Těžba dřeva v oboře Holedná

Vážení občané,

dovoluji si vás touto cestou informovat, že společnost LESY MĚSTA BRNA, a.s a LESNÍ SPRÁVA BRNO zahájí těžbu dřeva  v oboře Holedná. Bude se jednat o (předmýtní úmyslnou těžbu) probírku, která bude probíhat ve stráních za bytovými domy na ulici Voříškova.

Termín zahájení těžby je 2. května 2018.

Již tento týden dojde ke zpracování suchých stromů v porostu mimo oboru v těsné blízkostí bytových domů na ulici Voříškova.

O probíhající těžbě budou návštěvníci lesa informováni vyvěšenými cedulemi.

Děkujeme za pochopení,


Tomáš Kratochvíl, starosta