Doprava, komunikace
Rozbalit vše Sbalit vše
 • Dobrý den, mám dotaz, do dnešního dne t.j. 27. 3. nejsou uklizeny na ulici Kachlíkova chodníky od zimního posypu. Nevím zda máte jiného dodavatele na údržbu, ale zpětně několik let bylo vždy jak opadl sníh uklizeno. Můžete mi prosím odpovědět, kdy budou chodníky poklizeny a proč se o to nikdo nestará. S pozdravem Machálek

  pondělí, 27 březen 2017   A. Machálek
  Dobrý den,

  dle platných smluv uzavřených s dodavatelskou firmou je pro odstranění posypových hmot po zimní údržbě stanoven termín, tj. do 15.4.2017, do kterého by měli být tyto práce hotové. Úklid ploch chodníků od posypových materiálů byl již zahájen, dá se proto předpokládat, že do konce tohoto týdne bude úklid proveden i na ulici Kachlíkova.

  S pozdravem,

  Ing. Nicole Provazníková, odbor životního prostředí a dopravy
  Zobrazení :  50
 • Zajímalo by mne,jestli budou parkovací pruhy na parkovišti za domem Opálkova 18.Večer se tam nedá parkovat a jsou tam takové mezery jakoby tam měly být ještě motorky či skůtry,ale nic tam neparkuje a každýmu tam vůz "odpadne od ruky" a nechá ho tak stát a další majitelé vozidel musí parkovat skoro až u Javoru nebo při nejlepším na parkovišti u Alberta. S pozdravem Zdenek K.

  středa, 15 březen 2017   Zdenek K
  Vážený pane,

  vyznačit parkovací boxy bílou barvou samozřejmě lze. Jako nové dopravní značení však musí být nejdříve vyprojektováno podle současných předpisů a následně schváleno Odborem dopravy MMB. Podle současné normy je šířka kolmého stání 2,5 m, u krajních stání je to pak 2,75 m. V projektu se však musí zohlednit vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Konkrétně § 4 odst. 2:

  Na všech vyznačených vnějších i vnitřních odstavných a parkovacích plochách a v hromadných garážích pro osobní motorová vozidla musí být vyhrazena stání pro vozidla přepravující osoby těžce pohybově postižené6) nejméně v následujícím počtu vycházejícím z celkového počtu stání každé dílčí parkovací plochy:  2 až 20 stání 1 vyhrazené stání

  21 až 40 stání 2 vyhrazená stání

  41 až 60 stání 3 vyhrazená stání

  61 až 80 stání 4 vyhrazená stání

  81 až 100 stání 5 vyhrazených stání

  101 až 150 stání 6 vyhrazených stání

  151 až 200 stání 7 vyhrazených stání

  201 až 300 stání 8 vyhrazených stání

  301 až 400 stání 9 vyhrazených stání

  401 až 500 stání 10 vyhrazených stání

  501 a více stání 2 % vyhrazených stání.  Na parkovišti by proto musela být vyznačena místa pro invalidní osoby v odpovídajícím počtu (zde odhadem tedy 3 místa), která pochopitelně osoby bez průkazu ZTP využít nemohou. Tato místa mají větší šířku, 3,5 m, v případě spárování je šířka 5,8 m. Ve výsledku se tak ukazuje, že po vyznačení parkovacích boxů se počet parkovacích míst často reálně sníží. Přínos tohoto vyznačení je tak diskutabilní a Komise dopravní a bezpečnostní při radě MČ, která se podněty v dopravě zabývá, vyznačování nových parkovacích boxů nedoporučuje.

  S pozdravem


  Jaroslav Mráz, odbor životního prostředí a dopravy
  Zobrazení :  63
 • Dobrý den, chtěla bych se zeptat jestli je možné si zřídit v Brně Bystrci na ulici Teyschlova ŽÁDOST O VYHRAZENÍ PARKOVACÍHO STÁNÍ pro člověka, který není tělesně postižen a kolik by to stálo kdyby to šlo. Předem děkuji za kladnou odpověd.

  úterý, 07 březen 2017   Jana
  Dobrý den,

  stejný dotaz v této rubrice byl odpovězen 24.2.2017.

  S pozdravem

  Ing. Yveta Bičanová, odbor životního prostředí a dopravy
  Zobrazení :  86
 • Dobrý den, v loňském roce byly opraveny chodníky a schody ke kontejnerům za domy Foltýnova 2 -14. Chci se zeptat, jestli se bude v tomto roce v opravách pokračovat, a to od č.p. 16 -22.

  pátek, 03 březen 2017   Jan Lepka
  Dobrý den,
  v Seznamu oprav a investic MČ Brno-Bystrc je pro letošní rok zastupitelstvem schválená oprava pěších tras v ulici Foltýnova za bloky domů 2 - 22 (vyjma úseků, které byly opraveny v předchozích obdobích). V letošním roce se tedy bude pokračovat v započatých opravách za bloky domů Foltýnova sudá.

  S pozdravem

  Ing. Yveta Bičanová, odbor životního prostředí a dopravy
  Zobrazení :  47
 • Dobrý den, přimlouvala bych se za zavedení semaforu na přechodu před Penny Marketem Píškova (u přehrady). Bývá tam poměrně silný provoz a někdy je to sázka do loterie, jestli řidič zabrzdí, nebo ne... Vím, že je to asi záležitost městské policie, ale přijde mi ten přechod nebezpečný. S pozdravem

  sobota, 25 únor 2017   Alice B.
  Vážená paní,

  nejen tento přechod, ale celá křižovatka Obvodová-Přístavní je podle našeho názoru nevyhovující. V loňském roce jsme proto požádali Odbor dopravy MMB o stavební úpravu této křižovatky. Případné řešení, tj. světelně řízená nebo kruhová křižovatka, by pak záleželo na odborném posouzení a prostorových možnostech. Podle technických odhadů to vypadá spíše na světelně řízenou křižovatku. Při takové úpravě křižovatky by se bezpečnost chodců vyřešila. V reakci na tuto žádost Odbor dopravy MMB v současnosti připravuje zadání studie, která má prověřit možnosti dopravní optimalizace této křižovatky, Brněnským komunikacím.
  S pozdravem


  Jaroslav Mráz, odbor životního prostředí a dopravy
  Zobrazení :  84
 • Dobrý den, chtěla bych se zeptat zda je nějaká možnost zaplatit si parkovací místo na ulici Teyschlova? Děkuji za odpověď.

  pátek, 24 únor 2017   Tereza Cibulová
  Dobrý den,
  vyhrazená parkovací stání v MČ Brno-Bystrc jsou povolovaná pouze osobám s průkazem ZTP nebo ZTP/P. Tito jsou od poplatku ze zákona osvobozeni.
  Placená parkovací stání z důvodu nedostatku parkovacích míst nepovolujeme.

  S pozdravem

  Ing. Yveta Bičanová, odbor životního prostředí a dopravy
  Zobrazení :  172
 • Včera večer byly chodníky a přechody pro chodce v okolí konečné Ečerova zledovatělé a velice těžko schůdné. Tato situace se opakuje při stávajícím počasí již několikátý den a po posypu ani památky. Proč se zledovatělé plochy neposypávají? Nebylo by lépe investovat prostředky pro seniory spíše tímto směrem, aby se chránilo zdraví všech, než preferovat pár vyvolených dotováním nějaké kulturní akce?

  středa, 15 únor 2017   Pavel
  Dobrý den,

  chodníky v celé MČ Brno-Bystrc jsou v současné době schůdné a jsou pokryty posypovým materiálem, kterým se zmírňovaly následky letošního extrémního zimního počasí. Zimní údržba je prováděna v souladu s vyhláškou Statutárního města Brna o schůdnosti místních komunikacích a je dodržena lhůta 20 hodin doby zahájení zmírnění závady od vzniku této závady. Za současného charakteru počasí je třeba věnovat chůzi zvýšenou pozornost a počítat s tím, že voda, která přes den taje ze zbytků sněhu ležících mimo chodníky večer na některých místech může namrznout. Úklidové firmy v ranních hodinách kontrolují chodníky a dle potřeby namrzlá místa znovu přesypávají. Vzhledem k celkovému počtu 56 kilometrů chodníků, které má MČ Brno-Bystrc v údržbě, je téměř nemožné ošetřit do rána všechna ojediněle namrzlá místa. Plošný posyp každý den nelze provádět, zvyšovala by se tak neúměrně prašnost a snižoval by se tímto komfort chůze.

  S pozdravem

  Ing. Yveta Bičanová, odbor životního prostředí a dopravy
  Zobrazení :  96
 • Dobrý den, žádám o sdělení z jakého důvodu nejsou v zimním období udržovány chodníky před domy na ulici Černého (např. č. 46,48,50) nad konečnou trolejbusu č. 30. V domech bydlí i starší občané a z důvodu hrozby úrazu není možné, aby si zašli na nákup či k lékaři. Prosím o nápravu situace z důvodu bezpečnosti místních obyvatel. Děkuji

  pátek, 03 únor 2017   Šplíchalová
  Dobrý den,

  na zmíněných chodnících na ulici Černého zimní údržba probíhá. Dle nařízení č. 14/2009, kterým se mění a doplňuje vyhláška města Brna č. 16/1998 o schůdnosti místních komunikací je pro úklid místních komunikací stanovena lhůta 20 hodin od vzniku závady ve schůdnosti do doby zahájení jejího zmírnění. Podle tohoto nařízení se závady ve schůdnosti zmírňují, nelze tedy očekávat že bude sníh ze všech chodníků zcela odstraněn a proto je nutné dbát zvýšené opatrnosti a zejména situaci přizpůsobit i obuv. Je také třeba zmínit, že značné množství úseků chodníků nelze udržovat strojně, ale musí se odhrnovat ručně, což dobu zásahu značně prodlužuje.

  S pozdravem

  Ing. Nicole Provazníková, odbor životního prostředí a dopravy
  Zobrazení :  87
 • Dobrý den,kdy hodlá firma,která je zodpovědná za úklid sněhu v okolí zastávek Štouračova, tento sníh uklidit? Jezdím téměř denně tudy s kočárkema od doby co napadl sníh se tu nic neděje!!!Je to kolikrát nadlidský výkon kočárek protlačit po chodníku. Mluvila jsem včera s pánem, který uklízel sníh u zastávky Adamcova a ten mi sdělil, že za Štouračovu je zodpovědná jiná firma. Pokud díky neprůjezdnosti chodníku zničím kočár, budu požadovat finanční náhradu.. Děkuji

  pátek, 03 únor 2017   Martina Lerch
  Dobrý den,

  Daný úsek byl v pátek odpoledne kontrolován, chodník zde ošetřen byl, jen v jednom úseku jeho délky cca 4m byla nedostatečně zhrnuta vrstva sněhu. Tato závada byla již firmou provádějící zimní údržbu odstraněna.

  S pozdravem

  Ing. Nicole Provazníková, odbor životního prostředí a dopravy
  Zobrazení :  84
 • Dobrý den, chodník Píškova/Valouškova opakovaně není uklizen od začátku směrem od silnice z Penny. Má to nějaký důvod? Děkuji.

  čtvrtek, 02 únor 2017   nick
  Dobrý den,

  z Vašeho dotazu není zcela zřejmé, který chodník máte na mysli, ale přesto byla na danou situaci v této lokalitě upozorněna firma, co zde zimní údržbu provádí, aby ještě dnes sjednala nápravu.

  S pozdravem

  Ing. Nicole Provazníková, odbor životního prostředí a dopravy
  Zobrazení :  60
 • Dobry den, v poslednich dnech a tydnech je zimni udrzba na Kamechach (nejen chodniky, ale i komunikace) opravdu mizerna. Ulice Chvalovka nebyla prohrnuta snad ani jednou. Projit s kocarkem po chodniku pres cestu az na zastavku MHD je nadlidsky ukon. Jaky je plan udrzby/reakcni doba chodniku a cest?

  čtvrtek, 02 únor 2017   Jirka
  Dobrý den,
  limit pro obnovení sjízdnosti (nikoli schůdnosti) komunikací v I.pořadí (ul. Kavčí a Vlaštovčí) je 4 hodiny, ve II. pořádí 12 hodin (ul. Chudčická, Chvalovaka, Hvozdecká).
  Při úklidu chodníků je stanovena lhůta 20 hodin od počátku závady do doby zahájení zmírňování této závady. Na chodnících se závady zmírňují, zákon nepředepisuje odstranění závady. V praxi to znamená, že při velkém spadu sněhu jsou chodníky prohrnuty a následně posypány. Velkou vrstvu sněhu zpravidla nelze odhrnout během jednoho zásahu. Nelze tedy očekávat, že ve lhůtě 20 hodin bude ze všech chodníků sníh zcela odstraněn. Je také třeba zmínit, že hodně míst (včetně přechodů) nelze udržovat strojně, ale musí se odhrnovat ručně, což dobu zásahu značně prodlužuje. Na celém území naší městské části pracují úklidové firmy na odstraňování vrstvy sněhu z chodníků a komunikací od úterý, kdy hustě sněžilo do dnešního dne. K dnešnímu dni (pátek 3.2.) se podařilo na některých chodnících sníh zcela odstranit,  jinde zůstala ošetřená slabá vrstrva. Komunikace jsou sjízdné, většinou mokré, v některých místech se slabou vrstvou rozježděného sněhu, toto platí i pro OS Kamechy.

  S pozdravem.

  Ing. Yveta Bičanová, odbor životního prostředí a dopravy
  Zobrazení :  53
 • Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, z jakého důvodu není v zimním období udržován "cik cak" chodník vedoucí z ulice Opálkova k zastávce Vondrákova? Chodí tudy velké množství lidí (vč. velmi starých lidí, těhotných, maminek s dětmi apod.) a v zimě je to opravdu nebezpečné, protože se jedná o velmi prudký sklon. Děkuji za odpověď

  středa, 01 únor 2017   Eva
  Dobrý den,

  „Cik cak“ chodník vedoucí z Opálkovy ulice směrem k zastávce MHD Vondrákova samozřejmě do zimní údržby zařazen je. Jeho údržba je značně složitá, nemůže zde projet mechanizace a chodník se proto udržuje ručně, odhrnutím a posypem zdrsňujícími materiály.

  S pozdravem

  Ing. Nicole Provazníková, odbor životního prostředí a dopravy
  Zobrazení :  71
 • Dobrý den, zajímalo by mě, zda má letos městská část Bystrc smlouvu s nějakou firmou, která zajišťuje údržbu chodníků.Podle momentální situace to tak nevypadá.Neviděl jsem ve svém okolí(Vondrákova,Opálkova, Filipova) jediný odhrabaný chodník ani žádný pohyb nějakých strojů či lidí, jak tomu bývalo aspoň částečně v minulých letech.

  úterý, 31 leden 2017   Pavel Machač
  Dobrý den,

  od 1. 11. 2016 došlo ke změně dodavatelské firmy a v současné době zajištuje údržbu veřejné zeleně a chodníky v majetku obce pro část Bystrc I., tedy i lokality Vondrákova, Filipova, Opálkova, firma Dvořák comte, a.s. Nemohu souhlasit s názorem, že by zde nebyl odhrabán ani jediný chodník. Kvalita údržby na rozdíl od minulé firmy je však výrazně nižší, protože ta současná nedisponuje tak kvalitní mechanizací. Nedá se však říci, že by docházelo k porušování vyhlášky č. 16/1998, o schůdnosti místních komunikací, protože dle nařízení č. 14/2009 se závady ve schůdnosti neodstraňují, ale zmírňují a doba od vzniku závady ve schůdnosti do doby zahájení zmírňování této závady nesmí být delší než 20 hodin.

  S pozdravem

  Ing. Nicole Provazníková, odbor životního prostředí a dopravy
  Zobrazení :  96
 • Dobrý den, každé ráno vodím ráno děti do ZŠ a MŠ Pramínek a situace na silnici přímo před vchodem do ZŠ od ulice Přístavní je opravdu tristní - jedna neošetřená ledová plocha. Pohybovat se tu je opravdu nebezpečné. Vzhledem k tomu, že tudy projde denně nespočet dětí i rodičů a motají se tam i auta, bych vás chtěla požádat, zda byste tuto nepříznivou situaci nějakým způsobem nevyřešili. Děkuji za pochopení! S pozdravem

  úterý, 17 leden 2017   Petra
  Dobrý den,

  situaci jsme prověřili na místě samém a zjistili jsme, že k vytvoření ledové plochy před domem Přístavní 12 značně přispěla děšťová voda stékající ze střechy domu, která je svedená přímo na komunikaci. Tak vysokou vrstvu ledu lze za současného mrazivého počasí jen stěží odstranit. Na místo jsme dnes vyslali firmu provádějící zimní údržbu, ale bohužel provedli údržbu chodníku, který byl schůdný na místo zledovatělé komunikace. Za špatný stav komunikace se omlouváme, zítra v ranních hodinách bude komunikace oštřena.

  S pozdravem


  Ing. Yveta Bičanová, odbor životního prostředí a dopravy
  Zobrazení :  84
 • Dobrý den, chtěl bych se zeptat proč dává Úřad MČ Bystrc ruce pryč od údržby schodů od zastávky Ondrouškova k ulici Štouračova. Tyto schody používá denně snad tisíc lidí a lidem, kteří je použijí výrazně zkrátí cestu k šalině. Postavit zde značku "chodník se neudržuje" je opravdu velmi levné řešení, bohužel neřeší situaci nemalého počtu lidí, kteří ráno spěchají do práce či do školy. V současné době je opravdu velké umění schody přejít a nespadnout na zadek. Přitom k jejich údržbě toho není zapotřebí vůbec mnoho. Stačí jeden člověk a asi 30 minut práce s lopatou a po schodech se dá jít beze strachu, že si zlomím nohu nebo narazím zadek. Proč, když lidé platí daně, jim úřad MČ není schopen zajistit bezpečnou cestu k šalině? Děkuji za odpověď

  pondělí, 16 leden 2017   Luděk
  Dobrý den,

  z Vašeho dotazu usuzuji, že máte zřejmě na mysli pěší trasu zpevněnou akátovými stupni, sloužící jako zkratka z ul. Štouračova k zastávce tramvají Ondrouškova podél chodníku "cik cak". Pěšiny vyšlapané v terénu nepatří do kategorie místních komunikací, nejedná se o komunikace z hlediska zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích , neplatí pro ně zákonné předpisy z hlediska zimní údržby komunikací. Mohou být užívány pouze sezónně, tedy v období kdy nesněží, nemrzne a není bláto a to vždy na vlastní nebezpečí. Zimní údržba zde není možná ani z technického hlediska, nelze provádět posyp uprostřed plochy zeleně. Na zastávku MHD Ondrouškova lze bezpečně dojít po udržovaném chodníku. Docházková vzdálenost je v tomto případě o několik desítek metrů delší, ale v zájmu zachování vlastního zdraví se vyplatí tento chodník využívat.

  S pozdravem

  Ing. Yveta Bičanová, odbor životního prostředí a dopravy
  Zobrazení :  93
 • Dobrý den! Při rekonstrukci přestupního uzlu ZOO, byl m.j. zasypán podchod, a přez Obvodovou silnici, která je hlavní příjezdovou cestou do Bystrce, byl vyznačen úrovňový přechod pro chodce. Jak hodnotíte toto řešení s odstupem času? Zvýšila se bezpečnost chodců? Udržela se plynulost provozu?

  pondělí, 16 leden 2017   Ivo
  Vážený pane,

  ÚMČ Brno-Bystrc na tomto místě neprováděl žádný dopravní průzkum a není nám ani známo, že by jej zde prováděl někdo jiný. Nemůžeme se tak kvalifikovaně vyjádřit k Vašemu dotazu na bezpečnost a plynulost dopravy. Ve veřejné databázi dopravních nehod http://maps.jdvm.cz/cdv2/apps/nehodyvmape/Search.aspx je v okolí přechodu v rozmezí let 2007-2016 evidováno 5 dopravních nehod z nichž jedna z roku 2008 byla s účastí chodce. Nic tak nenasvědčuje tomu, že by se mělo jednat o přechod s výrazně vyšší nehodovostí. To odpovídá i naší zkušenosti, kdy tento přechod patří k těm přechodům, které řidiči respektují, zvýšený pohyb chodců zde předpokládají a tomu také přizpůsobují svoji jízdu. Ve věci plynulosti provozu pak musíme poukázat na přechod v místě tramvajové zastávky Ečerova, kde podchod je, ale drtivá většina chodců jej nevyužívá. Nelze se tak obecně domnívat, že existence podchodu má vždy pozitivní vliv na plynulost dopravy.

  S pozdravem

  Jaroslav Mráz, odbor životního prostředí a dopravy
  Zobrazení :  120
 • Dobrý den! Objekt bývalého centra Letná na Černého nemá v průchzí části zajištěnu zimní údržbu. To není nic nového, to se opakuje už řadu let. Ale letos je tuhá zima a fakt to klouže. Vím, že je to soukromý objekt, ale to by přece tolik nestálo, rozhodit tam kolečko drti! Máte nějaký kontakt na majitele? Zase je to dole vylomené, lezou tam vandali i děti.

  pondělí, 16 leden 2017   Ivo
  Dobrý den,

  děkujeme za upozornění. Byl kontaktován vlastník objektu OC Letná, aby provedl zimní údržbu průchodu od trojejbusové zastávky k ZŠ Laštůvkova.


  S pozdravem

  Lenka Mauerová, DiS., odbor majetkový a investiční
  Zobrazení :  87
 • Dobrý den, k položení dnešního dotazu mne přivedl dnešní ranní výjev z hromadné nehody na ulici Bystrcká (naproti kamenolomu)a utržené kolo vozidla SUV uprostřed frekventované cyklostezky. Otázka tedy zní - nakolik si zastupitelé cení zdraví a bezpečnosti občanů, jestliže doposud nikdo neinicioval betonové zábrany v místě, kde tato frekventovaná stezka přímo sousedí s jednou z nejrušnějších dopravních tepen v Brně, a kde každá další podobná událost může mí zcela fatální následky? Děkuji za odpověď.

  úterý, 10 leden 2017   michal
  Dobrý den,
  o situaci se zajímám, ale protože se jedná o území v Komín, je řešení především v kompetenci vedení této městské části. S paní Mgr. Miladou Blatnou starostkou Komína jsem o nutnosti zvýšení bezpečnosti již v minulosti jednal a věřím, že ve věci udělá maximum.
  Přikládám její vyjádření:


  Zajištění zabezpečení cyklostezky naše městská část urguje od nástupu nového vedení do funkce. Víme, že se jedná z pohledu dopravní bezpečnosti o naléhavou věc. B-KOM připravil projektovou dokumentaci, která byla součástí balíčku cykloopatření města Brna. Její financování bylo plánováno z evropských peněz. Bohužel tento záměr města nevyšel. Informaci jsme se dozvěděli zhruba v listopadu 2016. Při následujících jednáních ale bylo jasné, že město má zájem ochranu cyklostezky řešit. Aktuálně mně bylo od vedoucího odboru dopravy magistrátu sděleno, že v současné době město připravuje plán oprav komunikací a dopravního značení. V této chvíli je realizováno stanovení dopravního značení cyklostezky. Samotné osazení svodidel (betonové svodidlo včetně ocelového zábradlí) je plánováno v březnu 2017.

  JUDr. Tomáš Kratochvíl, starosta
  Zobrazení :  107
 • Dobrý den, dala jsem dotaz na Technické sítě Brno, Veřejné osvětlení, že když se jde z ulice Opálkovy poschodech kolem staré pošty na ulici Pod Horkou, tak tam nesvítí veřejné světlení, což je nepříjemné, hlavně za tmy. Chodí tudy dost lidí. Odpověděli mně, že není tato část v jejich kompetenci, že se mám obrátit na UMČ Bystrc. Tímto tak činím a doufám, že bude brzy sjednaná náprava. Děkuji.

  pondělí, 09 leden 2017   Dana Novosádsová
  Dobrý den,

  veřejné osvětlení u bývalé pošty není v majetku městské části. Jedná se o účelové osvětlení, které bylo vybudováno vlastníkem budovy, aby osvětlovalo přístup k dříve hojně navštěvované poště a telekomu. V současné době budova neslouží veřejnosti a její nový vlastník nemá zjevně zájem na nasvětleném přístupu k ní. Lampy jsou ve velmi špatném stavu a byla by nutná jejich kompletní rekonstrukce. Pro představu o finanční náročnosti, cena za jeden sloup VO, včetně připojení se pohybuje kolem 60.000,- Kč. Při počtu 8 ks sloupů se tedy jedná o cca 0,5 miliónu korun.

  Dříve velmi frekventovaný chodník má dnes vzhledem k přemístění pošty již jen velmi malý dopravní význam a slouží prakticky pouze jako zkratka pro přístup na Opálkovu ulici. Z toho důvodu se neprovádí ani jeho zimní údržba a investice z rozpočtu městské části do nového osvětlení vzhledem k výše uvedenému není rovněž v plánu.


  Ing.Radek Bárta, vedoucí odboru životního prostředí a dopravy
  Zobrazení :  73
 • Dobrý den, mám dotaz, kdy se začne s výstavbou prodloužení tramvaje z konečné k ulici Teyschlova a dále na Kamechy. Bohužel, se nemohu nikde dopátrat/město Brno, MMB, dopravní podnik/kdy bude stavba realizována. Děkuji.

  sobota, 07 leden 2017   Woltärová D.
  Vážená paní,

  podle posledních inormací, které máme z magistrátu, se nyní připravuje výběrové řízení na zpracovatele dokumentace pro územní řízení na tuto stavbu. Zahájení stavebních prací se předpokládá cca 2019/2020.

  S pozdravem

  Jaroslav Mráz, odbor životního prostředí a dopravy
  Zobrazení :  180