Voličské průkazy k prezidentským volbám

Vážení spoluobčané,
voličské průkazy se občanům s trvalým bydlištěm v MČ Brno-Bystrc vydávají do středy 10. ledna (do 16.00 hodin) na ÚMČ Brno-Bystrc, odbor vnitřních věcí - Ing. Dana Kalousková, II. patro, dveře číslo 206 a opravňují k zápisu do výpisu ze zvláštního seznamu ve dnech volby prezidenta v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky nebo do výpisu ze zvláštního seznamu vedeného zastupitelským úřadem v jakémkoliv zvláštním volebním okrsku v zahraničí.
Kompletní informace k možnosti hlasovat na voličský průkaz naleznete zde.

Tomáš Kratochvíl, starosta

5. 1. 2018