Upozornění pro občany: Souvislá údržba vozovky na ulici Vejrostova bude realizována v období od 6. 8. do 15. 10.

Od 18. 7. probíhá na ul. Vejrostova (místní komunikace II. třídy) v úseku od křižovatky s ul. Ondrouškova ke křížení s ul. Vejrostovou (místní komunikace III. třídy) výměna stávajících obrub a rekonstrukce autobusových zastávek MHD. Na tyto opravy bude po etapách navazovat výměna povrchu vozovky.

Od 6. 8. dojde po jednotlivých úsecích k opravě povrchu části komunikace směr Žebětín. Provoz zde bude řízen trojcestnými semafory tak, aby byl zajištěn příjezd do ulic Ečerova, Fleischnerova a Ondrouškova. Ul. Kamechy bude v určitých etapách zjednosměrněná, aby nemuselo být využito trojcestného semaforu a tím nedocházelo k nadbytečnému zdržování dopravy. Objízdná trasa povede po místních komunikacích v délce cca 2 km. Pokládka finálové asfaltové vrstvy s minimem příčných spár si vyžádá postupné uzavření ulice Ečerova, Fleischnerova a Ondrouškova na omezenou dobu jeden den v době od 8 do 14 hodin. Uzavření ulic se předpokládá v termínu 21. – 31. 8. Týden předem bude při vjezdu do ulice instalovaná velkoplošná tabule s upozorněním na přesné datum uzavírky.
Od 3. 9. do 15. 10. bude probíhat oprava povrchu druhé části komunikace směr město a zpětná montáž silničního příslušenství. Provoz bude obousměrný v zúžených pruzích.

Situaci se schváleným dopravním značením najdete zde.

Yveta Bičanová, odbor životního prostředí a dopravy

26. 7. 2018