V rubrice aktualit naleznete upozornění úřadu na aktuální dění v městské části, jako jsou například omezení v dopravě, uzavírky silnic, výluky, probíhající opravy či výstavba.V této rubrice Vás budou také jednotlivé odbory úřadu městské části informovat o probíhajících lokálních či plošných činnostech v obci.

Životní podmínky 2018 - výběrové šetření v domácnostech

Český statistický úřad organizuje v roce 2018 v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, výběrové šetření o životních podmínkách domácností v České republice pod názvem Životní podmínky 2018), které navazuje na předchozí ročníky tohoto šetření. Smyslem tohoto zjišťování je získávat dlouhodobě srovnatelné údaje o sociální a ekonomické situaci v celkem 34 evropských zemích. Dalším cílem je získat data pro výpočet ukazatelů peněžní a materiální chudoby.
Šetření se uskuteční na území celé České republiky v cca 11 575 domácnostech, z nichž se 6 825 zúčastnilo šetření již v předchozích letech. Všechny domácnosti byly do šetření zahrnuty na základě náhodného výběru počítačem.
Vlastní šetření proběhne v době od 3. února do 27. května 2018 prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů. Do šetření budou zahrnuty všechny osoby, které mají ve vybraném bytě obvyklé bydliště.
Pracovníci zapojení do šetření se budou prokazovat průkazem tazatele a příslušným pověřením, které je ve spojení s občanským průkazem opravňují k provedení šetření Životní podmínky a které jim vydá Krajská správa ČSÚ. Ve všech fázích zpracování je zaručena anonymita zjištěných údajů a získaná data jsou důsledně chráněna podle přísných požadavků zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších přepisů, a podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Všichni pracovníci zúčastnění na zjišťování a procesu zpracování jsou vázáni mlčenlivostí o všech šetřených skutečnostech ve smyslu § 16 zmiňovaného zákona o státní statistické službě.
Do výběru pro šetření Životní podmínky 2018 se v našem kraji dostala též městská část Brno-Bystrc. Případné dotazy zodpoví pracovník Krajské správy ČSÚ pověřený řízením šetření Životní podmínky 2018 (Mgr. Michaela Kolářová, tel. 542 528 233).

Kateřina Sendlerová,
ředitelka Krajské správy ČSÚ v Brně

5. 2. 2018
Číst dál...

Pozvánka na Veletrh základních škol

Dovolte mi, abych vás pozval na slavnostní zahájení Veletrhu základních škol, které se uskuteční dne 15. února ve 13.30 hodin ve Středisku volného času Lužánky, Lidická 50.
Jedná se o prezentaci školních vzdělávacích programů jednotlivých brněnských státních, církevních i soukromých základních škol určenou pro širokou veřejnost a především všechny rodiče předškolních dětí.

Tomáš Kratochvíl, starosta

1. 2. 2018
Číst dál...

Provoz pobočky MONETA Money Bank v Bystrci bude ukončen

Dovolujeme si informovat občany Bystrce o plánovaném ukončení provozu pobočky MONETA Money Bank na nám. 28. dubna 2. Obchodní místo bude s účinností od 1. 4. 2018 trvale uzavřeno. Bankomat zůstane v této lokalitě zachován i nadále.
Klienti mohou využít brněnské pobočky na adrese Palackého třída 51, Netroufalky 16 (OC Campus Square), Lidická 31 a Benešova 14.

31. 1. 2018

Číst dál...

Ohlédnutí za reprezentačním plesem

V pátek 19. ledna se konal ve Společenském centru Bystrc již XXVI. reprezentační ples Zastupitelstva městské části Brno-Bystrc. K tanci a poslechu hrála skupina Panorama, program zpestřila svým pěveckým vystoupením moderátorka celého večera Radka Fišarová.
Za poskytnuté dary děkujeme těmto firmám:
BYTASEN s.r.o., BETACONTROL s.r.o., I. VYŠKOVSKÁ STAVEBNÍ, SMILE s.r.o., ZEMAKO, MENHIR s.r.o., Loydex s.r.o., ČTYŘLÍSTEK ZAHRADNICKÉ SLUŽBY, OLMAN Service, Karel Zeman – zahradnické služby, Servisní služby SVOBODA, Domácí potřeby STRAŠIL, ABAMO s.r.o., H.K.U. spol. s r.o., HRUŠECKÁ STAVEBNÍ, FALKY s.r.o., Prádelna Homola, Jan Prášek, Ing. Vladimír Horký, Mgr. Blanka Kasalová, Centrum zdraví Jana Horáčková, Jana Böhmová, Marie Bučková, Mgr. Petr Hladík – 1. nám. primátora, Dana Vaňková, Hana Dobřenská Kapsová.

Jaroslav Petr, místostarosta

P1190040

P1190043

P1190058

P1190061

P1190108

P1190111

P1190124
26. 1. 2018
Číst dál...

Krádeže kol automobilů

V průběhu posledních týdnů byly v katastru naší městské části zaznamenány krádeže kol automobilů na odstavných parkovištích.
Dnes jsem o vzniklé situaci jednal s npor. Stanislavem Bařinou, velitelem PČR Brno-Bystrc a také s vedoucím revíru MP Tomášem Vejrostou a mohu občany Bystrce ubezpečit, že tyto události policie řeší velmi důsledně. Každopádně je třeba městskou část urychleně napojit na kamerový dohledový městský systém. O zpracování projektu jsme požádali již v roce 2016 a v současnosti se zpracovává napojení několika kamerových bodů ve vytipovaných lokalitách. Velmi nás mrzí, že část občanů se staví ke kamerovému dohledu odmítavě.

Jaroslav Petr, místostarosta

26. 1. 2018
Číst dál...