Doprava, komunikace
Rozbalit vše Sbalit vše
 • Dobrý den, bylo by možné zamezit parkování kamionů na parkovišti před ZŠ Vejrostova? Např. v pondělí 2.10. v době třídních schůzek parkoviště blokovaly tři kamiony. Děkuji

  pátek, 06 říjen 2017   Veronika
  Vážená paní,
  parkování velkých nákladních vozidel nejen na uvedeném parkovišti jsme se v minulosti snažili řešit opakovaně s odborem dopravy MMB, který o dopravním značení a organizaci dopravy v Brně rozhoduje. Situace je však taková, že k omezení vjezdu vozidel na parkoviště na základě tonáže musí existovat zákonný důvod. V dané situaci tím důvodem může být pouze nedostatečná únosnost povrchu parkoviště. Obrátili jsme se proto na Brněnské komunikace, které mají parkoviště ve správě, jestli budou moci potvrzení v tomto smyslu vydat. Odpověď byla bohužel podle očekávání negativní.
  Pokusili jsme se tedy zvýšit bezpečnost na parkovišti alespoň změnou v organizaci dopravy - vyznačení parkovacích boxů, vč. jednoho místa pro autobus, žádostí podanou v dubnu 2017. Vzhledem k více než ročnímu skluzu, který má odbor dopravy MMB ve vyřizování dopravního značení zatím nebyla naše žádost projednána.
  Tím jsou v současné době naše možnosti prakticky vyčerpány a nezbývá než vyčkat výsledku projednání na MMB .
  S pozdravem


  Jaroslav Mráz, odbor životního prostředí a dopravy
  Zobrazení :  74
 • Dobrý den, bylo by možné zřídit vyhýbací záliv na ulici Filipova na straně, kde se neparkuje? Stejný záliv je již delší dobu zrealizován na ulici Opálkova a od té doby se auta krásně míjejí. Na ulici Filipova musí auta najíždět na obrubník nebo couvat půl ulice zpátky na žluté pruhy. Žluté pruhy by se zrušili a hned by bylo více parkovacích míst. Dále prosím projednat zrušení parkovacího místa pro vozíčkáře u domu č 15. Jediný vozíčkář v ulici tam stejně neparkuje. Parkuje právě na těch žlutých pruzích, které jsou vyhrazeny k vyhýbání, aby to měl ke svému bytu co nejblíže.

  čtvrtek, 05 říjen 2017   Adam
  Vážený pane,
  vyznačení výhyben vychází z ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací a případná nutnost couvání je tak ,,nutným zlem", aby se na ul. Filipova vůbec mohlo legálně parkovat.

  K Vámi navrženému vybudování nových výhyben v zálivech ve svahu pak musíme uvést následující. Na ulici jsou 3 výhybny před domy č. 8, 16 a 24. Naproti těmto výhybnám je ve svahu vždy již něco umístěno, ať už schodiště nebo kontejnerové stání. Na jiných místech svahu se pak vyskytují dřeviny, a to jak původní, tak i ty ze systémové výsadby. Odstranění těchto dřevin na úkor výhyben je pro nás nepřijatelné. Nehledě ke skutečnosti, že stavba výhyben by si vyžádala stavbu opěrných zdí, což by bylo ekonomicky neúnosné.

  Ve věci obecného vyhrazeného místa pro invalidy je potřeba si uvědomit, že toto místo slouží především pro návštěvy, případně pro rezidenty s průkazem ZTP, kteří nesplňují podmínky pro přiděleného vyhrazeného místa na SPZ. Invalidé zároveň nemají povinnost parkovat na obecných vyhrazených místech. Jediné obecné místo pro invalidy na této ulici nebudeme rušit.

  S pozdravem

  Jaroslav Mráz, odbor životního prostředí a dopravy
  Zobrazení :  55
 • Na Teyschlově ulici je dlouhodobě krizová situace s parkováním. Nad zadní Teyschlovkou se začlo stavět hřiště a stavební firma udělala zábor 2 parkovacích míst pro vjezd mezi domy. Vzhledem k tomu, že se staví 8-17 a pouze v pracovní dny, je nutné, aby tento zábor byl i o víkendech a v noci, kdy je parkování nejvíce třeba? Nebylo by možné cedule opatřit časovým ohraničením na dobu stavby a ve zbývajícím čase místa neblokovat?

  sobota, 23 září 2017   Petra
  Vážená paní,
  mezi domy č. 18 a 20 na ul. Teyschlova je sjezd ke trafostanici Eon s nájezdovým obrubníkem. Dle ustanovení § 27 odst. 1 písm n) zákona o provozu na pozemních komunikacích: ,,Řidič nesmí zastavit a stát před vjezdem na pozemní komunikaci z polní nebo lesní cesty nebo z místa ležícího mimo pozemní komunikaci." O parkovací místa se zde tak nejedná. Jsou zde také vynechány parkovací boxy.

  Probíhající práce souvisí s dokončováním objektu MŠ Kamechy II na ul. Říčanská a měly by být skončeny do konce září.


  S pozdravem

  Jaroslav Mráz, odbor životního prostředí a dopravy
  Zobrazení :  92
 • Neuvažujete o zrušení blokového čištění? Jak jsem dnes sledoval tak je to vcelku k ničemu. 7 aut na parkovišti a mezitím se proplétalo čistící auto. Měšťáčky přijely rozdaly pár pokut a jelo se domů

  čtvrtek, 21 září 2017   Honza
  Vážený pane,
  zřejmě máte na mysli velké parkoviště pod obchodním centrem MAX, kde parkovalo několik vozidel, přestože zde bylo platné dopravní značení dočasně zakazující stání vozidel a městská policie zde ukládala pokuty. Pro seznámení se se situací uvádím, že městská část Brno-Bystrc zajišťuje v souladu se Statutem města Brna blokové čištění místních komunikací. Odtahová firma nemá uzavřenou smlouvu s městskou částí, ale se správcem komunikací, se společností Brněnské komunikace a.s. a zajišťuje odtahy v celém městě Brně. Ne vždy se proto podaří odtáhnout všechna vozidla z čištěných komunikací. Toto pochopitelně ztěžuje práci úklidové firmě, která musí v případě, že vozidla zůstanou na komunikaci, vyčisti vozovku pod stojícími vozidly. Pověřený referent úřadu po každém blokovém čištění provádí kontrolu provedených prací, pokud by odvedená práce byla v rozporu s platnou smlouvou, práci nepřevezme a nedodělky musí být na místě odstraněny. Kvalita práce úklidové firmy je vysoká, tak tomu bylo i při včerejším čištění parkovišť, kdy se podařilo i přes ztížené podmínky odvést kvalitní práci.
  I přes obtíže s vozidly, jejichž provozovatelé nerespektují dopravní značení, nelze rezignovat na provádění čištění komunikací, neboť toto je uloženo zákonem.

  S pozdravem

  Ing. Yveta Bičanová, odbor životního prostředí a dopravy
  Zobrazení :  66
 • Dobrý den, nešla by prosím na ulici Přístavní - před byt.domy č.10, směr Pramínek, prodloužit pěší komunikace až k budce E.on? Ráno, když rodiče dovážející děti do Pramínku zajíždějí autem až těsně před vchod Pramínku, kam sice silnice zasahuje, ale již chybí chodník, je situace docela komplikovaná a obvzlášť menší děti nejsou pro couvající auta dostatečně viditelné a mnohdy do nich sice ne ve velké rychlosti najíždí. Vím, že se asi jedná pouze o tuto situaci, ale i tak mi to přijde dost nebezpečné. Děkuji Tereza

  středa, 20 září 2017   Tereza
  Vážená paní,
  v první řadě je potřeba si uvědomit, že se jedná o obytnou zónu označenou příslušným dopravním značením, kde smějí chodci užívat pozemní komunikaci v celé její šířce, řidič přitom musí dbát zvýšené ohleduplnosti vůči chodcům, které nesmí ohrozit.; v případě nutnosti musí zastavit vozidlo. Stání je dovoleno jen na místech označených jako parkoviště.
  Popisujete dopravní situaci, které se účastní na jedné straně motorizovaní a na druhé straně pěší, ale pořád jsou to rodiče dětí ze školky nebo školy. Předpokládá se tedy, že tyto dvě skupiny uživatelů by se měly navzájem respektovat, neboť v první řadě by jim mělo jít především o bezpečnost dětí.
  Chodník vede až k trafostanici, byť se jednou musí přejít vozovka.
  Řešení celého problému neleží na MČ, ale na samotných rodičích nebo v krajním případě na policii, kde už se však nedají vyloučit sankce.

  S pozdravem

  Jaroslav Mráz, odbor životního prostředí a dopravy
  Zobrazení :  50
 • Dobrý den,mám dotaz ohledně "PODCHODU" na ulici Heyrovského směrem k fotbalovému hřišti.Před tímto podchodem je umístěna značka "ZÁKAZ VJEZDU MOTOROVÝCH VOZIDEL".Jak vidno každým dnem si zde žádný z řidičů neláme s touto hlavu a suveréně si zde jezdí jako o život.A to nemluvím v dnech zápasů!To je zde nemožno konat procházky s malými dětmi a vůbec zde chodit!Musíme neustále uskakovat bezohledným řidičům a tatínkům,kteří vozí své ratolesti na tréninky.Udělá už někdo konečně po několika letech v této věci pořádek????

  neděle, 10 září 2017   Hynek Z.
  Vážený pane,

  u vjezdu do tunelu je umístěna značka ,,zákaz vjezdu všech vozidel (v obou směrech)“ s dodatkovou tabulkou ,,mimo dopravní obsluhy“. Pojem dopravní obsluhy je definován v zákoně o provozu na pozemních komunikacích. Úřad nemá zákonné zmocnění kontrolovat jednotlivá vozidla, jestli jsou či nejsou dopravní obsluhou. Tuto možnost má pouze policie. Váš poznatek předáme Městské policii Brno, revíru Bystrc. V případě konkrétního nerespektování dopravního značení se můžete obrátit přímo na místní služebnu Městské policie Brno, revír Bystrc, tel. 546 214 444.
  S pozdravem

  Jaroslav Mráz, odbor životního prostředí a dopravy
  Zobrazení :  93
 • Dobrý den, koho prosím napadlo naplánovat blokové čištění na Kamechách a Teyschlove na 1.školní den(4.9.)? Děti na první stupni mají symbolickou hodinu a rodiče jsou většinou doma (i s auty). Přijde mi to opravdu zbytečné... Děkuji.

  neděle, 03 září 2017   Mara
  Vážený pane,

  pří plánování termínů blokového čištění na daný kalendářní rok se snažíme vyjít vstříc většinovým potřebám obyvatel, čištění probíhá až od 8 hodin místo původních 7 hodin právě kvůli rodičům školáků a dále nečistíme o prázdninách. Také nikdy nečistíme celou oblast v jeden den, ale vždy jen vybrané ulice, aby bylo kam auta přeparkovat. Nerozumíme proto, jaké Vám vznikly v souvislosti s dnešním čištěním ulic na trase MHD (Říčanská, Teyschlova - část a Kamechy - část) problémy, když zbylé ulice v obytném souboru Kamechy a větší část ulice Teyschlova se nečistily. Při současném počtu automobilů je potřeba počítat s tím, že ne vždy bude volné místo těsně u vybraného cíle cesty a je tak nutno počítat s časovou rezervou na dojití.
  S pozdravem


  Ing. Yveta Bičanová, odbor životního prostředí a dopravy
  Zobrazení :  106
 • Dobry den, chcel by som sa opytat, ci sa neuvazuje o vytvoreni prechodu pre chodcov pre ulice Nad Prehradou a Rakovecka smerom k priehrade? Pripadne neuvazuje sa nad vytvorenim nejakych schodikov k naslednemu vyslapanemu chodniku k priehrade? Momentalne ne-riesenie mi pride trochu nebezpecne. Vdaka

  pátek, 28 červenec 2017   Peter
  Vážený pane,
  v souvislosti s plánovanou výstavbou dvou zastávkových zálivů pro obousměrnou zastávkou Sýčky vzniknou na křižovatce Rakovecká-Podkomorská také dva přechody pro chodce. S pozdravem

  Jaroslav Mráz, odbor životního prostředí a dopravy
  Zobrazení :  89
 • Rád bych se zeptal, zda je MC Bystrc investorem, nebo nejak dohlizi na rekonstrukci chodniku na ulici Odbojarske? Protoze novy asfaltovy povrh, ktery tam nedavno polozili, je jeste horsi nez ten pred tim. Na krizovatce s ulici Pod horkou jsou tam dokonce uplne vlny jak asi asfalt stekal. Proto by se chtel zeptat, zda se bude povrh reklamovat a take proc se tam nedala dlazba, ktera by vypada mnohem lepe. Takhle je to uplne zfusovane a vyhozene penize. Diky

  úterý, 25 červenec 2017   Jiri
  Dobrý den,
  výměnu povrchu chodníku při ulici Odbojářské v úseku od ul. Pod Horkou ke křižovatce s ul. Kníničskou realizuje a investorem je správce chodníku společnost Brněnské komunikace, a.s. Dle sdělení zástupce společnosti na ulici Odbojářské není chodník v úseku od ul. Kníničské ještě hotový . V současné době jsou zde nové chodníkové obrubníky, srovnané stávající kamenné silniční obrubníky a asfaltobetonem srovnaný podklad. Nášlapná vrstva z litého asfaltu se bude teprve realizovat a následně bude chodník dokončený. Na chodníku se provádí běžné údržbové práce, které spočívají v obnově stávající konstrukce. Nejedná se o opravu nebo rekonstrukci, na které je vyžadovaná projektová dokumentace, proto nemohlo dojít ke změně materiálu povrchu.
  Výměnu povrchu v úseku od křižovatky s ul. Pod Horkou realizovala pro investora dodavatelská firma. Technik prověří stav na místě a v případě závad bude u zhotovitele reklamovat.

  S pozdravem

  Ing. Yveta Bičanová, odbor životního prostředí a dopravy
  Zobrazení :  68
 • Dobrý den, chtěl bych se zeptat, co se chystá v okolí konečné trolejbusu na Černého. Jsou tam značky se zákazem zastavení od 22.7., které budou blokovat několik desítek parkovacích míst, což v této oblasti způsobí úplný kolaps.

  čtvrtek, 20 červenec 2017   Jan
  Dobrý den,


  Brněnské komunikace, a.s. budou provádět v místě smyčky trolejbusů MHD a parkoviště při ulici Černého opravu vozovky. Uzavírka komunikace byla povolena Odborem dopravy MMB se souhlasem Policie ČR v termínu 22.07.2017 (6.00 hod. – 24:00 hod.)


  Ing. Radek Bárta, vedoucí odboru životního prostředí a dopravy
  Zobrazení :  72
 • Dobrý den. Nedávno přesunuli zastávku MHD Vondrákova o několik metrů níže. Je tato změna trvalá? Bude přesunuta i ta čekárna, kde sedávají starší lidé? Ti mají potom potíže se přesunout k autobusu nabo trolejbusu, který zastaví na zastávce. Děkuji. Piskor

  čtvrtek, 20 červenec 2017   Michael Piskor
  Dobrý den,  

  o přesunu zastávky nemáme k dispozici žádnou informaci. Zřizovatelem zastávek MHD je Dopravní podnik města Brna a můžete proto svůj dotaz směřovat přímo na jeho webové stránky do rubriky dotazy -připomínky. ( http://dpmb.cz/cs/dotazy-pripominky)


  Ing. Radek Bárta, vedoucí odboru životního prostředí a dopravy
  Zobrazení :  130
 • Dobrý den, chci upozornit na špatný stav přechodu pro chodce mezi ulicemi Nad Přehradou a Kachlíkova. Chybí osvětlení a značení na silnici je zcela smazané. Dále křižovatku ulic Nad Dědinou a Páteřní mohou chodci přejít jen s nasazením života. Přechod zde není pro jistotu žádný. Děkuji

  čtvrtek, 15 červen 2017   Tomáš Kabát
  Vážený pane,
  obě komunikace od křižovatky Nad Dědinou-Kachlíkova směrem k OS Panorama jsou stále ve správě developera M. S. Panorama, s.r.o., který má také povinnost udržovat jejich vodorovné dopravní značení. Vyzveme je proto k nápravě.

  Tyto nové komunikace byly navrženy v souladu s platnými normami, včetně jejich osvětlení. Jestli máte namysli přímo tzv. nasvětlení přechodu, tak to postupně provádějí Technické sítě Brno u vybraných asi deseti přechodů, které městská část doporučila a kde je to dopravně opodstatněné. Toto nasvětlování však probíhá pomalu a to jsou v senamu přechody s neporovnatelně vyššími intenzitami provozu. V nejbližších letech tak nasvětlení tohoto přechodu není reálné.
  K přejití ulice Páteřní je možno využít přechodu u vyústění na ul. Rakoveckou. Požadavek na zřízení nového přechodu v požadovaném místě byl již v minulosti ze strany příslušných správních orgánů (odbor dopravy MMB a PČR) zamítnut s odkazem na malou intenzitu chodců a dále pro nepřehlednost křižovatky, která je do zatáčky


  Jaroslav Mráz, odbor životního prostředí a dopravy


  Zobrazení :  82
 • Dobrý den, chtěl bych se zeptat jakým způsobem a pro koho platí zákaz vjezdu na konci ulice Laštůvkova ve směru k základní škole (nad OC Letná) dále dozadu ke konečné trolejbusové linky 30. Chodím tudy často a nezřídka se stává, že zde projíždí osobní auta a hlavně poměrně často ne zrovna pomalu. Zajímalo by mě, zda existují nějaké výjimky pro vjezd, nebo by nešlo umístit minimálně v prostoru před školou ocelové sloupky, které se dají v případě potřeby spustit k zemi. Jedná se hlavně o to, že je tu základní škola a pohybuje se tu hodně dětí a myslím si, že to není zrovna bezpečné, aby tudy projížděla auta. Řidiči se na vás navíc často dívají, že vy-chodci jste tu ti, co tam nemají co dělat. Další část dotazu by se týkala i zbytku ulice Laštůvkova, kde řidiči jezdí neúměrně rychle, vzhledem k šířce komunikace a počtu stojících aut a nejednou se tu dvě protijedoucí auta málem srazily, protože jely moc rychle. Uvažuje se o nějakém opatření do budoucna (zpomalovací prahy apod.)? A nebo další problémový úsek – co nějaké omezení rychlosti okolo prostoru mateřské školky (zpomalováky, zábradlí, cokoliv pro zvýšení bezpečnosti)? Děkuji

  čtvrtek, 15 červen 2017   Jarda
  Vážený pane,
  v daném úseku komunikace je dopravním značením zakázán vjezd všech vozidel mimo dopravní obsluhy. Pojem dopravní obsluhy je definován v zákoně o provozu na pozemních komunikacích. Dopravní obsluhu budou reálně tvořit většinou obyvatelé okolních domů, kteří by měli dopravní situaci znát a svoji jízdu tak přizpůsobit předpokládanému pohybu chodců na vozovce. Na druhou stranu i chodci by si měli uvědomit, že se pohybují po vozovce a podle toho se zde chovat, nejedná se o chodník. Výsuvné sloupky se používají v případě pěší zóny, zde nemají opodstatnění, neboť musí být zajištěn příjezd k domům. Námětem na úpravu rychlosti na komunikaci před MŠ se zabývala komise dopravní a bezpečnostní, která snížení rychlosti ani zpomalovací prahy nedoporučila, doporučila však instalaci bezpečnostního zábradlí před vchod MŠ. O toto zábradlí jsme již požádali Odbor dopravy MMB.
  S pozdravem

  Jaroslav Mráz, odbor životního prostředí a dopravy
  Zobrazení :  81
 • Dobrý den,chtěl bych se zeptat v kterém termínu bude probíhat blokové čištění na ul.Křepelčí,v rozpisu blokového čištění není tato ulice v seznamu.Je to z důvodu dovolené.Mockrát děkuji za informaci.

  středa, 14 červen 2017   Beránek Luděk
  Dobrý den,
  komunikace Křepelčí leží v katastrálním území Žebětín. Hranice mezi k.ú. Bystrc a k.ú. Žebětín prochází právě ulicí Křepelčí. O termínu blokového čištění se prosím, informujte na MČ Brno-Žebětín.

  S pozdravem

  Ing. Yveta Bičanová, odbor životního prostředí a dopravy
  Zobrazení :  45
 • V okolí ulice Jakuba Obrovského se potýkáme s těmito problémy: Ve všedních dnech, ale i o víkendech při tréninku i při zápasech přijíždí účastníci k areálu Ragby a parkují kde se dá. S jí Stojí na chodnících, zabraňují tak volnému průchodu lidí. Příjezdem i odjezdem ruší občany této ulice ve dne i hlavně ve večerních hodinách. Není příjemné poslouchat neustálé bouchání dveří aut a halas lidí. Občané bydlící na této ulici mají problém se zaparkováním, není vyjimkou, že zde bývá zaparkován i autobus. Prosíme vás tímto o spolupráci při řešení tohoto problému, zda by bylo možné kontaktovat provozovatele tohoto areálu a dohodnout s ním využívání jejich vlastních parkovacích míst na parkovišti u sportovního areálu. Bylo by také dobré vyzvat Městskou policii k častějším kontrolám této ulice a okolí. Děkuji za pomoc

  pondělí, 12 červen 2017   Hana Ošmerová
  Vážená paní,
  kontrola dodržování dopravních předpisů v souvislosti s parkováním je v kompetenci Městské policie Brno. Místní služebnu Městské policie Brno na uvedený problém upozorníme. Nejúčinnější však bude, když konkrétní případy parkování vozidel na chodníku oznámíte přímo městské policii.

  Co se týká návštěvníků areálu Ragby a jejich parkování na ul. J. Obrovského Vás asi zklamu, ale podle zákona o pozemních komunikacích smí tato parkovací místa užívat kdokoli bezplatně obvyklým způsobem, mj. i návštěvníci hřiště. Obyvatelé okolních domů na tato parkovací místa nemají větší právo než kdokoli jiný. Místa se nacházejí na veřejných pozemcích a byla vybudována ze veřejné peníze. Jedinou možností jak zvýhodnit obyvatele Bystrce by bylo zavedení rezidentního parkování. K rezidentnímu parkování se Městská část Bystrc po zvážení všech pozitiv a negativ prozatím nepřipojila.

  S pozdravem

  Jaroslav Mráz, odbor životního prostředí a dopravy
  Zobrazení :  124
 • Dobrý den, mám dotaz ohledně parkování na Kamechách II - Přírodní a přilehlé ulice. Vzhledem k nízkému počtu parkovacích míst zde lidé parkovali tzv. " kde se dalo ", po 1+ hodině zde prakticky místo na parkovišti nenaleznete. POsledních pár dní nacházíme za čelním sklem vzkazy od MP a jsme pokutování. Můj dotaz zní , kde tedy máme parkovat ??? Bude nějaké záchytné parkoviště ? Staví se tu další nové domy, které město muselo odsouhlasit, a tak se ptám, myslelo město na to, že lidé, kteří zde bydlí mají automobily a rádi bychom parkovali u svých domovů? Pokud mi nebudete moci na tuto otázku, prosím pošlete kontakt na kompetentní osobu, se kterou bychom mohli problém dále řešit. Děkuji za odpověď.

  úterý, 23 květen 2017   Klára Dolhá
  Speciální stavební úřad pro pozemní komunikace ÚMČ Brna, Brno – Bystrc, Odbor stavební, vydal dne 20.09.2016 stavební povolení pro stavbu (stavební objekt) SO 01 – Parkoviště a chodníky – pozemní komunikace v Obytném souboru Kamechy II. a III. etapa. Jedná se o 114 parkovacích stání při ulici Přírodní a 128 parkovacích stání při ulici Listnatá. Se stavbou bylo započato.

  Ing.arch. Eva Nováková, odbor stavební
  Zobrazení :  136
 • Chtěl bych se zeptat, zda se neplanuje rekonstrukce povrchu silnice Kníničská, když už nejaká vetší přestavba je u ledu? Bohužel, celá silnice je v dezolatním stavu a v pravém pruhu se místy nedá jet. Vím, že není na území Bystrce a majitelem je město, ale nemohla by bystrcká radnice iniciovat rekonostrkukci vozovky, protože ji většinou využívají právě obyvatele Bystrce? Diky Jirka

  čtvrtek, 18 květen 2017   Jiri
  Vážený pane,
  silnice Kníničská je v majetku Jihomoravského kraje, její správu provádějí Brněnské komunikace pro Správu a údržbu silnic JMK. Nemáme informace, že by se chystala její rekonstrukce. Zodpovědní pracovníci Brněnských komunikací komunikace pravidelně projíždějí, její stav je jim tak znám, ale vše je otázkou uvolnění financí.

  S pozdravem

  Jaroslav Mráz, odbor životního prostředí a dopravy
  Zobrazení :  112
 • Dobrý den, prosím o informaci, kdy a kde bude realizována nová autobusová a tramvajová zastávka pro obsluhu komplexu Panorama. Děkuji

  čtvrtek, 11 květen 2017   Martin
  Vážený pane,

  nová tramvajová zastávka ,,Nad Dědinou“, o které se uvažovalo v souvislosti s výstavbou OS Panorama, nebude realizována. Dopravní podnik města Brna a Odbor dopravy MMB se k zastávce vyjádřili negativně z důvodu nedostatečné délky nástupní hrany, snížení cestovní rychlosti a blízkosti zastávky Rakovecká. Investor tak požádal o upuštění od vybudování tramvajové zastávky, tím se zabývalo Zastupitelstvo MČ, kdy požadavku investora vyhovělo, bylo však také dohodnuto, že nová autobusová zastávka ,,Sýčky“ na ul. Rakovecké bude vybudována v zastávkovém zálivu na místo pouhého vyznačení na vozovce, jak byl původní záměr. Tato změna přispěje k zachování plynulosti dopravy na Rakovecké.

  Zmíněná autobusová zastávka Sýčky bude vybudována v místě vyústění nové komunikace na Rakoveckou. Původní termín realizace, který předpokládal investor, měl být červenec 2017. Podle posledních informací bude termín realizace posunut kvůli protahujícím se jednáním mezi investorem, městem Brnem a Správou a údržbou silnic JMK, která má silnici Rakoveckou ve správě. Bližší informace nemáme, neboť nejsme účastníky zmíněných jednání.


  S pozdravem

  Jaroslav Mráz, odbor životního prostředí a dopravy
  Zobrazení :  108
 • Dobrý den zajímalo by mě v Bystrci se už při blokovém čištění neodtahují auta? Jen dávají pokuty a jen někomu? Sledoval jsem pár čištění v okolí (ne nonstop) a zaujalo mě to i dnes po čištění když jsem procházel ulicí a jedno auto pokutu, další 4 nic. A odtahování? Taky letos nějak nejsou akční. Já jen jestli má příště smysl přeparkovávat. Děkuji

  úterý, 09 květen 2017   Jarda
  Vážený pane,

  je nezbytné, aby při blokovém čištění na dané komunikaci neparkovala žádná vozidla, která znesnadňují, někdy až znemožňují mechanizované vyčištění vozovky. Proto jsou také do jednotlivých ulic s časovým předstihem umísťovány příslušné dopravní značky. Blokového čištění se účastní více nezávislých subjektů:
  Městská část, která organizuje průběh blokového čištění po administrativní a technické stránce,
  Městská policie, která řeší přestupky v dopravě a uděluje tedy i zmíněné pokuty,
  Brněnské komunikace, které za vlastníka komunikace jsou oprávněny odstranit vozidla zanechaná na komunikaci.

  Zástupci městské části nejsou přítomni činnosti Městské policie ani Brněnských komunikací, proto jejich činnost v zásadě neovlivňují. V některých případech jsme však nuceni požádat je o součinnost, zejména když zanechané vozidlo výrazně omezuje možnost vyčištění komunikace, nebo když řidiči nerespektují dopravní značení a na parkovišti zastavují i přes to, že zde právě probíhá nástřik dopravního značení (typicky parkoviště pod OC Max nebo před Radnicí).

  Závěrem musím souhlasit s Vaším poznatkem, že v Bystrci se od roku 2016 odtahuje méně aut než tomu bývalo. Souvisí to zřejmě s přesunem záchytného parkoviště z Bohunic do Slatiny a tedy i výrazně delší odtahovou vzdáleností.

  S pozdravem

  Jaroslav Mráz, odbor životního prostředí a dopravy
  Zobrazení :  153
 • Dobrý den, chtěl bych se zeptat, kdo měl na starosti výběr opravovaných míst na pozemních komunikacích v horní Bystrci? Tzv. "látování" děr. S hrůzou zjišťuji, že se celé odehrálo asi jen namátkovým výběrem.. Tuhle uděláme, tuhle ne.. Mluvím zejména o hl. komunikaci Vejrostova v trase poblíž točny Ečerova ve směru do centra, dále o komunikaci Kamechy, poblíž připojení ul. Lýskova, a také ul. Kuršova, kde je situace velmi vtipná.. některé malé díry byly opraveny, ale velkých 20x30, např. u popelnic mezi vchodem Kuršova 26 a 28, si nikdo nevšímá.. Podobná je situace i na ul. Odbojářské.. Vždyť po těch komunikacích sami jezdíte, Vy jste si ničeho nevšimli?

  úterý, 02 květen 2017   Petr
  Vážený pane,
  tyto komunikace jsou ve správě Brněnských komunikací, a.s., a opravy jsou tak čistě v jejich režii včetně výběru míst a rozsahu. Příslušný sektorář Brněnských komunikací, a.s., komunikace přibližně jednou týdně projíždí, takže jejich stav je mu znám. Bližší informace by Vám sdělily přímo Brněnské komunikace, a.s.

  S pozdravem

  Jaroslav Mráz, odbor životního prostředí a dopravy

  Zobrazení :  75