Město Brno bude opět udělovat cenu Křesadlo

Rád bych informoval bystrcké občany, že Statutární město Brno ve spolupráci s Jihomoravským krajem a Maltézskou pomocí o.p.s. připravuje i v letošním roce oceňování dobrovolníků v Jihomoravském kraji, tzv. cenu Křesadlo.
Hlavním cílem udělování ceny Křesadlo je ocenit práci dobrovolníků, upozornit na přínos dobrovolnických činností v naší společnosti, zviditelnit příběhy vzájemné a nezištné pomoci, a především podpořit další lidi k zapojení se do dobrovolnických aktivit. Jde o symbolické poděkování těm, kteří zdarma svůj volný čas věnují obecně prospěšným činnostem, pomáhají postiženým lidem či vedou různé organizace, které rehabilitují myšlenku dobrovolnictví.
Dobrovolníci mohou být nominováni v sedmi kategoriích (sociální služby a zdravotnictví, vzdělávací a volnočasové aktivity, environmentální aktivity, komunitní dobrovolnictví, humanitární a rozvojová pomoc, dobrovolnictví v kultuře a umění, lidská práva), v nichž o držitelích ceny rozhoduje komise. V samostatné kategorii divoká karta o držiteli rozhoduje veřejnost.
Dobrovolníky (jednotlivce nebo skupinu) mohou nominovat neziskové organizace/neformální skupiny, spolky, obce i široká veřejnost. Jeden navrhovatel může zaslat libovolný počet nominací. Dobrovolníky můžete nominovat prostřednictvím nominačního formuláře na stránkách www.kresadlo-jmk.cz (doporučujeme jiný prohlížeč než Explorer) do 8. 11. 2018.
Předání ocenění vybraným dobrovolníkům proběhne na slavnostním večeru dne 4. 12. 2018.

Tomáš Kratochvíl, starosta

23. 10. 2018