Proměny české společnosti

Přispějte do významného výzkumu české společnosti, za rozhovor odměna.
Vybrané domácnosti naší obce budou přizvány k účasti na významném vědeckém výzkumu, který přinese dosud neznámé pohledy na život české společnosti. Výzkum Proměny české společnosti připravili odborníci z Akademie věd ČR a Masarykovy univerzity a bude v něm osloveno 10 000 náhodně vybraných domácností z celé ČR. Dotazování realizují vyškolení tazatelé společnosti STEM/MARK a MEDIAN. Vybrané domácnosti v naší obci by měli navštívit v termínu 7.7. – 31.10. 2015.

Přispějte do významného výzkumu české společnosti, za rozhovor odměna