Vedení MČ, Rada a Zastupitelstvo MČ
Rozbalit vše Sbalit vše
 • Dobrý den pane starosto,v uplynulých osmi letech bylo v Bystrci dobrým zvykem včasné informování občanů o výsledku jednání Rady MČ Brno-Bystrc včetně všech schválených příloh. Proč u 8/1.mimořádné RMČ, konané 28.11.2018 chybí schválené přílohy - zejména narychlo a účelově měněný Volební řád Zastupitelstva MČ Brno-Bystrc, skrze volbu kontrolního výboru při zastupitelstvu? Takhle si představujete naplňování svých slov: "Koalice bude ovšem spolupráci vždy otevřena"? To je dosti smutné, a na náhody tipu - "úředníci zapomněli přílohu zveřejnit"- opravdu nevěřím. M. Klimeš

  čtvrtek, 06 prosinec 2018   M.Klimeš
  Vážený pane zastupiteli,

  na Vaši připomínku o účelovém nezveřejňování příloh bodů, které Rada MČ schválila, si Vám dovoluji připomenout řízený dokument ÚMČ Brno-Bystrc TAJ/OVV/197 „Směrnice pro zpracování a předávání materiálů na schůzi Rady MČ Brno-Bystrc a na zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Bystrc, a zpracování a předávání zápisů z těchto jednání“, platný od 21. 2. 2017 a rušící již dříve platný dokument stejného názvu z 6. 12. 2012 (ve věci zveřejňování příloh obsahově i nadále stejný), který říká:

   

  Čl. II, „Postupy a zásady“:

  bod 14)

  Příloha, která je přílohou bodu projednávaného v RMČ a následně předkládaného ke schválení ZMČ, tj. RMČ doporučuje ZMČ věc k rozhodnutí, není přiložena k zápisu z RMČ, je uložena na organizačním úseku (tzv. „ověřená příloha“).

   

  Č. IV „Předávání zápisů ze schůze RMČ/zasedání ZMČ“

  1) Zápis ze schůze RMČ je organizačním úsekem předáván takto:

  na www.bystrc.cz                                          bez chráněných údajů, tj. vykřížkované v textu zápisu,  bez ověřených příloh a  příloh obsahujících chráněné údaje 

   

  Z výše uvedeného vyplývá, že po převážnou dobu Vašeho působení ve funkci místostarosty městské části Brno-Bystrc byla tato směrnice platná a k jejímu důslednému uplatňování jste neměl připomínky. Nevím, zda je možné uvěřit, že jste si za osm let, kdy jste byl ve funkci místostarosty za KDU-ČSL, nevšiml, že právě za Vašeho působení, konkrétně dne 6. 12. 2012, došlo ke schválení postupu, který u mě nyní kritizujete, ač já nejsem ten, za jehož působení byl zaveden. Dá se říci, že si stěžujete sám na sebe. Uvedené přílohy byly zaslány v materiálech k jednání ZMČ Bystrc všem zastupitelům, tedy i Vám a to dne 30. 11. 2018, navíc vždy jsou také po žádosti jakéhokoliv zastupitele k dispozici na odboru vnitřních věcí. Vidím ve Vašem dotazu spíše snahu opozice za každou cenu kritizovat a vytvářet pro občany nepravdivý a zavádějící obraz fungování radnice.

  Tímto považuji Vaši připomínku za vyřízenou.

   

  JUDr. Tomáš Kratochvíl, starosta

  Zobrazení :  59
 • Dobrý den, složení komisí, které jsou atuálně zveřejněné na webu už má finální podobu? Pokud ano, jaké jsou důvody redukce členů s proč v nich nejsou zástupci opozičních stran (tak jako v minulých obdobích)?

  úterý, 04 prosinec 2018   Pavel
  Vážený pane,
  komise Rady MČ Brno-Bystrc byly zařízeny jako sedmičlenné. Doposud nebyl stanovený počet členů naplněn, jelikož návrhy na obsazení míst do doby schvalování nedodaly všechny politické subjekty, zúčastněné v Zastupitelstvu MČ Brno-Bystrc.


   Ing. Dana Kalousková, odbor vnitřních věcí
  Zobrazení :  45
 • Dobrý den, v zápise Rady ze dne 21.3. stojí : 1.01 Náplň činnosti komise RRBN Rady MČ Brno-Bystrc – aktualizace Rada MČ Brno-Bystrc schvaluje Náplň činnosti komise Redakční Rada Bystrckých novin Rady MČ Brno-Bystrc dle přílohy č. 1 tohoto bodu. Tato příloha není součásti přiložených příloh, prosím o její zveřejnění. Děkuji.

  pátek, 20 duben 2018   KarelK
  Vážený pane, vzhledem k tomu, že náplň činnosti komise RRBN, předložená pod bodem 1.01 do 7/38. schůze Rady MČ Brno-Bystrc dne 21.3.2018, nebyla schválena (jak je patrno ze znění zveřejněného zápisu), nemůže být jako jeho součást zveřejněna.


  Ing. Dana Kalousková, vedoucí odboru vnitřních věcí
  Zobrazení :  45
 • Dobrý den, Rada dne 28.2. projednávala odvolání 7 členů komisí. Co bylo důvodem návrhu k jejich odvolání? Děkuji

  středa, 28 březen 2018   KarelK
  Dobrý den, pane KarleK,
  v zápise ze 7/37. schůze RMČ dne 28. 2. 2018, který je zveřejněn na webových stránkách radnice, je v článku 1.01 Zprávy o činnosti komisí Rady MČ Brno-Bystrc za I. pololetí roku 2017 uvedeno, že na základě ustanovení Statutu komisí bylo navrženo odvolání celkem sedmi členů komisí. Odvoláni nakonec byli celkem dva (a jeden nový jmenován), pět navržených odvolání Rada MČ Brno-Bystrc neschválila.
  S materiálem Statut komisí Rady MČ Brno-Bystrc, na jehož základě bylo odvolání členů navrženo (uvádí se v něm, že předseda komise mám povinnost navrhnout na odvolání člena, pokud má v rámci jednoho kalendářního roku více než 50% absencí celkem, nebo druhou neomluvenou) se můžete seznámit, pokud po předchozí domluvě navštívíte vedoucí odboru vnitřních věcí Ing. Danu Kalouskovou, která Vám materiál k prostudování předloží. Materiál je příliš obsáhlý a tato rubrika není primárně určena ke zveřejňování příloh a důvodových zpráv, spíše pro základní informace občanům. Všechny materiály jsou ovšem veřejnosti přístupné.

  JUDr. Tomáš Kratochvíl, starosta
  Zobrazení :  77
 • Pane starosto, - výrok o rozevírajících nůžkách mezi odměnami nezastupitelů a zastupitelů v komisích jste na Setkání s občany vyslovil Vy, čímž jste upozornil na plošné zvýšení platů stát. zaměstnanců. Předpokládám, že Vy sám jste přidáno dostal. - to, že na tento podnět nereagujete, vyvoláváte dojem, že Vám jako reprezentantu stát. správy je lhostejné, že někteří zastupitelé často absentující v komisích, jsou za své absence odměňování z daní nás občanů. - dobře víte, že součástí jednání každé komise je bod, kdy tajemník komise informuje členy o tom, co se událo na jednání zastupitelstva a Rady. Navíc členům Rady nic nebrání, aby se jako hosté jednání komisí zúčastnili - např. Vaše účast na jednání komise KaL v souvislosti s Bystrckými hody. Naopak situace, kdy předsedy 5 z 10 komisí jsou členové Rady, oprávněně vyvolává dojem, že jde především o kontrolu a ovlivňování jejich jednání, příp. i o další odměňování neuvolněných členů Rady. Proto se ptám, zda se Rada bude těmito podněty zabývat nebo ne - stačí jednoslovná odpověď. Před blížícími se volbami to bude jistě důležitá informace pro rozhodování se nás občanů. Děkuji.

  neděle, 11 únor 2018   KarelK
  Vážený pane Karle K.,
  vzhledem k minimálnímu zájmu o přetvoření pravidel a k velké finanční zátěži z rozpočtu MČ, není uvažováno o změně.
  Část Vašeho tvrzení jsou spíše dojmy (jak správně uvádíte) a ne korektní fakta. Výrok, který mně přikládáte, není můj. Pokud absence členů komisí na jednáních komisí Rady přesáhne určitého počtu, jsou odvoláni.
  S pozdravem,

  JUDr. Tomáš Kratochvíl, starosta
  Zobrazení :  103
 • Dobrý den, koncem minulého roku proběhlo setkání občanů s vedením Bystrce v restauraci La Corrida. Mimo jiné tu zazněly následující podněty, s kterými neprojevili zúčastnění starosta T. Kratochvíl i místostarostové J. Petr, M. Klimeš a T. Přibislavský zásadní nesouhlas. 1/ navýšení odměn členů komisí nezastupitelů, protože plošným přidáním státním zaměstnancům se opět rozevírají nůžky mezi odměnami členů zastupitelů a nezastupitelů ( v roce 2016 5x vyšší, v roce 2017 3,5x) za tutéž činnost. 2/vyplácet odměny členům komisí zastupitelům pouze za ta jednání komisí, kterých se zúčastní, stejně jako je to uplatňováno u členů nezastupitelů 3/ upravit pravidla jmenování členů komisí (poradních a iniciativních orgánů Rady) tak, aby členy či předsedy nebyli sami radní, protože je naprosto absurdní, aby radní radili sami sobě. Navíc to vyvolává věřím neopodstatněný dojem, že jde o snahu kontrolovat výstupy z komisí či snahu si "finančně přilepšit". Chci se tedy zeptat, zda se Rada již těmito podněty zabývala (a s jakým výsledkem) nebo kdy se k tomu chystá. Děkuji.

  neděle, 04 únor 2018   KarelK
  Dobrý den,
  podněty na změnu při zmíněné debatě zazněly jen od jednoho člena komisí - pana Kašpárka. Na rozdíl od některých členů, kteří nejsou zastupiteli a jsou členy komisí, nemám žádný návrh na změnu týkající se navýšení odměn. Pokud ovšem bude zásadní a většinový zájem na změny, budeme reagovat. Z cca různých 80 členů komisí a výborů jsou požadavky na změnu současně fungujícího systému ojedinělé. Já sám osobně za účast v komisích nijak odměňován nejsem.
  Radní a zastupitelé naopak jsou mnohdy lépe informováni o problematice projednávaných bodů a mohou dalším kolegům ,,osvětlit“ situaci a lépe poté situaci posoudit. Jejich účast, pane Kašpárku, na základě Vašeho požadavku zakazovat nebudeme.
  V České republice je zcela běžné, že zastupitelé, radní, místostarostové i starosta jsou členy poradních orgánů.

  JUDr. Tomáš Kratochvíl, starosta
  Zobrazení :  91
 • Dobry den, v Bystrckych novinach 1/2, Unor, rocnik XXVIII/2018 je ve Zpravy z jednani rady... informace o souhlasus realizaci "ZIP LINE DPMB BRNO". Muzete k tomuto zverejnit nejake blizsi informace? Dekuji, P.Eis.

  neděle, 04 únor 2018   P.Eis.
  Dopisem doručeným dne 28.11.2017 se na ÚMČ Brno-Bystrc obrátila společnost Zip Line Great Lake Brno s.r.o. s žádostí o vyjádření k projektovému záměru lanového přejezdu nad hladinou vodní nádrže Brněnské přehrady. Jedná se o zábavně sportovní atrakci s adrenalinovým charakterem pro širokou veřejnost. Plánovaný start by byl na nově zbudované věži v areálu Dopravního podniku města Brna, vedle servisní haly lodní dopravy. Dojezd potom na protější straně zálivu u Sirky na pozemku Povodí Moravy s.p. Předpokládaná délka trasy je cca 160 m, převýšení 15 m a rychlost jízdy 50 km/hod. Žadatelé o vyjádření uvedli, že mají dlouholeté zkušenosti z realizací lanových aktivit, mimo jiné i s provozem Jungle parku Brno na Červeném kopci.
  RMČ Brno-Bystrc (po vyjádření dotyčných odborů životního a prostředí a stavebního) souhlasila s realizací lanového přejezdu „ZIP LINE DPMB BRNO“ dle předloženého projektového záměru (najdete jej v záložce Samospráva – Rada MČ – Zápisy z jednání RMČ – příloha zápisu 7/35

  JUDr. Tomáš Kratochvíl, starosta
  Zobrazení :  115
 • Dobrý den, dne 22/3/2017 se uskutečnilo mimořádné zasedání Zastupitelstva MČ. Na webu radnice se dosud neobjevil zápis z tohoto zasedání, zápis z následujícího zasedání konaného 12/4 už uveřejněn je. Jde o záměr nebo opomenutí? Děkuji

  úterý, 25 duben 2017   KarelK
  Děkujeme za upozornění. Jednalo se o opomenutí.

  Ing. Dana Kalousková, vedoucí odboru vnitřních věcí
  Zobrazení :  82
 • Pane starosto, dle mě dostupných informací došlo ke stažení jednání o školce z RMB i dnes. Prosím o prověření, proč a o sdělení nám obyvatelům Bystrce, kteří nemají šanci udat dítě do školky ve věku 3 let (výrazně znevýhodnění vůči jiným městským částem). Předem děkuji. S pozdravem,

  úterý, 03 květen 2016   Jakub Krejčí
  Vážený pane,

  já sám ostře vnímám opakované stažení materiálu předkládaného do R7/062 RMB ze dne 26.4.2016, bod 81 a do R7/063 RMB ze dne 3.5.2016, bod 50, týkajícího se “MŠ Kamechy II – výstavba šestitřídní MŠ“ – zahájení zadávacího řízení. V návaznosti na tuto informaci žádám v dopise pana primátora a Radu města Brna o důkladné zvážení všech aspektu dalšího rozhodování v rámci realizace celého projektu, který by vyřešil palčivý problém, a to velký nedostatek míst v mateřských školách v rámci bystrcké občanské vybavenosti. Vznesl jsem na orgány města Brna dotaz ohledně zdůvodnění výše uvedeného stažení materiálu a také jsem je požádal o průběžné informování v dané věci.

  JUDr. Tomáš Kratochvíl, starosta
  Zobrazení :  199
 • Dobrý den, prosím o informaci jakou zprávu má městská část o stáhnutí bodu c18. „MŠ Kamechy II – výstavba šestitřídní MŠ“ – zahájení zadávacího řízení – RM7/ z řady města Brna 19.4.? Proč ke stažení došlo? Předem děkuji za informaci. S pozdravem

  pátek, 29 duben 2016   Jakub
  Dobrý den,

  přesný důvod mně nebyl sdělen. Věc urgujeme. Poslední informace: bod uvedené školky má být zařazen mimořádně na jednání RMB 3.5.2016.


  JUDr. Tomáš Kratochvíl, starosta
  Zobrazení :  123
 • Přeji hezký den. Ptal jsem se minulý týden na to, kde je k dispozici text koaliční smlouvy nového zastupitelstva, protože podle odpovědi pana starosty k dotazu z 2. prosince jsem jej nenašel. Můj dotaz zůstal se neobjevil na fóru a zůstal bez odpovědi, proto se ptám na totéž znovu.

  středa, 10 prosinec 2014   JIří Zelinka
  Dobrý den,
  i když již bylo na dotaz odpovězeno, zde je odkaz http://bystrc.cz/rada.html

  S pozdravem

  JUDr. Tomáš Kratochvíl, starosta
  Zobrazení :  161
 • Dobrý den, prosím o informaci, kde najdu ke stažení koaliční smlouvu nového zastupitelstva? Předem děkuji. S pozdravem

  úterý, 02 prosinec 2014   Jakub Krejčí
  Dobrý den,
  požadované údaje jsou na www.bystrc.cz  
  Sekce samospráva.
  S pozdravem

  JUDr. Tomáš Kratochvíl, starosta
  Zobrazení :  220
 • Dobrý den, rád bych se zeptal zda bude zveřejněna koaliční smlouva ČSSSD+Ano2011+KDU+TOP09+ODS? Děkuji.

  neděle, 16 listopad 2014   KarelK
  Dobrý den,
  koaliční smlouva bude zveřejněna, předpokládám během listopadu.
  S pozdravem

  JUDr. Tomáš Kratochvíl, starosta
  Zobrazení :  122
 • Dobrý den. Dívala jsem se na rozpočet Bystrce na r. 2015 a zdá se mně dost velký nepoměr na investice do silnic (asi 6,6 mil) a náklady na správu a zastupitelstvo (44,5 mil) - 7x více. Nemělo by to být NAOPAK?? Narážím na neutěšený stav s parkovacími místy v sídlišti, každodenní fronty při příjezdu do Bystrce dole u OBI, atd. Není možné nějaké peníze ve správě ušetřit a věnovat to na tyto účely - pomohlo by to VŠEM!

  neděle, 09 listopad 2014   Marie
  K Vašemu dotazu sděluji následující vysvětlení:
  Mezi sestavováním rozpočtu samostatné obce nebo města a rozpočtu městské části je velký rozdíl. Je to dáno strukturou statutárních měst, ve kterých jsou vztahy mezi městem a městskými částmi ošetřeny obecně závaznou vyhláškou, která vydává Statut města. Městská část je tak pouze organizační jednotkou příslušného statutárního města. Větší část rozpočtu městské části je proto tvořena mandatorními výdaji, které jsou potřebné na to, aby bylo možno zabezpečit působnosti svěřené Statutem; opravy a investice jsou tak z velké části financovány přímo z rozpočtu města. Problematiku parkovacích míst samozřejmě vnímáme a na zřízení nových pracujeme. Díky úsporám ve Vámi zmiňované části rozpočtu, vzniklým např. důsledným prováděním výběrových řízení na veškeré dodávky již od poměrně nízkých částek, bylo možno realizovat i větší množství akcí, než bylo původně plánováno .V tomto trendu hodláme i následujícím období pokračovat.

  JUDr. Tomáš Kratochvíl, starosta
  Zobrazení :  166
 • Dobrý den pane starosto, bude zveřejněna vaše koaliční smlouva podobně jak to slíbil primátor města v případě koalice městské? Děkuji.

  pátek, 07 listopad 2014   KarelK
  Dobrý den,
  k zvěřejnění koaliční smlouvy je nutný souhlas všech zúčastněných, kteří koaliční smlouvu podepsali. Za naši stranu souhlas je, u ostatních partnerů ověřím.
  Děkuji za dotaz, s pozdravem

  JUDr. Tomáš Kratochvíl, starosta
  Zobrazení :  87
 • Dotaz na pana starostu: Dobrý den! Co udělala vaše samospráva během tohoto volebního období pro řidiče v Bystrci? Odpovím za Vás : NIC!!!! Každý den zažíváme zacpané křižovatky u Kníničské, v celé Bystrci se nedá slušně večer zaparkovat! Na webu předkládáte rozpočetza loňský rok, kde máte příjmy jen cca 134 mil Kč? O 20% menší město Kutná Hora má rozpočet 350 mil ??? Kde se ztrácejí rozpočtové peníze? Znamená to, že zastupitelé v Kutné hoře získají na obyvatele 3x více bež Bystrčtí? V Kutné Hoře - městu provinciálního charakteru, odkud pocházím, se v minulám volebním období předláždilo cca 10km komunikací a chodníků. Co se udělalo v Bystrci? Vy nejezdíte po hlavní přívodní komunikaci od Komína co vede středem Bystrce až k Žebětínu?? Doporučuju si to projet - zalátaná silnice s prasklinami horší jak na zapadlé vísce na Šumavě, propadlé kanály, autobusy a trolejbusy stojí na komunikaci a obrání objíždění, vysfaltované chodníky s velkými kalužemi vody, ..., vůbec pak nemluvím o křižovatce v Žabinách napojující se na městský okruh. Myslíte si, že v podzimních volbách pak má nějaký smysl vás ještě volit???

  středa, 26 březen 2014   J. Koníček
  Rozpočtové určení daní (RUD) je základem pro příjem obcí. Kutná Hora je obec, Bystrc je městská část obce Brna. Městské části dostávají transferem od města Brna prostředky, které jsou určeny na provoz a základní údržbu školských zařízení, úklid veřejných prostranství a opravy místních komunikací. Většina prostředků zústává městu Brnu, které z nich financuje jednak investiční akce, jednak větší opravy a prostřednictvím vlastních společností zabezpečuje další činnosti nutné pro život obce. Včetně oprav komunikací, o kterých píšete, a budování parkovišť. Už delší dobu žádají starostové o navýšení prostředků pro městské části, zatím bezvýsledně. Přesto, díky tomu, že všechny veřejné zakázky od 15 tisíc zveřejňujeme na internetu, můžeme ušetřené peníze věnovat na vlastní investice, dofinancování dotačních titulů a středně velké opravy (viz Bystrcké noviny č. 2). V letošním roce to bude částka 14 mil. Koho budete volit v komunálních volbách je samozřejmě Vaše výsostné právo. Důležité je, aby jste se voleb zúčastnil.

  RNDr. Vladimír Vetchý, CSc., starosta
  Zobrazení :  216
 • Dobrý den, chtěla bych se zeptat, kdy začne MČ Bystrc aktualizovat tento web v části "zápisy z jednání zastupitelstva". Od nového roku nebyl doposud zveřejněn jediný zápis, přičemž zastupitelstvo rozhodovalo o některých zásadních věcech pro občany, např. privatizace bytového fondu. Přilepením špatně čitelné kopie na dveře dotčeného domu není, dle mého, zrovna nejvhodnější způsob zveřejnění takto zásadních informací, když MČ provozuje tento rozsáhlý web. Děkuji

  sobota, 01 březen 2014   Dana Rybnikářová
  Dobrý den, odkaz jsem kontroloval a informace jsou aktuální. První letošní zasedání zastupitelstva se konalo 26.2.2014. Zápisy na webu se zveřejňují s mírnou časovou prodlevou (cca týden) kvůli ověřování. Žádný bod týkající se privatizace bytového fondu na tomto zasedání ovšem projednáván nebyl.

  Bohužel z dotazu není patrné, které lokality se týká a nemohu tedy konkrétně ale je možné, že informace které hledáte naleznete v zápise ze zasedání zastupitelstva dne 11.12.2013. Pokud tomu tak nebude, obraťte se na mne přímo, velmi rád se vám budu věnovat. S pozdravem,

  Tomáš Přibislavský, místostarosta
  Zobrazení :  67
 • Dobrý den, bylo by možné ze strany zastupitelstva opět požádat Českou poštu o posílení odpoledních směn na poště v Akátu? Požadavek ze strany MČ snad bude mít větší váhu než žádosti jednotlivců. Čekací doby jsou opravdu dlouhé, málo platné je obsazení 4 přepážek, když většinou je zákazník odbavován pouze u jedné a ostatní pracovnice dělají další jinné činnosti. Snad vedení ČP nebude tvrdit, že např. celý Vyškov obsluhuje stejný počet zaměstnanců. Děkuji

  úterý, 11 únor 2014    Karel
  Dobrý den. Ač je Česká pošta státním podnikem, funguje na samosprávě či státní správě nezávisle stejně tak jako všechny jiné soukromé společnosti. Bohužel je tedy tato věc zcela mimo kompetence zastupitelstva či městské části obecně a je pouze na České poště, jaký servis poskytuje a nabízí svým zákazníkům.

  O problémech s přetížením obou poboček České pošty v naší městské části jsme vedení společnosti již několikrát informovali a ze strany pošty byly opakovaně přislíbeny kroky vedoucí ke zlepšení situace. Konkrétně úprava rozvrhu směn pošty 635 00 (obchodní centrum Akát) tak, aby byly lépe pokryty obslužné časy ve špičce a rozšíření pošty 609 00 (obchodní centrum Javor) o prostor pro výdej balíkových zásilek. Výsledek samozřejmě veskrze žádný. Co by ovšem celé situaci mohlo výrazněji pomoci je zřízení partnerského místa pošty na Kamechách, o kterém Česká pošta na přelomu roku jednala s některými tamějšími obchodníky. Snad se tedy v dohledné době alespoň částečného zlepšení dočkáme, pokud dojde na Kamechách k nějakému posunu, budu informovat. S pozdravem,

  Tomáš Přibislavský, místostarosta
  Zobrazení :  43
 • K mému dotazu z 1.8.: Pane starosto, mají Vaše schůzky s ostatními starosty ve věci pejskařů nějaký měřitelný výsledek?

  úterý, 13 srpen 2013   Martin A.
  Naše schůzky se týkají především zabezpečení veřejného pořádku. Ať už se to týká významných akcí, které se konají v městských částech, asistence městské policie na kritických přechodech při ranních nástupech dětí do školy, vytipování problémových míst spojených s narušováním veřejného pořádku, informováním o nápadu trestné činnosti apod. Problém pejskařů je sice problémem závažný, ale týká se především chování lidí, jejich charakteru, zodpovědnosti a ohleduplnosti ke svým spoluobčanům a hlavně dětem, které si na trávnicích hrají. Represe je nutná, ale není samospasitelná. Rozhodně nemá smysl výsledek měřit počtem udělených pokut. Daleko účelnější by bylo, kdyby každý z nás nepřehlížel nepřístojné jednání jedinců a nečekal, až to za něj někdo vyřeší.

  RNDr. Vladimír Vetchý, CSc. starosta
  Zobrazení :  47
 • Dobrý den, zajímalo by mne, kdo platí občerstvení, které dostávají zastupitelé při jednáních zastupitelstva městské části. Úřad? Odečítá se zastupitelům z náhrad? Kolik peněz je to celkem ročně?

  středa, 12 červen 2013   Hana
  Občerstvení zastupitelů při jednáních zastupitelstva MČ Brno-Bystrc je hrazeno z odd.par. "Zastupitelstva obcí" z položky "pohoštění." ( Rozpočtová skladba 6112/5175) Za rok 2012 tato částka činila 29.955,- Kč. Při jednání ZMČ není zastupitelům náhrada za stravné vyplácena.

  Ludmila Sovová, odbor vnitřních věcí
  Zobrazení :  75