Veřejná debata na téma: modernizace železničního uzlu Brno

Kancelář architekta města Brna zve občany na veřejnou debatu na téma modernizace železničního uzlu Brno. Veřejné projednání proběhne ve středu 14. února v 17 hodin v sále Zastupitelstva města Brna. Debaty se zúčastní primátor a jeho náměstci, zástupce Kanceláře architekta města Brna a investora SŽDC.
Těšíme se na vaši účast.

Mgr. Jana Běhalová, vedoucí oddělení komunikace

12. 2. 2018