Přijďte na otevření prodejny Lidl

V pondělí 18. prosince bude v naší Bystrci slavnostně otevřena modernizovaná prodejna Lidl v ulici Jakuba Obrovského. Vedení radnice má zájem o této akci informovat co nejširší veřejnost především proto, že dle naší dohody společnost Lidl v první den otevření prodejny věnuje z každého nákupu nad 300 Kč část zisku vybrané školní instituci, která spadá pod správu naší městské části. Výše finančního daru bývá obvykle 50 – 100 000 Kč.
Rád bych požádal vás, bystrcké občany, abyste přišli v den otevření v hojném počtu a tím se částka pro vybranou vzdělávací instituci navýší. Domnívám se, že můžeme společně přispět přes sponzoring do rozpočtu naší příspěvkové organizace, kam chodí naše děti. Celý výtěžek z této akce bude plně využit na vybavení tříd nebo na nákup věcí trvalé hodnoty.
Více informací se dozvíte v tiskové zprávě společnosti Lidl.
Velice vám děkuji za opětovnou podporu.

Těším se na hojnou účast.

Váš starosta Tomáš Kratochvíl

Nový vstup 01

Pekárna


14. 12. 2017