Oznámení o odstávce teplé vody

Vážení občané,
na základě informace, kterou jsem obdržel od Tepláren Brno, a. s. vás informuji, že v souladu s §76 čl. 4 zákona 458/2000 Sb. bude ve dnech 22. 8. – 25. 8. od 8.00 do 18.00 hodin z důvodu technologické odstávky výtopny CZT Teyschlova zastavena dodávka teplé vody pro odběrná místa zásobovaná z uvedeného zdroje.
Odstávka se bude týkat celé místní části Kamechy, dále ulic Teyschlova, Foltýnova, Lýskova, Rerychova, Šemberova a Kuršova (objektů Kuršova 1 - 10, 12 se odstávka netýká).
Oznámení o odstávce budou vylepena do 8. 8. u hl. vchodů na všech dotčených odběrných místech.
V případě jakýchkoli dotazů se obracejte na pracovníky nonstop dispečinku (tel.: 545 161 545).

Tomáš Kratochvíl, starosta

7. 8. 2017