V rubrice aktualit naleznete upozornění úřadu na aktuální dění v městské části, jako jsou například omezení v dopravě, uzavírky silnic, výluky, probíhající opravy či výstavba.V této rubrice Vás budou také jednotlivé odbory úřadu městské části informovat o probíhajících lokálních či plošných činnostech v obci.

Hejtman JmK Bohumil Šimek vyhlásil dobu zvýšeného nebezpečí vzniku požáru. Platí pro celé území Jihomoravského kraje do odvolání

Rád bych vás informoval, že na základě návrhu ředitele Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje, který eviduje nárůst počtu požárů na území celého kraje, vyhlašuje hejtman JmK JUDr. Bohumil Šimek od úterý 18. července 2017 až do odvolání dobu zvýšeného nebezpečí vzniku požáru. Důvodem je současná meteorologická situace s nedostatkem dešťových srážek.

Podmínky požární bezpečnosti
1. V období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru je v místech se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru zakázáno:
a) rozdělávat nebo udržovat otevřený oheň (týká se i zřízených veřejných grilovacích míst na Brněnské přehradě);
b) kouřit;
c) odhazovat hořící nebo doutnající předměty;
d) používat zábavnou pyrotechniku a jiné obdobné výrobky.

2. Místem se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru v období nadměrného sucha se rozumí:
a) lesní porosty a jejich bezprostřední okolí do vzdálenosti 50 m;
b) suché travní porosty;
c) plochy zemědělských kultur.

S kompletním zněním Rozhodnutí hejtmana JmK se můžete seznámit zde.

Tomáš Kratochvíl, starosta

19. 7. 2017 Číst dál...

Částečná uzavírka komunikace před smyčkou trolejbusu na ulici Černého

Dne 22. 7. 2017 od 6 do 24 hod. bude probíhat pokládka živičného povrchu na komunikaci smyčky trolejbusu MHD na ul. Černého a na části komunikace před domem Černého 34 – 38. Opravu bude provádět správce komunikace společnost Brněnské komunikace a.s.. Výměna povrchu komunikace si vyžádá následující omezení provozu. Vjezd na velké parkoviště za smyčkou MHD bude kyvadlový, řízený světelnou signalizací. Na parkoviště mezi domy Černého 39 – 45 bude přesunuta po dobu uzavírky smyčky konečná zastávka trolejbusu MHD, parkování zde bude výrazně omezeno.

Ing. Yveta Bičanová
, odbor životního prostředí a dopravy

18. 7. 2017 Číst dál...

Domovnické minimum bezplatně proškolí další zájemce, nejvyšší čas se přihlásit

Jedinečná možnost zapsat se do bezplatného kurzu a být díky němu o krok napřed, se otevírá všem vlastníkům a správcům nemovitostí i domovníkům. Účastníci se v něm mimo jiné dozvědí, jak předejít možným nepříjemnostem sousedského soužití a také to, jak důležitá jsou včas a jasně stanovená pravidla. Právě i díky nim lze úspěšně předcházet situacím, které by si jinak žádaly složitá řešení.
Praxe ukazuje, že předvídavost majitelů nemovitostí, jejich správců i domovníků je na místě. A povědomí o tom, co dělat, aby se nesrovnalosti v domech nestaly jen opakovaným balancováním na tenké hraně mezi prevencí a represí, s ní jde ruku v ruce.
Tříměsíční kurz Domovnického preventivního minima organizuje Městská policie Brno, která se při jeho přípravě zabývala všemi důležitými aspekty. Řada konzultací s odborníky z mnoha oborů se odrazila v koncepci celého vzdělávacího programu zaměřeného na základní znalosti a dovednosti v oblasti komunikace i na zvládání konfliktních situací. Podstatná část přednášek se věnuje třeba smírnému řešení sporů a komunikaci se složkami integrovaného záchranného systému. Zkušenosti ukázaly, že smysluplné a účinné fungování domovníků vyžaduje i jejich kvalifikovanou přípravu, která jim umožní být pro nájemníky bytových domů užitečným partnerem.
Mezi lektory programu čerpajícího i z poznatků Domovnické akademie, která se již dočkala ocenění, budou experti z Policejního prezidia PČR, Hasičského záchranného sboru JmK, z Cechu mechanických zámkových systémů ČR, z Útvaru policejního vzdělávaní a služební přípravy i z Asociace technických bezpečnostních služeb ČR či z Psychiatrické nemocnice Brno.
Vítané poznatky z kurzu pro správce domů, který měl loni premiéru a je vhodný jak pro muže, tak pro ženy, shrnula paní Zdeňka, jedna z účastnic: „Díky tomuto kurzu se nám zrovna tento týden podařilo schválit stanovy SVJ včetně jinak problematických pasáží. Svým povědomím jsem zaskočila i zaměstnance z bytového družstva."
Účastníci načerpají užitečné informace o možnostech sociálních služeb a prevence kriminality či požárů, které se k bezpečnému bydlení také vážou. Přednášky se zabývají i optimálním nastavením mechanických i elektronických systémů pro zabezpečení bytových domů. Část výuky se zaměřuje na informace o některých poruchách osobnosti, s nimiž se lze v rámci sousedských vztahů setkat," říká autor a vedoucí projektu Luboslav Fiala. Chybět nebude ani orientace v normách v oblasti přestupkového, trestního a občanského práva.
Cyklus přednášek domovnického preventivního minima se uskuteční od září do prosince, a to vždy ve středečních odpoledních čtyřhodinových blocích. K účasti na něm je potřeba se předem přihlásit. Díky dotacím statutárního města Brna je celý vzdělávací program pro všechny účastníky ZDARMA. Pro ročník 2017 je limit 30 přihlášených. Výuka proběhne v Areálu dopravní výchovy a vzdělávání Městské policie Brno na Bauerově 7.
Více informací a přihlášku najdete na https://www.mpb.cz/domovnicka-akademie/da/zapis/.


Pavel Šoba
, MP Brno

17. 7. 2017
Číst dál...

Bezbariérová radnice Bystrc

Naše radnice má bezbariérově dostupné prostory a je přístupná pro osoby se sníženou mobilitou, pro osoby na invalidním vozíku a pro občany se zdravotním postižením.
Spolupracujeme se sdružením Paracentrum Fenix na snižování omezení pro handicapované osoby. Propagační video z naší radnice dokumentující bezbariérový přesun handicapované osoby bude také umístěno na stránkách PARAcentra Fenix, HANDMEDIA a na bezbariérové mapě magistrátu Brna. Tímto děkuji za jeho předvídavost mému předchůdci, panu starostovi Ing. Svatopluku Benešovi, který nechal přestavbu naší radnice již před lety realizovat s tímto bezbariérovým přístupem.
Nyní plánuji se zástupkyní Paracentra Fenix a ředitelkou hotelu Orea Resort Santon zřídit VIP zónu pro vozíčkáře přímo na terase hotelu Santon na příští přehlídku ohňostrojů Ignis Brunensis.
 
Tomáš Kratochvíl, starosta Číst dál...

Přijímací řízení do nové MŠ

Důležitá upozornění ohledně zápisu dětí do MŠ KAMECHY, Brno, Kavčí 3, příspěvková organizace na ulici Říčanská, která zahájí provoz v podzimních měsících roku 2017:
sledujte webové stránky s informacemi o zápisu od 1.8.2017 na www.mskamechy.webnode.cz/prijimaci-rizeni/zapis-do-ms/

Hana Ondráčková, ředitelka MŠ Kavčí 3 Číst dál...