Dotazy a odpovědi

Tato stránka slouží pro veřejné dotazy adresované vedení městské části a úřadu městské části Brno-Bystrc a reakce kompetentních osob na ně. Jejím smyslem je možnost komfortně a rychle položit dotaz související s činností městské části a jejího úřadu, a následně v krátkém čase obdržet stručnou odpověď. Formulujte tedy prosím Vaše dotazy věcně, jasně a krátce. Provozovatel si vyhrazuje právo nezveřejnit dotaz v případě porušení níže uvedených pravidel.

Reakce na Vaše dotazy bude (podle dostupnosti příslušného člena vedení městské části nebo zodpovědného pracovníka úřadu a také dle náročnosti odpovědi) následovat:
  1. do 5 pracovních dnů
  2. v případech, které budou vyžadovat prověření či obsáhlejší zpracování a podléhají tak evidenci podle Spisového a skartačního řádu a správního řádu, do 30denní zákonné lhůty k vyřízení
  3. byl-li již dotaz na stejné téma v minulosti zodpovězen a dosud nedošlo k žádným změnám, bude místo opakované podrobné odpovědi uvedena věta: „Dotaz na uvedené téma byl již v minulosti zodpovězen a dosud nedošlo k žádným změnám – viz rubrika Dotazy a odpovědi – část ..........“

Pravidla diskuse:

  1. Budou zodpovídány výhradně dotazy, týkající se působnosti městské části dle Statutu, v jiných případech bude zveřejněn pouze odkaz a kontakt na jiný příslušný subjekt.
  2. Dotazy, které obsahují hrubé urážky, vulgární výrazy, pomluvy, výhružky a agresivní provokace, hanobí rasy, národy a přesvědčení jednotlivců či skupin, nebo odporují zákonům ČR, nebudou uveřejněny.
  3. Dotaz nebude zveřejněn i v případě, kdy nebude vyplněn údaj o telefonním čísle tazatele a současně toto číslo nebude platné a funkční. Pokud dotaz položí tazatel, který uvede, že nemá mobilní ani pevný telefon, bude dotaz podle obsahu předán k vyřízení referentovi, který má danou oblast v kompetenci, a ten se spojí přímo s tazatelem formou e-mailové korespondence.
  4. Dotazy nejsou určeny k šíření reklamy, spamu, nelegálního obsahu, odkazů na komerční webové stránky, k poptávkám nebo nabídkám jakéhokoli druhu.
  5. V rámci dotazu prosím neuvádějte Vaše osobní údaje, ani osobní údaje jiných osob. Dotazy obsahující tyto údaje nemohou být zveřejněny, neboť nemůžeme zaručit jejich důslednou ochranu v souladu s příslušným zákonem o ochraně osobních údajů.

Upozornění:

Dotazy se nezobrazí hned, po odeslání jsou přesměrovány na e-mail příslušné osoby ÚMČ Brno-Bystrc, která kontroluje dodržování pravidel a dotazy třídí dle typu a zaměření. Po této kontrole uveřejníme Váš dotaz v celém znění a odpověď k dotazu bude doplněna následně po jejím zpracování.


Přidat nový dotaz do FAQ

???