Oprava komunikace Vejrostova

Ve dnech 9. 5. - 2. 6. 2017 budou Brněnské komunikace provádět opravu místní komunikace Vejrostova, 250m úsek u křižovatky s ul. Říčanskou. Oprava bude spočívat ve vyfrézování stávajícího povrchu a pokládce povrchu nového a vyžádá si dopravní omezení. Viz přiložená situace.

Jaroslav Mráz, odbor životního prostředí a dopravy


5. 5. 2017