Poplatek za komunální odpad v roce 2017

Sazba poplatku, úlevy, osvobození, ohlašovací povinnost zůstávají stejné jako v roce 2016.
SKUPINY POPLATNÍKŮ:
a) fyzické osoby, které mají na území města Brna evidován trvalý pobyt,
b) fyzické osoby, kterým byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen přechodný pobyt v obci na dobu delší než 90 dnů,
c) fyzické osoby, které podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývají v obci přechodně po dobu delší 3 měsíců,
d) fyzické osoby, kterým byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců,
e) fyzické osoby, které mají na území města ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.

SAZBA POPLATKU ZÁKLADNÍ: 670 Kč za poplatníka a kalendářní rok 2017

SAZBA POPLATKU SNÍŽENÁ: 500 Kč za rok 2017
• za dítě, které v roce 2017 nedosáhne věku 4 let
• za seniora, který v roce 2017 dovrší 70 a více let věku
Číslo účtu: 111 220 022 / 0800, Čs. Spořitelna a.s., variabilní symbol zůstává rodné číslo poplatníka.

Splatnost poplatku pro letošní rok je stanovena opětovně na nejzazší datum 31. května 2017. Pro poplatkové povinnosti vzniklé v období od 1. 5. do 31. 12. je poměrná část poplatku splatná do posledního dne v měsíci následujícím po měsíci vzniku poplatkové povinnosti. Platit poplatek lze:
• Bezhotovostním převodem
• Pokladnou
• Poštovní poukázkou

Úhrada poplatku POKLADNOU je určena primárně pro poplatníky, kteří nemají běžný účet! Pokladna na Malinovského náměstí 3 je otevřena do konce května, pokladna na ul. Šumavská 33, budova A, (9. patro) celoročně. Při úhradě v hotovosti na pokladně musíte znát jméno, příjmení, bydliště a datum narození všech poplatníků, za které odvádíte poplatek.
Pokladní hodiny:
Po: 8.00 – 12.00
Út: 8.00 – 12.00 a 13.00 – 14.30
St: 8.00 – 12.00
Čt: 8.00 – 12.00 a 13.00 – 14.00
Pá: 8.00 – 12.00

Další podrobné informace naleznete na www.brno.cz/odpady. Případné dotazy je možné poslat na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. .

Miroslav Klimeš, místostarosta

2. 5. 2017