V rubrice aktualit naleznete upozornění úřadu na aktuální dění v městské části, jako jsou například omezení v dopravě, uzavírky silnic, výluky, probíhající opravy či výstavba.V této rubrice Vás budou také jednotlivé odbory úřadu městské části informovat o probíhajících lokálních či plošných činnostech v obci.

Kam se stromkem po Vánocích? Stačí ho nechat u popelnic

Tak jako každý rok i po letošních Vánocích společnost SAKO zajistí odvoz odstrojených vánočních stromků. Lidé je vyhazují průběžně po dobu několika týdnů po svátcích, jejich svoz a zpracování proto nepůsobí výrazné zatížení. V brněnské spalovně se pak spolu s ostatním odpadem mění na tepelnou a elektrickou energii, která zásobuje část jihomoravské metropole.
Občané města Brna mají možnost stromek odvézt na kterékoliv sběrné středisko odpadu nebo ho nechat ležet na stálém stanovišti svozu směsného komunálního odpadu, tedy u černých popelnic. „Zde však platí, že průměr kmene stromku musí být menší než 5 cm. V případě většího průměru kmene stromu než 5 cm je nutno stromek rozřezat na přibližně metrové kusy. Lisovací lopata popelářského vozu totiž není schopna silné a dlouhé kmeny stromků zpracovat a mohlo by dojít k poruše lisovacího zařízení na vozidle," upřesnil ředitel společnosti Ing. Karel Jelínek a dodal, že některé městské části zajišťují sběr vánočních stromků individuálně na vyhrazených stanovištích, především v sídlištních oblastech.
Pokud lidé mají vlastní zahradu, stromky vyhazovat nemusí. Stačí větve rozlámat, přidat ke kompostu a získají tak kvalitní hnojivo. Město Brno od roku 2014 umožňuje občanům výhodný nákup kompostérů v rámci projektu Miniwaste, snižuje se tak množství sváženého komunálního odpadu a současně vzniká organické hnojivo.
Neprodané stromky často končí i v zoologických zahradách jako krmení. Stromky z domácností však zoologické zahrady nepřijímají, pokud totiž byly nazdobené, mohla by se zvířata poranit o zapomenutý háček z ozdoby.

Martin Drozd, vedoucí oddělení komunikace
SAKO Brno, a.s.

5. 1. 2018
Číst dál...

Informace o odstranění následků vichřice v Bystrci

Vážení spoluobčané,
rád bych vás informoval o krocích, které podnikla bystrcká radnice v souvislostí s vichřicí Herwart, která 29. října 2017 zasáhla střední Evropu. Vichřice způsobila celou řadu škod a její následky bylo nutné odstarnit. Z veřejných ploch v Brně-Bystrci bylo proto odstraněno celkem 20 rozlomených a vyvrácených stromů.
Jednalo se převážně o druhy smrků, topolů a borovic, ojediněle vrba, ořech jerlín. Všechno dřeviny s měkkým křehkým dřevem, smrky s mělkým kořenovým systémem. Stromy byly vitální bez výrazných defektů. Největší škody byly v Bystrci II. – vyšší poloha, otevřené návětrné plochy, vichřice zde dosahovala největší síly.

Lokality a skladba poškozených stromů:
- 2x vyvrácený topol, pr. kmene cca 110 cm – lokalita Přístaviště
- 1x rozlomený javor pr. kmene 40 cm – lokalita za domem Štouračova 3
- 2x vyvrácená douglaska pr. kmene 15 cm, 18 cm – lokalita Štouračova 5
- 1x vyvrácený topol pr. kmene 55 cm – lokalita Štouračova 5
- 2x zlomená vrba pr. kmene 45 cm, 50 cm – lokalita louka při ulici Páteřní
- 1x rozlomený smrk pr. kmene 55 cm – lokalita Kuršova 12
- 1x rozlomený akát pr. kmene 40 cm – lokalita u školy Laštůvkova
- 1x rozlomená borovice – Fleischnerova 13 (zadní strana domu
- 1x vyvrácená škumpa – Fleischnerova 20
- 1x zlomená borovice – Centrální park
- 1x rozlomený akát - Centrální park
- 1x rozlomený jerlín - Ečerova
- 1x rozlomený ořech - Rakovecká louka
- 1x rozlomený prunus - Živného parčík
- 1x rozlomená borovice - Teyschlova 25
- 1x rozlomený smrk - Foltýnova u pomníku
- 1x rozlomený topol - Vejrostova pod psím výběhem


Při běžných kontrolách v terénu bylo během letošního roku zaznamenáno a posléze i odstraněno několik havarijních dřevin. Tyto dřeviny byly viditelně napadeny houbou, silně vykloněné mimo svou osu nebo zcela odumřelé a mohly by svým pádem bezprostředně ohrozit zdraví občanů nebo způsobit značné škody na majetku.

Jednalo se o následující stromy v těchto lokalitách:
- 1x Jerlín – Vondrákova 2- výrazný defekt na kmeni, viditelná plodnice houby v místě defektu
- 1x Bříza – Valouškova 2- zcela suchá dřevina, odlamující se a padající větve
- 1x Smrk – Štouračova 20 – silný náklon mimo svou osu nad komunikaci, defekt na kořenovém
systému
- 1x Topol – Horní náměstí – spodní část kmene napadena houbou – dutina s hnilobou
- 1x Jeřáb – u školky Kachlíkova – odumírající hl. terminál dřeviny, dřevina ve špatném zdrav. stavu
- 2x Topol – u objektu vodárny nad Chovánkem – zcela suché nakloněné dřeviny
- 1x Bříza – před domem Ečerova 7 – silně prosychající dřevina, s zcela odumřelým terminálem
Kontroly byly zaměřeny i na objemné dřeviny, s měkčím dřevem, zejména na vrby a jerlíny. U některých z těchto dřevin byl proveden stabilizační zásah v koruně, a to redukcí přetížených větví sekundární koruny. U Některých byly provedeny bezpečnostní řezy:
- 2x Vrba – J. Obrovského 19, Kubíčkova 6
- 4x Jerlín – Laštůvkova č. 39-41, Laštůvkova 43, Vondrákova 18


Tomáš Kratochvíl,
starosta

19. 12. 2017


Číst dál...

Přijďte na otevření prodejny Lidl

V pondělí 18. prosince bude v naší Bystrci slavnostně otevřena modernizovaná prodejna Lidl v ulici Jakuba Obrovského. Vedení radnice má zájem o této akci informovat co nejširší veřejnost především proto, že dle naší dohody společnost Lidl v první den otevření prodejny věnuje z každého nákupu nad 300 Kč část zisku vybrané školní instituci, která spadá pod správu naší městské části. Výše finančního daru bývá obvykle 50 – 100 000 Kč.
Rád bych požádal vás, bystrcké občany, abyste přišli v den otevření v hojném počtu a tím se částka pro vybranou vzdělávací instituci navýší. Domnívám se, že můžeme společně přispět přes sponzoring do rozpočtu naší příspěvkové organizace, kam chodí naše děti. Celý výtěžek z této akce bude plně využit na vybavení tříd nebo na nákup věcí trvalé hodnoty.
Více informací se dozvíte v tiskové zprávě společnosti Lidl.
Velice vám děkuji za opětovnou podporu.

Těším se na hojnou účast.

Váš starosta Tomáš Kratochvíl

Nový vstup 01

Pekárna


14. 12. 2017
Číst dál...

Bezpečnost pěších lávek v Brně-Bystrci

Vážení občané Bystrce,
v návaznosti na zřícení lávky pro pěší v MČ Praha-Troja bych Vás chtěl informovat, že jsem požádal společnost Brněnské komunikace a.s. o poskytnutí aktuálních informací k seznamu pěších lávek v Bystrci. Sken dopisu, který jsem od správního ředitele Brněnských komunikací obdržel, najdete zde.

Tomáš Kratochvíl, starosta

13. 12. 2017 Číst dál...

SAKO se o odpad postará i o Vánocích, vánoční stromky do popelnice nepatří

Společnost SAKO Brno se o svoz směsného a tříděného odpadu postará i během vánočních a novoročních svátků. Svážení odpadu v tomto období bude probíhat podle běžného harmonogramu, jedinou změnou bude přesun svozu z pondělí 1. ledna na úterý 2. ledna a dále vždy posun o jeden den. V praxi to znamená, že pondělní odvoz bude nahrazen v úterý, úterní ve středu atd.
Provozní doba brněnských sběrných středisek bude na konci roku omezena jen minimálně. Uzavřená budou pouze o státních svátcích, tedy 24. až 26. prosince a 1. ledna. Navíc v neděli 31. prosince budou na všech sběrných střediscích probíhat inventury, proto nebudou v provozu.
Stejně jako každý rok i letos společnost SAKO zajistí odvoz odstrojených vánočních stromků. Občané města Brna mají hned několik možností, kam stromek odevzdat. Buď využijí kterékoliv sběrné středisko odpadu, nebo ho mohou odložit na vyhrazená stanoviště, která zřizují některé městské části. Další možností je nechat stromek ležet na stálém stanovišti svozu směsného komunálního odpadu, tedy u černých popelnic. Pokud je průměr kmene větší než 5 cm, měli by občané stromek rozřezat přibližně na metrové kusy. Lisovací lopata popelářského vozu totiž není schopna silné a dlouhé kmeny stromků zpracovat a mohlo by dojít k poruše lisovacího zařízení na vozidle.

Martin Drozd, SAKO Brno, a.s.

12. 12. 2017
Číst dál...