního prostředí a dopravy
  Zobrazení :  49
 • Dobrý den, přimlouvala bych se za zavedení semaforu na přechodu před Penny Marketem Píškova (u přehrady). Bývá tam poměrně silný provoz a někdy je to sázka do loterie, jestli řidič zabrzdí, nebo ne... Vím, že je to asi záležitost městské policie, ale přijde mi ten přechod nebezpečný. S pozdravem

  sobota, 25 únor 2017   Alice B.
  Vážená paní,

  nejen tento přechod, ale celá křižovatka Obvodová-Přístavní je podle našeho názoru nevyhovující. V loňském roce jsme proto požádali Odbor dopravy MMB o stavební úpravu této křižovatky. Případné řešení, tj. světelně řízená nebo kruhová křižovatka, by pak záleželo na odborném posouzení a prostorových možnostech. Podle technických odhadů to vypadá spíše na světelně řízenou křižovatku. Při takové úpravě křižovatky by se bezpečnost chodců vyřešila. V reakci na tuto žádost Odbor dopravy MMB v současnosti připravuje zadání studie, která má prověřit možnosti dopravní optimalizace této křižovatky, Brněnským komunikacím.
  S pozdravem


  Jaroslav Mráz, odbor životního prostředí a dopravy
  Zobrazení :  92
 • Dobrý den, chtěla bych se zeptat zda je nějaká možnost zaplatit si parkovací místo na ulici Teyschlova? Děkuji za odpověď.

  pátek, 24 únor 2017   Tereza Cibulová
  Dobrý den,
  vyhrazená parkovací stání v MČ Brno-Bystrc jsou povolovaná pouze osobám s průkazem ZTP nebo ZTP/P. Tito jsou od poplatku ze zákona osvobozeni.
  Placená parkovací stání z důvodu nedostatku parkovacích míst nepovolujeme.

  S pozdravem

  Ing. Yveta Bičanová, odbor životního prostředí a dopravy
  Zobrazení :  186
 • Včera večer byly chodníky a přechody pro chodce v okolí konečné Ečerova zledovatělé a velice těžko schůdné. Tato situace se opakuje při stávajícím počasí již několikátý den a po posypu ani památky. Proč se zledovatělé plochy neposypávají? Nebylo by lépe investovat prostředky pro seniory spíše tímto směrem, aby se chránilo zdraví všech, než preferovat pár vyvolených dotováním nějaké kulturní akce?

  středa, 15 únor 2017   Pavel
  Dobrý den,

  chodníky v celé MČ Brno-Bystrc jsou v současné době schůdné a jsou pokryty posypovým materiálem, kterým se zmírňovaly následky letošního extrémního zimního počasí. Zimní údržba je prováděna v souladu s vyhláškou Statutárního města Brna o schůdnosti místních komunikacích a je dodržena lhůta 20 hodin doby zahájení zmírnění závady od vzniku této závady. Za současného charakteru počasí je třeba věnovat chůzi zvýšenou pozornost a počítat s tím, že voda, která přes den taje ze zbytků sněhu ležících mimo chodníky večer na některých místech může namrznout. Úklidové firmy v ranních hodinách kontrolují chodníky a dle potřeby namrzlá místa znovu přesypávají. Vzhledem k celkovému počtu 56 kilometrů chodníků, které má MČ Brno-Bystrc v údržbě, je téměř nemožné ošetřit do rána všechna ojediněle namrzlá místa. Plošný posyp každý den nelze provádět, zvyšovala by se tak neúměrně prašnost a snižoval by se tímto komfort chůze.

  S pozdravem

  Ing. Yveta Bičanová, odbor životního prostředí a dopravy
  Zobrazení :  100
 • Dobrý den, žádám o sdělení z jakého důvodu nejsou v zimním období udržovány chodníky před domy na ulici Černého (např. č. 46,48,50) nad konečnou trolejbusu č. 30. V domech bydlí i starší občané a z důvodu hrozby úrazu není možné, aby si zašli na nákup či k lékaři. Prosím o nápravu situace z důvodu bezpečnosti místních obyvatel. Děkuji

  pátek, 03 únor 2017   Šplíchalová
  Dobrý den,

  na zmíněných chodnících na ulici Černého zimní údržba probíhá. Dle nařízení č. 14/2009, kterým se mění a doplňuje vyhláška města Brna č. 16/1998 o schůdnosti místních komunikací je pro úklid místních komunikací stanovena lhůta 20 hodin od vzniku závady ve schůdnosti do doby zahájení jejího zmírnění. Podle tohoto nařízení se závady ve schůdnosti zmírňují, nelze tedy očekávat že bude sníh ze všech chodníků zcela odstraněn a proto je nutné dbát zvýšené opatrnosti a zejména situaci přizpůsobit i obuv. Je také třeba zmínit, že značné množství úseků chodníků nelze udržovat strojně, ale musí se odhrnovat ručně, což dobu zásahu značně prodlužuje.

  S pozdravem

  Ing. Nicole Provazníková, odbor životního prostředí a dopravy
  Zobrazení :  90
 • Dobrý den,kdy hodlá firma,která je zodpovědná za úklid sněhu v okolí zastávek Štouračova, tento sníh uklidit? Jezdím téměř denně tudy s kočárkema od doby co napadl sníh se tu nic neděje!!!Je to kolikrát nadlidský výkon kočárek protlačit po chodníku. Mluvila jsem včera s pánem, který uklízel sníh u zastávky Adamcova a ten mi sdělil, že za Štouračovu je zodpovědná jiná firma. Pokud díky neprůjezdnosti chodníku zničím kočár, budu požadovat finanční náhradu.. Děkuji

  pátek, 03 únor 2017   Martina Lerch
  Dobrý den,

  Daný úsek byl v pátek odpoledne kontrolován, chodník zde ošetřen byl, jen v jednom úseku jeho délky cca 4m byla nedostatečně zhrnuta vrstva sněhu. Tato závada byla již firmou provádějící zimní údržbu odstraněna.

  S pozdravem

  Ing. Nicole Provazníková, odbor životního prostředí a dopravy
  Zobrazení :  86
 • Dobrý den, chodník Píškova/Valouškova opakovaně není uklizen od začátku směrem od silnice z Penny. Má to nějaký důvod? Děkuji.

  čtvrtek, 02 únor 2017   nick
  Dobrý den,

  z Vašeho dotazu není zcela zřejmé, který chodník máte na mysli, ale přesto byla na danou situaci v této lokalitě upozorněna firma, co zde zimní údržbu provádí, aby ještě dnes sjednala nápravu.

  S pozdravem

  Ing. Nicole Provazníková, odbor životního prostředí a dopravy
  Zobrazení :  60
 • Dobry den, v poslednich dnech a tydnech je zimni udrzba na Kamechach (nejen chodniky, ale i komunikace) opravdu mizerna. Ulice Chvalovka nebyla prohrnuta snad ani jednou. Projit s kocarkem po chodniku pres cestu az na zastavku MHD je nadlidsky ukon. Jaky je plan udrzby/reakcni doba chodniku a cest?

  čtvrtek, 02 únor 2017   Jirka
  Dobrý den,
  limit pro obnovení sjízdnosti (nikoli schůdnosti) komunikací v I.pořadí (ul. Kavčí a Vlaštovčí) je 4 hodiny, ve II. pořádí 12 hodin (ul. Chudčická, Chvalovaka, Hvozdecká).
  Při úklidu chodníků je stanovena lhůta 20 hodin od počátku závady do doby zahájení zmírňování této závady. Na chodnících se závady zmírňují, zákon nepředepisuje odstranění závady. V praxi to znamená, že při velkém spadu sněhu jsou chodníky prohrnuty a následně posypány. Velkou vrstvu sněhu zpravidla nelze odhrnout během jednoho zásahu. Nelze tedy očekávat, že ve lhůtě 20 hodin bude ze všech chodníků sníh zcela odstraněn. Je také třeba zmínit, že hodně míst (včetně přechodů) nelze udržovat strojně, ale musí se odhrnovat ručně, což dobu zásahu značně prodlužuje. Na celém území naší městské části pracují úklidové firmy na odstraňování vrstvy sněhu z chodníků a komunikací od úterý, kdy hustě sněžilo do dnešního dne. K dnešnímu dni (pátek 3.2.) se podařilo na některých chodnících sníh zcela odstranit,  jinde zůstala ošetřená slabá vrstrva. Komunikace jsou sjízdné, většinou mokré, v některých místech se slabou vrstvou rozježděného sněhu, toto platí i pro OS Kamechy.

  S pozdravem.

  Ing. Yveta Bičanová, odbor životního prostředí a dopravy
  Zobrazení :  55